TÜRKİYE - AVRASYA İŞ KONSEYLERİ

Kuruluş Yılı: 1989
Koordinatör Başkan: Tuncay Özilhan
Firma ve Ünvan: Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Koordinatör Başkan Yardımcısı: Cengiz Gül,  
Firma ve Ünvan: Gül Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Koordinatör Başkan Yardımcısı: T. Mert Sarı
Firma ve Ünvan: Esemti Dış Tic. Yatırım A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Koordinatör Başkan Yardımcısı: Ali Rıza Arslan
Firma ve Ünvan: Emsaş İnşaat ve Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 

1980'lerde Türkiye ve SSCB ilişkileri yeni bir boyut kazanmıştır. 1984'te imzalanan doğalgaz anlaşması, aynı yılda yürürlüğe konan Ekonomik, Ticari, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Program, 1986 ve 1990 seneleri arasında çeşitli mamullerin değişimi ile ilgili anlaşmalar ve 1986 tarihli SSCB ile daha kapsamlı işbirliğinin kurulması ile ilgili protokol bu yeni ilişkiler döneminin başlangıcı sayılabilir. Ayrıca bu dönemde SSCB'de yaşanan reformist gelişmeler ve Türk firmalarının yeni pazar arayışları bu gelişmeleri hızlandırmıştır.

Diğer İş Konseyleri