TÜRKİYE - ARNAVUTLUK İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 1992
Türkiye Tarafı Başkanı: Bilal Kara
Firma ve Unvanı: Be-Ka Sağlik Eğitim Tibbi Malz. Tekstil Tur. Gida İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluşu: Tiran Ticaret ve Sanayi Odası
Karşı Kanat Başkanı: Nikolin Jaka
Firma ve Unvanı: Tiran Sanayi ve Ticaret Odası

DEİK/Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi kuruluş anlaşması Ağustos 1992 tarihinde iki ülke arasındaki mevcut ekonomik ve siyasi ilişkilerin Arnavutluk'taki yeniden yapılandırma çalışmaları doğrultusunda geliştirilmesi, potansiyel işbirliği alanları, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da yaşanan değişim süreci çerçevesinde imzalanmıştır. Türkiye ile Arnavutluk arasında 1992 yılındaki dostluk ilişkisine rağmen ekonomik ilişkilerin arzulanan seviyeye ulaşamaması İş Konseyi'nin kuruluşunda etkili faktörlerden olmuştur.  İş Konseyi'nin, Arnavutluk'ta mevcut sanayi tesislerinin modernizasyonu, konut ve altyapı inşaası, sağlık ve eğitim tesisleri, turizm, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının işletilmesi, bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım, tarım, gıda, tekstil ve deri gibi alanlarda potansiyel işbirliği olanaklarının hayata geçirilmesinde etkin rol oynayarak iki ülke ekonomik ilişkilerinin lokomotifini oluşturması hedef olarak belirlenmiştir. Türk Hükümeti'nin Arnavutluk'un zor anlarında kredi sağlayarak yardım etmesi ve Türk iş adamlarının 1997 yılında yaşanan kriz esnasında dahi Arnavut ortaklarla işbirliği yapması iki ülke arasındaki ilişkilerin temellerini sağlamlaştırmıştır.

Diğer İş Konseyleri