TÜRKİYE - DANİMARKA İŞ KONSEYİ

SONUÇ RAPORU / “DEİK EU TALKS: FOOD SECURITY & SUSTAINABILITY IN THE POST-CORONA ERA: TURKEY & DENMARK”
Bülten ve Yayınlar

Diğer İş Konseyleri