TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 1995
Türkiye Tarafı Başkanı: Vedat Ergünbaş
Firma ve Unvanı: Ergünbaş Yapı Sanayi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluşu: Makedonya Ekonomi Odası
Karşı Kanat Başkanı: Branko Azeski
Firma ve Unvanı: Makedonya Ekonomi Odası, Başkan 

6 Kasım 1995 tarihinde gerçekleşen İş Konseyi Kuruluş Toplantısı'nda  iki ülke arasındaki olumlu siyasi koşulların ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına karar verilmiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, verilerin karşılıklı olarak değişimi, ticaret ve ekonomik işbirliği konusunda ortaya çıkan sorunların görüşülmesi ve tarafların kendi hükümetlerine başvurarak ortaya çıkan sorunların çözümlerinin sağlanması, ticaret dışındaki yatırımların güvence altına alınması için enstitülerin kurulması, bankalar arası işbirliği ve ortak bankaların kurulması, tarım sektöründe ve standardizasyon konusunda işbirliği DEİK/Türkiye-Makedonya İş Konseyi'nin kurulmasının temel sebeplerini teşkil etmiştir. Makedonya'da Türk firmaların yatırımlarının çeşitlenmesi ve artması için projelere ilişkin Makedonya Yatırım Ajansı başta olmak üzere ilgili Makedon resmi makamları ile İş Konseyi arasında iletişimin artırılması gerekmektedir.

İş Konseyi'nin Karşı Kanat Kuruluşu ile tesis edilmiş köklü ilişkilerin geniş bir yelpazede çeşitlendirilmesi önem taşımaktadır. Başta mermer sektörü olmak üzere gıda ambalaj ve süt ürünlerinde olası partnerlerin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

Diğer İş Konseyleri