TÜRKİYE - MALTA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2007
Kurucu Başkan: Halis Ali Çakmak
Türkiye Tarafı Başkanı: Halis Ali Çakmak
Firma ve Unvanı: Gateway Management Lojistik A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluş: Malta Ticaret ve Girişimcilik Odası 
Karşı Kanat Başkanı: David Xuereb

7 Eylül 2007 tarihinde Malta Ticaret ve Girişimcilik Odası ile imzalanan anlaşma ile Avrupa İş Konseyleri çatısı altında kurulan İş Konseyi, Türkiye ile Malta arasında ticari ve sınai işbirliğinin ve ortak yatırımların arttırılması, üçüncü ülkelerde Türk-Malta işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, ticaret ve ortak girişimleri kısıtlayıcı mevzuat ve uygulamaların tespit edilerek bunların kaldırılması veya iyileştirilmesi yönünde ilgili mercilere önerilerde bulunulmasını hedeflemektedir. Konsey, Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin Malta'da tanıtımına katkıda bulunulması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Diğer İş Konseyleri