TÜRKİYE - PORTEKİZ İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 1991
Türkiye Tarafı Başkanı: Mustafa Mertcan
Firma ve Unvanı: DOF Robotik San. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluş: Portekiz Sanayiciler ve Odalar Birliği (AIP) ve Portekiz Yöneticiler Birliği (FAE)
 

1991 yılında Portekiz Sanayiciler ve Odalar Birliği (AIP) ile imzalanan anlaşmayla kurulan DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi, ekonomik ve ticari işbirliğinin karşılıklı ve dengeli olarak geliştirilmesi, işbirliği imkanlarının belirlenmesi ve bu kapsamda gerekli araştırmaların yapılması, ortak yatırımlara katılabilecek yerli ve yabancı firmaların belirlenmesi, ortak girişimler için uygun ortam yaratılması, karşılıklı bilgi akışının sağlanması, sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi, ekonomik ilişkilerin istenilen şekilde gelişmesini teminen ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyal alanlarda tanıtım faaliyetlerinde bulunulması ve üçüncü ülkelerde işbirliğinin teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

Konsey faaliyetleri ortak yatırımların artırılması; sanayi ve teknolojik işbirliğinin yanısıra altyapı-enerji ve hizmet sektörlerinde işbirliğinin geliştirilmesi; AB projelerine ortak katılımın ve üçüncü ülkelerde işbirliğinin teşvik edilmesi; iş ve siyaset çevrelerine yönelik tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi konularında yoğunlaşmaktadır. Başlangıçta daha çok Kuzey Portekiz ile sınırlı kalmış olan İş Konseyi faaliyetleri ülkenin güneyini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Son dönemde iki ülke işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olanaklar artmaktadır. Bu çerçevede İş Konseyi bölgesel ve sektörel işbirliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerini sürdürmek amacıyla karşılıklı ülke tanıtım etkinlikleri düzenlemektedir.

Diğer İş Konseyleri