TÜRKİYE - İRAN İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2001
Türk Tarafı Başkanı: Ümit Kiler
Firma ve Ünvanı: Kiler Holding A.Ş.
Karşı Kanat Kuruluşu: İran Ticaret Sanayiler, Madenler ve Ziraat Odaları (ICCIMA)
Karşı Kanat Başkanı: Reza Kami
Kurum ve Ünvanı: Tebriz Tic. San. Odası Yönetim Kurulu Üyesi

2001 yılında İran Ticaret Sanayiler, Madenler ve Ziraat Odaları (ICCIMA) ile imzalanan anlaşma ile DEİK çatısı altında kurulan DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi'nin amacı ikili ekonomik ilişkilere bir ivme kazandırmaktır. Bu çerçevede İş Konseyi, iki ülke arasındaki ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılması; bankacılık, taşımacılık, taahhüt ve karşılıklı yatırım alanlarında işbirliğinin arttırılması başta olmak üzere ticari ve ekonomik ilişkilerin temelini oluşturan konularda girişimlerde bulunulması; somut işbirliği alanlarının tespit edilmesi gibi konularda çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. İş Konseyi, İran ile ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesini sağlamak adına iki ülke işadamlarının var olan ya da potansiyel fırsatlar konusunda bilgilendirilmesini hedefleyerek yeni bir döneme hazırlanmaktadır.

Diğer İş Konseyleri