ENERJİ İŞ KONSEYİ

İbrahim Duru
DEİK/Sektörel İş Konseyleri Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5031
E-Posta: iduru@deik.org.tr

Aycan Damalı
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5074
E-Posta: energy@deik.org.tr

Tuğçe Akar
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5098
E-Posta: energy@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri