DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ

Murat Can Menteş
Dünya Türk İş Konseyi Direktör Vekili

Tel: +  90 212 339 50 15
E-Posta: mmentes@deik.org.tr

Canan Sayar
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 11
E-Posta: csayar@deik.org.tr

Kaan Özgüney
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 34
E-Posta: kozguney@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri