LOJİSTİK İŞ KONSEYİ

İbrahim Duru
DEİK/Sektörel İş Konseyleri Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5031
E-Posta: iduru@deik.org.tr

Çiğdem Birgin
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5049
E-Posta: lojistik@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri