TÜRKİYE - AFRİKA İŞ KONSEYLERİ

Kuruluş Yılı:1990
Koordinatör Başkanı: Tamer Taşkın
Firma ve Unvanı: Petrofer Endüstriyel Yağlar Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Koordinatör Başkan Yardımcısı: Erhan Barutoğlu
Firma ve Unvanı: Gama Holding A.Ş., Afrika Bölge Direktörü
Koordinatör Başkan Yardımcısı: Fatih Volkan Kazova
Firma ve Unvanı: Kazova Yapı İnş. San. ve Dış. Tic. A.Ş., Genel Müdür
Koordinatör Başkan Yardımcısı : Yalçın Kıroğlu
Firma ve Unvanı: Mars Energy Yenilenebilir Enerji Sis. San. Tic A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı & CEO

Afrika İş Konseyleri'nin faaliyetleri çerçevesinde, Türkiye'nin bu ülkelere olan ihracatının arttırılması ve çeşitlendirilmesi, ortak yatırımların teşviki amaçlanmaktadır. Buna paralel olarak, sözkonusu ülkelerde, iş konseyleri ortak toplantıları düzenlemenin yanısıra, Türk ürünlerinin tanıtımına yönelik Türk İhraç Ürünleri Fuarları'na destek verilmektedir. Söz konusu ülkelerde Türk firmalarının gerçekleştireceği yatırımlar ile uzun dönemde Kıta Afrikası'ndaki mevcut potansiyelin firmalarımızca değerlendirilmesi mümkün görülmektedir.

Diğer İş Konseyleri