TÜRKİYE - GAMBİYA İŞ KONSEYİ

Evren Doğan
DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 32
E-Posta: edogan@deik.org.tr

Ciğdem Birgin
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 49
E-Posta: gambia@deik.org.tr

Metehan Ünal
Ekonomist
Tel: + 90 212 339 50 26
E-Posta: gambia@deik.org.tr

Tuncer Bal
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 51 22
E-Posta: gambia@deik.org.tr

Semih Yıldırım Aşık
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 51 51
E-Posta: gambia@deik.org.tr

Aysun Çil
Katip
Tel: + 90 212 339 51 95
E-Posta: gambia@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri