TÜRKİYE - KONGO CUMHURİYETİ İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2015
Kurucu Başkan: İzzet Ekmekçibaşı
Türkiye Tarafı Başkanı:
Firma ve Unvanı:
Karşı Kanat Kuruluşu: Brazaville Ticaret Sanayi Tarım ve Meslek Odası
Karşı Kanat Başkanı: Paul Obambi

DEİK/ Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi 2015 yılında Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında ikili iş ilişkilerinin artırılması hedefiyle kurulmuştur. DEİK/Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi, Türkiye'nin Kongo Cumhuriyeti ve Afrika kıtasıyla ekonomik ilişkilerinin artmasına yönelik başta iş forumları, iş insanı heyet ziyaretleri, toplantı ve seminerler olmak üzere bir dizi faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuştur. İş Konseyi'nin ana hedefi Türk ve Kongolu  iş insanlarının daha sık bir araya gelmesi ve iş birliği fırsatlarının yaratılarak somut ortaklıklara dönüşmesine katkıda bulunmaktır.

Diğer İş Konseyleri