TÜRKİYE - LİBYA İŞ KONSEYİ

Evren Doğan
DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 32
E-Posta: edogan@deik.org.tr

Şenay Mutluer
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 72
E-Posta: libya@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri