TÜRKİYE - MISIR İŞ KONSEYİ

YENİ ATANAN MISIR ARAP CUMHURİYETİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSU TAREK KHALIL İLE TANIŞMA TOPLANTISI, 30 EKİM 2019, İSTANBUL

Türkiye-Mısır İş Konseyi organizasyonu kapsamında, 30 Ekim 2019 tarihinde Mısır İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile yeni atanan Mısır Arap Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Tarek Khalil'in tanışması amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mesut Toprak ve İş Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin katılım sağladığı toplantıda Mesut Toprak; İki ülke arasındaki tarihi ilişkiye dikkat çekti ve iş konseyi üyelerinin Mısır'da iş yapan ve yatırımı olan firmalar olduğunu belirtti. Mısır İstanbul Başkonsolosu Tarek Khalil ve Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mesut Toprak'ın konuşmalarının ardından; iş konseyi üyeleri firmalarını tanıttı ve Mısır ile ikili ticarette karşılaşılan sorunlara dikkat çekti. Toplantı esnasında, vize problemine ilişkin konular da değerlendirildi. Mısır İstanbul Başkonsolosu Khalil, iki ülke arasında yaşanan vize problemine ilişkin gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

T.C. KAHİRE MASLAHATGÜZARI KEMALETTİN ERUYGUR İLE TOPLANTI, 9-10 KASIM 2019, CAIRO

Türkiye-Mısır İş Konseyi organizasyonu kapsamında, 9-10 Kasım 2019 tarihlerinde vize ile ilgili yetkili makamlarla görüşme amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Mısır ziyareti esnasında karşı kanat kuruluşu Mısır İşverenler Derneği (EBA) ile düzenlenen toplantıda; T.C. Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Uygur, Türkiye ile Mısır arasındaki siyasi ilişkilerin son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Mısır'la iş yapan ve Mısır'daki yabancı yatırım profili hakkında bilgi veren Uygur; petrol, gaz ve yeşil enerji sektörlerinin en çok yabancı yatırımcı çeken sektörler arasında olduğunu ifade etti.

Toplantıda, Mısır'ın Afrika'daki en büyük yabancı yatırımcıyı çeken ülke olmaya devam ettiği bilgisinin yanında; önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi planlanan mega-projelerin yabancı yatırımcıları ülkeye çekebileceği ifade edildi. Toplantının devamında, Türk yatırımcıları için Mısır'ın sahip olduğu düşük iş gücü maliyetinin, son yıllarda çalışanların ücret artışı ile avantajını kaybetmesi hususuna değinildi ve söz konusu vize problemi konusundaki çözümlerin mümkün olmadığı düşüncesine varıldı.

MISIR MİLLİ GÜNÜ RESEPSİYONU

MISIR MİLLİ GÜNÜ RESEPSİYONU

Mısır Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyon için DEİK Türkiye- Mısır İş Konseyi davet edilmiş olup, iş konseyinin katılımı ile gerçekleşmiştir.

AKDENİZ İÇİN BİRLİK (AIB) İŞ FORUMU, 18-19 HAZİRAN 2019, CAIRO

Türkiye-Mısır İş Konseyi katılımı ile 18-19 Haziran 2019 tarihlerinde Akdeniz için Birlik (AIB) İş Forumu gerçekleştirildi. Akdeniz için Birlik (AIB) ve Avrupa Komisyonu himayesinde pazara giriş ve e-ticaret konularını ele almak üzere düzenlenen foruma; T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Mehmet Ergünal ve Mersin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan katılım sağladı. Akdeniz için Birlik Sekretaryası ve Avrupa Komisyonu delegasyonunun DEİK faaliyetleri hakkında bilgilendirildiği toplantıda; e-ticaret, dijital ekonomi ve buna bağlı zorlukların çözümlerine dair konulara değinildi. Mısır ziyareti kapsamında, T.C. Kahire Maslahatgüzarlığı yetkileri doğrultusunda ticaret müşavirine ziyaret gerçekleştirildi. Mısır ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin durumunun ve bu yönde gerçekleştirilecek etkinliklerin değerlendirmesi amacıyla; Türkiye-Mısır İş Konseyi karşı kanat kuruluşu Mısır İşverenler Derneği (EBA) Başkanı Adel Elamei ile görüşüldü.

Mısır İstişare Toplantısı, 14 Mayıs 2014, İstanbul

DEİK/Türk-Mısır İş Konseyi tarafından Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirmek üzere 14 Mayıs 2014 tarihinde, TOBB Plaza’da 14:30-16:00 saatleri arasında Mısır İstişare Toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Mısır ile iş ve yatırım ilişkisi bulunan veya iş yapmayı planlayan firma ve kuruluşlarımızla biraraya gelerek ilişkilerin mevcut durumunu ve atılabilecek adımları değerlendirmeyi öngördüğümüz toplantıya katılmanız, değerli tecrübe ve birikimleriniz ışığında İş Konseyimiz’den beklentilerinizi bizimle paylaşmanız gelecek dönem çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacaktır.

Türk-Mısır İş Konseyi olarak değerli katkılarınızla birlikte önemli başarılara imza atmamıza vesile olacağına inandığımız İstişare Toplantısına katılımınızı ekte yer alan form aracılığı ile 12 Mayıs 2014 Pazartesi gününe kadar DEİK’e (İlgili Kişi: Özge Karagöz; Tel: 0212 339 50 70; Email: afrikabolgesi@deik.org.tr ) iletilmesi gerekmektedir. 

Diğer İş Konseyleri