TÜRKİYE - RUANDA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2012
Kurucu Başkan: Zehra Taşkesenlioğlu
Türkiye Tarafı Başkanı: Selim Bora
Firma ve Unvanı: Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş., Yönetim & İcra Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluşu: Ruanda Özel Sektör Federasyonu
Karşı Kanat Başkanı: Jeanne Françoise Mubiligi 

DEİK/Türkiye-Ruanda İş Konseyi, Haziran 2011'de iki ülke arasındaki mevcut işbirliği potansiyelinin değerlendirilmesi, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir platform oluşturulması amacıyla kurulmuştur.

DEİK/Türkiye-Ruanda İş Konseyi, Karşı Kanatının kurulmasın müteakip düzenleyeceği etkinliklerle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması ve Doğu Afrika Topluluğu Ortak Pazar ve Gümrük Birliği'nin üyesi olması sayesinde toplam 130 milyonluk bir pazara erişim imkanı sağlayan Ruanda'da Türk firmalarının demir yolu, havayolu gibi altyapı yatırımları yanında tarım, enerji ve turizm alanlarındaki yatırım olanaklarını değerlendirmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Diğer İş Konseyleri