TÜRKİYE - BRAZIL BUSINESS COUNCIL

Kuruluş Yılı:  2006
Chairperson representing Türkiye: Cengiz Deveci
Company:  Honest Holding A.Ş.
Counterpart Organisation:  Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)
Chairperson: Elias Miguel Haddad
Company: FIESP, Başkan Yardımcısı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın 2006'yı Latin Amerika Yılı ilan etmesinin hemen ardından bölge için bir strateji hazırlayan DEİK, bunu uygulamaya başladı. ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi. 2006 yılında dönemin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün başkanlığında hükümet temsilcileri, iş adamları, TBMM temsilcileri ve basın mensuplarından oluşan büyük bir heyet Brezilya'ya gitti. Ziyaret sırasında 20 Ocak 2006 tarihinde DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi'nin kurulması için Niyet Bildirgesi imzalanmıştır.

Brezilya ile yakın işbirliği, Türk şirketlerinin Güney Amerika pazarlarına girişini kolaylaştıracak. Diğer üyeleri Arjantin, Paraguay ve Uruguay olan MERCOSUR. Brezilyalı şirketler ise Türkiye'yi Avrupa'ya ve komşu ülke pazarlarına sıçrama tahtası olarak kullanabilirler.

İş Konseyi 2006 yılında kurulduktan sonra, Brezilyalı iş adamlarından oluşan bir heyeti iş fırsatları hakkında bilgilendirmek ve üyeleriyle toplantılar düzenlemek üzere Türkiye'ye davet etti. İş Konseyi Kuruluş Anlaşması bir yıl sonra, 2007'de imzalandı. Anlaşma şartlarına göre ortaklar, Brezilya ve Türkiye tarafından sırayla düzenlenecek Yıllık Ortak Konferanslar düzenleyecek.

Konseyin amacı, her iki ülkedeki iş çevrelerini bilgilendirmek ve onları yakınlaştırmak için konferanslar, seminerler ve ikili görüşmeler düzenlemektir. Bunun yanı sıra, İş Konseyi, ticaret ve ortak girişimlere yönelik yasal ve pratik kısıtlamaları belirlemek ve iş dünyasını temsil eden ilgili organlarla bunların kaldırılması veya iyileştirilmesi konusunda görüşmeler yapmakla görevlidir.

Other Business Councils