TÜRKİYE - BREZİLYA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2006
Türk Tarafı Başkanı: Nihal Kayar Öz
Firma ve Ünvanı: Namet Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Dış Ticaret Müdürü
Muhatap Kuruluş: FIESP (Sao Paulo Eyaleti Sanayiciler Federasyonu)
Karşı Kanat Başkanı: Elias Miguel Haddad
Firma ve Ünvanı: FIESP, Başkan Yardımcısı

 

Dışişleri Bakanlığının 2006 yılını Latin Amerika yılı ilan etmesi ile DEİK, Güney Amerika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi çerçevesinde Brezilya ile somut işbirliği alanlarını tespit ederek, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine esas teşkil edecek mekanizmalar oluşturmayı hedef belirlemiştir. Bu itibarla, dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün, hükümet temsilcileri, işadamları, basın ve TBMM'den temsilciler ile birlikte 2006 yılı başındaki Brezilya ziyareti sırasında, 20 Ocak 2006 tarihinde, FIESP (Federation of the Industries of the State of Sao Paulo) ile bir Niyet Antlaşması imzalanarak DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi kurulmuştur.

Brezilya ile ülkemiz arasında kurulacak yakın işbirliği, Brezilya ile birlikte Arjantin, Paraguay ve Uruguay'ın üye oldukları MERCOSUR (Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı) ile ortaya çıkacak geniş pazardan Türk firmalarının da yararlanmasına yol açacaktır. Diğer yandan, Brezilyalı firmalar Türkiye üzerinden Avrupa ve diğer komşu ülke pazarlarına girme şansına sahip olabileceklerdir.

Konferanslar, seminerler ve ikili görüşmeler gerçekleştirmenin ve iki ülkenin iş dünyasını bilgilendirerek bir araya getirmenin yanı sıra İş Konseyi, ticareti ve ortak girişimleri kısıtlayıcı mevzuat ve uygulamaları tespit ederek bunların kaldırılması veya iyileştirilmesi yönünde iş dünyasını temsilen ilgili merciilerle görüşmeyi de hedeflemektedir.

Diğer İş Konseyleri