TÜRKİYE - ŞİLİ İŞ KONSEYİ

Ecem Mirzaloğlu
Türkiye - Amerika İş Konseyleri / Direktör Vekili
Tel: 0212 339 50 09
E-mail: 
emirzaloglu@deik.org.tr

Murat Can Menteş
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: +90 212 339 50 06
E-posta: 
mmentes@deik.org.tr

Melike Hocaoğlu 
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: +90 212 339 50 07
E-posta: 
mhocaoglu@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri