TÜRKİYE - AMERİKA İŞ KONSEYLERİ

Ecem Mahmutoğlu
DEİK/Türkiye-Amerika İş Konseyleri Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 09
E-Posta: emirzaloglu@deik.org.tr

Nil Sarıtepe
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 20
E-Posta: nsaritepe@deik.org.tr

Ahmet Akgün
Ekonomist
Tel: + 90 212 339 50 60
E-Posta: aakgun@deik.org.tr

Şenay Mutluer
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 72
E-Posta: smutluer@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri