TÜRKİYE - AMERİKA İŞ KONSEYLERİ

Ayşe Nil Sarıtepe
DEİK/Türkiye - Kuzey Amerika İş Konseyleri Direktörü (V.)
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5020
E-Posta: nsaritepe@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri