TÜRKİYE - ASYA PASİFİK İŞ KONSEYLERİ

Iraz Turhan Alvaran
DEİK/Türkiye - Asya Pasifik İş Konseyleri Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5035
E-Posta: ialvaran@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri