TÜRKİYE - BOSNA HERSEK İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı:1995
Türkiye Tarafı Başkanı: Hasan Topaloğlu
Firma ve Unvanı: Cihan Temizlik İnşaat Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 
Karşı Kanat Kuruluşu: Bosna Hersek Dış Ticaret Odası
Karşı Kanat Başkanı: Nemanja Vasic
Firma ve Unvanı: Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Dönem Başkanı

DEİK/Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi'nin kuruluş anlaşması 1995 yılında imzalanmış olupiş konseyi mekanizmasının  ikili ekonomik ilişkiler açısından önemli bir araç olması ve Bosna Hersek'in ekonomisinin canlandırılması aşamasında önemli görevleri yerine getireceği vizyonuyla kurulmuştur. Bu kapsamda Türkiye'nin Bosna Hersek'in yeniden imar çalışmalarında donör ülke olarak katkıda bulunması ve Türk iş adamlarının gerek küçük ve orta ölçekli gerek ise büyük çaplı firmalar olarak Bosna Hersek'te inşaat-taahhüt ve sınai tesis projelerine yönlendirilmesi, yerel ortaklarla işbirlikleri yapılması amaçlanmıştır.

İki ülke arasında savunma sanayi, demir-çelik, tekstil, ağaç işleme, kağıt, mobilya, deri, deri işleme, elektronik ve gıda sektörlerinde işbirliği imkanları olduğu tespit edilmiştir. Ülkedeki mevcut Türk firmaları mevzuat ve bürokrasiye ilişkin çözüm önerilerini hükümete iletmektedir. Ancak İş Konseyi'nin daha etkin faaliyetler yürütebilmesini teminen Bosnalı yetkililer ile düzenli bilgi akışı önem taşımaktadır.

Diğer İş Konseyleri