TÜRKİYE - FRANSA İŞ KONSEYİ

Neslihan Damalı
DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 18
E-Posta: ndamali@deik.org.tr

Saadet Gülmez
İş Konseyİ Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 61
E-Posta: france@deik.org.tr

Selin Sümer Tunçay
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 79
E-Posta: france@deik.org.tr

İmen Metenani
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 70
E-Posta: france@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri