TÜRKİYE - İRLANDA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 1994
Türkiye Tarafı Başkanı: Emre Yıldız
Firma ve Unvanı: Avcıyıldız Dış Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluşu: Enterprise Ireland
Karşı Kanat Başkanı:
Firma ve Unvanı:

İş Konseyi ekonomik ve ticari işbirliğinin karşılıklı ve dengeli olarak geliştirilmesi, işbirliği imkanlarının belirlenmesi ve bu kapsamda gerekli araştırmaların yapılması, ortak yatırımlara katılabilecek yerli ve yabancı firmaların belirlenmesi, ortak girişimler için uygun ortam yaratılması, karşılıklı bilgi akışının sağlanması, sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi, ekonomik ilişkilerin istenilen şekilde gelişmesini teminen ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyal alanlarda tanıtım faaliyetlerinde bulunulması ve üçüncü ülkelerde iş birliğinin teşvik edilmesi amacıyla 1994 yılında kurulmuştur. Belirtilen amaçlar büyük ölçüde güncelliğini korumaktadır. 23 Mayıs 2016 tarihinde Enterprise Ireland ile imzalanan mutabakat anlaşmasının ardından Türkiye-İrlanda İş Konseyi, hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız vermiştir.

Konsey faaliyetleri İngiltere üzerinden yürütülen ticari faaliyetlerin doğrudan ilişkilere yönlendirilmesi; ortak yatırımların artırılması; sanayi ve teknolojik işbirliğinin yanısıra altyapı, enerji ve hizmet sektörlerinde işbirliğinin geliştirilmesi, AB projelerine ortak katılımın ve üçüncü ülkelerde işbirliğinin teşvik edilmesi, iş ve siyaset çevrelerine yönelik tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi konularında yoğunlaşmaktadır.

Diğer İş Konseyleri