TÜRKİYE - BAHREYN İŞ KONSEYİ

TÜRKİYE-BAHRAIN INTERCONNECTED BUSINESS SERIES: FOOD & HEALTH CARE

Türkiye-Bahreyn İş Konseyi tarafından, Bahreyn özel sektörünü temsil eden en büyük kuruluşlarından Bahreyn İşadamları Derneği (BBMA) ile iş birliğiyle 16 Mart 2022 Salı günü saat 11.00'da ‘Interconnected Business Series: Türkiye-Bahrain" toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Söz konusu toplantıya gıda ve sağlık/sağlık hizmetleri sektörlerinden Bahreynli firmalar katılacak olup, toplantı kapsamında iki ülke firma temsilcilerinin bir araya geleceği ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Bu minvalde, toplantıya katılım sağlamak isteyen firma temsilcilerimizin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1250/16427bağlantı adresi üzerinden ön kayıt formunu en geç 17 Şubat Çarşamba saat 13.00'a kadar doldurmaları gerekmektedir.

Not:Sınırlı sayıda katılımın kabul edileceği toplantının linki, programı ve eşleşen Bahreynli firma bilgileri teyide istinaden e-posta adresinize bilahare iletilecektir.

BAHREYN'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ'Nİ ZİYARET

DEİK heyeti, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için 7 Ekim 2019'da Bahreyn Ankara Büyükelçiliğine bir ziyaret gerçekleştirdi. Buluşmada, Türkiye-Bahreyn arasındaki ticaret ve yatırımı kolaylaştırmak adına yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

BAHREYN İŞ İNSANLARI DERNEĞİ ÜYELERİ İLE TOPLANTI

Bahreyn İş İnsanları Derneği (BBMA) ile Bahreyn İş Konseyi Başkanı Mehmet Fatih Karamancı'nın başkanlığında 4 Ekim 2019'da bir toplantı düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliğe, DEİK üyesi 60'a yakın firma temsilcisinin yanı sıra Bahreyn tarafından BBMA Başkanı Khalid Rashid Al Zayani ve beraberindeki 10 kişilik özel sektör heyeti katıldı. Programda konuşan İş Konseyi Başkanı Mehmet Fatih Karamancı, iki ülke arasındaki olumlu ilişkilere değinerek, bu toplantının iki ülke iş dünyası ve ekonomik ilişkileri için hayırlı olmasını diledi. Bahreyn'deki yatırım ortamının avantajlarına da dikkat çeken Karamancı, Bahreyn heyetine teşekkürlerini sundu. BBMA Başkanı Khalid Rashid Al Zayani ise DEİK'te olmaktan mutluluk duyduklarını, Türkiye'ye bir dizi ikili iş görüşmesi gerçekleştirmek için geldiklerini ve çeşitli illerde toplantılara katıldıklarını belirtti. Ayrıca Türkiye'de yatırım yapmak istediklerini belirten Al Zayani, Türkiye ile olumlu bankacılık ilişkilerinin, Türkiye'de bulunan Bahreyn menşeli bankaların ve Türkiye'nin AB ile olan Gümrük Birliği Anlaşması'nın Bahreynli iş insanları için bu noktada bir cazibe yarattığını dile getirdi.

BAHREYN, UMMAN VE IRAK BÜYÜKELÇİLİKLERİ İLE TEMASLAR

Orta Doğu ve Körfez Bölgesi Direktörü Suzan Cailliau; Umman İş Konseyini temsilen, 9 Kasım 2018'de Umman'ın Ankara Büyükelçiliğine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Büyükelçilik Müsteşarı Adnan Al Huwairi ile görüşme yapılırken, 23 Ekim 2018'de İstanbul'da gerçekleştirilen Umman İş Konseyi Ortak Toplantısına dair bilgi de verildi. Suzan Cailliau; hâlihazırda, Umman'da faaliyet gösteren Türk firmalarının en önemli sorunlarının projelerde belli oranda Umman vatandaşı çalıştırılması zorunluluğu olduğunu, bu oranın bazı sektörlerde yüzde 50'ye kadar çıkabildiğini ve Ummanlı iş gücü bulunmasında zorluk yaşandığını belirterek, konunun çözümü amacıyla girişimde bulunulmasını talep etti. Devamında Bahreyn Büyükelçiliği Üçüncü Kâtibi Kamil Ahmed ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede Suzan Cailliau, Bahreyn İş Konseyinin Türkiye kanadı olarak, Bahreyn'deki muhatap kuruluş Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odasına bir ziyaret gerçekleştirilmek istediğini, bu çerçevede Bahreyn Büyükelçiliğinin desteklerinin önem taşıdığını dile getirdi. Kamil Ahmed ise konuyla ilgili Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'na mektup ileteceklerini ve Konsey faaliyetlerinin canlanması yönünde gereken desteği vereceklerini belirtti.

BAHREYN İŞ VE YATIRIM İMKANLARI TANITIM TOPLANTISI

BAHREYN İŞ VE YATIRIM İMKANLARI TANITIM TOPLANTISI

11 Eylül 2018 tarihinde River Plaza'da düzenlenen Bahreyn İş ve Yatırım İmkanları Tanıtım Toplantısı'na Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkan Yardımcısı İrfan Ergun, Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu Türkiye Direktörü Neşe Seçer, İş Konseyi Üyeleri ve Bahreyn'de iş yapan özel sektör temsilcileri katıldı. Neşe Seçer'in Bahreyn'deki yatırım imkanlarıyla ilgili sunum yaptığı toplantıya yaklaşık 60 kişi katıldı. 

Toplantının açılışını yapan İrfan Ergun, Bahreyn ile tanıtıcı bilgiler yaparak firmalarının ülkedeki deneyimiyle ilgili paylaşımda bulundu. Konuşmasında Bahreyn'in ekonomisinin beşte birini petrol, beşte birini finansal hizmetler, diğer bölümlerinin ise üretime bağlı olduğunu vurguladı. Türkiye ile dengeli bir ticaret hacmine sahip olan Bahreyn'de ABD ve İngiliz askeri üsleri bulunduğunu ve ülkede yaşayan yabancı sayısının yüksek olduğu belirtildi. Yanı sıra, Ergun, Bahreyn'in Körfez Bölgesindeki coğrafi konumuyla diğer ülkelere kolay ulaşımı garantilediği ve oradaki pazarlara da erişim kolaylığı sağladığını belirtti. 

Ayrıca Bahreyn'de stopaj, gelir, kurumlar ve varlık vergilerinin bulunmuyor olması, ülkede sekiz farklı Türk bankasının aktif olarak çalışması ve yetişmiş işgücü ve yüksek eğitim seviyesine sahip olmasının Bahreyn'i önemli bir yatırım üssü konumuna koyduğu konusu dile getirildi. 

Etkinliğin devamında, Neşe Seçer önce Bahreyn'de yatırımla ilgili bir video gösterimi sonrasında ise Bahreyn'de iş yürütmenin avantajlarını aktaran ve ülkeyi tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Sunum kapsamında Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu'nun amaçları ve çalışma şeklide dile getirildi. 

Sunum sonrasında katılımcılar ülkedeki çalışma prensipleri, hibeler, ihaleler, tüketim alışkanlıkları, üretim ve işgücü gibi konular çerçevesinde sorular sordu.

Toplantının sonunda İrfan Ergun katılımlarından dolayı konuklara teşekkür ederek İş Konseyi'nin yılsonundan önce Bahreyn'e bir ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.

BAHREYN EKONOMİK KALKINMA KURULU TOPLANTISI

Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB) Türkiye ofisi tarafından 1 Mart 2018'de Bahreyn'deki yatırım ortamını ve imkânlarını anlatan bir toplantı düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen toplantıya DEİK'i temsilen Bölge Koordinatörü Suzan Cailliau katıldı. Toplantıda EDB Türkiye temsilcisi Neşe Seçer, Bahreyn'deki yatırım ortamı ve imkânlarına dair bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Bahreyn'e yılda 1 milyar dolar değerinde doğrudan yabancı sermaye girişi gerçekleştiğini, Bahreyn ekonomisinin yüzde 20'sinin petrol, yüzde 16'sının finansal hizmetler, yüzde 15'inin üretim, yüzde 13'ünün kamu sektörü kalanın ise inşaat, otel ve restoran hizmetlerinden oluştuğunu belirtti.

BAHREYN ÜLKE GÜNÜ - ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI İŞBİRLİĞİYLE

DEİK/Türkiye-Bahreyn  İş Konseyi ve Albaraka Türk Katılım Bankası işbirliği ile, Türk İş Dünyası'nı Bahreyn'deki iş imkanları ve yatırım fırsatlarına dair bilgilendirmek amacı ile 7 Eylül 2017 tarihinde  Albaraka Türk Genel Müdürlük binasında "Bahreyn Ülke Günü Etkinliği" gerçekleştirilecektir.

Bölgenin 1936'da ilk ham petrol ihraç eden ülkesin durumundaki Bahreyn'de kalkınma çabaları başlangıçta petrol gelirlerine dayanırken, doğal kaynaklarının kıtlığı, sürdürülebilir kalkınma için petrol dışı sektörlere yönelmesini zorunlu kılmıştır. Bahreyn, ekonomik çeşitlilik konusnda Basra Körfezi'nin en zengin ülkesi durumdadır. Ulaşım ve iletişim alanında ileri teknolojiler kullanıllanan ülkede çok sayıda uluslararası şirketin yatırımı mevcuttur. 

Ağustos 2006'da ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalayan ilk Körfez Ülkesi olan Bahreyn'de petrol ürünleri ülke ihracatının yüzde 60'ını, devlet gelirlerinin yüzde 70'ini oluşturmaktadır.

Bahreyn, BM Kalkınma Programı tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi'nin 2016 yılı verilerine göre en gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır. Listede 47. sırada yer alan ülke, ortalama yaşam beklentisi, okur-yazar oranı ve kişi başına düşen gelirle çok sayıda ülkeyi geride bırakmış durumdadır. Bahreyn'de kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) 37 bin 200 ABD Dolarıdır.

Bahreyn, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Arap Birliği, Bağlantısızlar Hareketi, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kurumların üyesidir.

Bu çerçevede, anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 29 Ağutos 2017 tarihine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/444/9114 adresinden kayıt gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

TÜRKİYE –BAHREYN İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI - HİLTON OTEL, ANKARA

2 – 3 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 6. Türkiye – Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon KEK Toplantısı vesilesiyle, Türkiye – Bahreyn İş Konseyi tarafından 1 Mart 2017 tarihinde Ankara Hilton Otel'de Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Ortak Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 – 14 Şubat 2017 tarihlerinde Bahreyn'e gerçekleştirmiş oldukları ziyaretin ardından inşaat ve enerji projeleri önem kazanmıştır.

Bölgenin 1936'da ilk ham petrol ihraç eden ülkesi konumundaki Bahreyn'de kalkınma çabaları başlangıçta petrol gelirlerine dayanırken, doğal kaynaklarının kıtlığı, sürdürülebilir kalkınma için petrol dışı sektörlere yönelmesini zorunlu kılmıştır. Körfez bölgesinde ekonomisi en fazla çeşitlendirilmiş ülkedir. Çok yüksek oranda gelişmiş iletişim ve ulaşım altyapısıyla birçok çok uluslu firmanın merkezidir. 2006 yılında ABD ile STA imzalayan ilk körfez ülkesidir. Bahreyn'de ekonomik büyüme 2016 yılında %3.1 oranında gerçekleşmiştir.

Bahreyn'den gelecek olan iş heyetine Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Khaled Al Moayed Başkanlık etmektedir. 

Bu çerçevede, firmalar ile ikili görüşmelerin yer alacağı söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin  27 Şubat 2017 Pazartesi gününe kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/350/8314 bağlantısından kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Not:Toplantıya katılım ücretsizdir.


TASLAK PROGRAM
08:30 – 09:00 Kayıt 
09:00 – 09:30 Açış Konuşmaları 
09:30 – 10:00 Sunumlar
10:00 – 11:00 İkili İş Görüşmeleri

BAHREYN YATIRIM AJANSI İLE BAHREYN’DE İŞ VE YATIRIM FIRSATLARI TOPLANTISI

Türkiye-Bahreyn İş Konseyi tarafından 22 – 23 Şubat 2017 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek olan Bahreyn Yatırım Ajansı (Bahrain Economic Development Board) Genel Müdürü Simon Galpin'in katılımı ile 22 Şubat 2017 Çarşamba günü 15:00 – 17:00 saatleri arasında DEİK Ofis'te, Bahreyn'de iş ve yatırım fırsatlarına dair bir sunum / toplantı düzenlenecektir.

Bir kamu kuruluşu olan Bahreyn Yatırım Ajansı Bahreyn'de şirketleşerek bu pazarda yer almak isteyen ve de ofis/depo/mağaza açmayı düşünen firma ve girişimcilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir. Ajans ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.bahrainedb.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. Bölgeye açılmak isteyen Türk firmalarına, özellikle Bahreyn'deki iş ortamı, hukuksal mevzuat, vergiler, iş gücü, maliyetler, lisanslar, çalışma vizeleri ve yatırım için gerekli olan tüm prosedür ve süreçlere dair bilgilendirme yapılacaktır. 

Bölgenin 1936'da ilk ham petrol ihraç eden ülkesin durumundaki Bahreyn'de kalkınma çabaları başlangıçta petrol gelirlerine dayanırken, doğal kaynaklarının kıtlığı, sürdürülebilir kalkınma için petrol dışı sektörlere yönelmesini zorunlu kılmıştır. Körfez bölgesinde ekonomisi en fazla çeşitlendirilmiş ülkedir. Çok yüksek oranda gelişmiş iletişim ve ulaşım altyapısıyla birçok çok uluslu firmanın merkezidir. 2006 yılında ABD ile STA imzalayan ilk körfez ülkesidir. 

Bu bağlamda, anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 20 Şubat 2017 mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/341/8221 adresinden kayıt yaptırmaları rica olunur.

Diğer İş Konseyleri