TÜRKİYE - FİLİSTİN İŞ KONSEYİ

İzzet Dundar
İş Konseyleri Bölge Direktör Vekili
Tel: + 90 212 339 50 29
E-Posta: idundar@deik.org.tr

Aslıhan Berra Helvacı
İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 73
E-Posta: abhelvaci@deik.org.tr

Safaa Fadıl
İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 27
E-Posta: sfadil@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri