TÜRKİYE - UMMAN İŞ KONSEYİ

İzzet Dündar
DEİK/Türkiye - Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Direktör (V.)
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5030
E-Posta: idundar@deik.org.tr

Çiğdem Birgin
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5049
E-Posta: oman@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri