TÜRKİYE - ORTADOĞU VE KÖRFEZ İŞ KONSEYLERİ

İzzet Dundar
DEİK/Türkiye-Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Direktör Vekili
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 29
E-Posta: idundar@deik.org.tr

Aslıhan Berra Helvacı
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 73
E-Posta: abhelvaci@deik.org.tr

Safaa Fadıl
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 27
E-Posta: sfadil@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri