EĞİTİM EKONOMİSİ İŞ KONSEYİ

İbrahim Duru
DEİK/Sektörel İş Konseyleri Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5031
E-Posta: iduru@deik.org.tr

Aslıhan Berra Helvacı
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5073
E-Posta: eeik@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri