EĞİTİM EKONOMİSİ İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2011
Kurucu Başkan: Mustafa Aydın
İş Konseyi Başkanı: Prof. Dr. İrfan Gündüz
Kurum ve Ünvanı: İbn Haldun Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı

Türkiye'de sunulan yüksek kalitede eğitim hizmetlerinin  uluslararası tanınırlığı için çalışmalarda bulunmak Eğitim Ekonomisi İş Konseyi'nin başlıca hedefleri arasında yer almaktadır. Başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası eğitim talebinin Türkiye'ye yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Eğitim Ekonomisi İş Konseyi, Türkiye'nin yüksek öğretimde bir "cazibe merkezi"ne dönüştürecek gerekli altyapının, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ve tüm paydaşlarca yüksek düzeyli bir işbirliği içerisinde oluşturulmasını sağlamaktır.

İş Konseyi'nin ana hedefleri;

  • Türkiye'de sunulan yüksek öğrenim hizmetlerini uluslararası pazarlarda tanınması,
  • Başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası eğitim talebinin Türkiye'ye yönlendirilmesi,
  • Türkiye'nin yüksek öğretimde bir ‘cazibe merkezi'ne dönüştürecek gerekli alt yapının, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ve tüm paydaşlarca yüksek düzeyli bir işbirliği içerisinde oluşturulmasını sağlamaktır.

Diğer İş Konseyleri