TÜRK İLAÇ SEKTÖRÜNÜN ALMANYA PAZARINA ERİŞİM VE İHALE SİSTEMLERİ SEMİNERİ, 3 MART 2020, İSTANBUL

DEİK/Sağlık İş Konseyi olarak Dentons Almanya Avukatlık Bürosu ve Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Yatırım Ajansı Türkiye Ofisi ile işbirliğinde 3 Mart 2020 tarihinde İstanbul'da River Plaza'da "Market Access, Authorization, Pricing and Investment Opportunities in Germany for Turkish Pharma&Biotech Companies" başlıklı bir Seminer düzenlendi. Türkiye merkezli ilaç ve biyoteknoloji firmalarının temsilcilerinin katıldığı Seminerde Almanya pazarına ihracat yapmak üzere pazara giriş kuralları, fiyatlandırma, desantralizasyon, şirket kurma ve yatırım imkanları hakkında bilgi veren sunumlar yapıldı.

DEİK/Sağlık İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Altuğ Oğuz Bey'in DEİK ve Sağlık İş Konseyi faaliyetleri hakkında bilgi verdiği ve açılışını yaptığı Seminerde, Dentons Berlin avukatlık bürosu çalışanı Almanya sağlık ve ilaç sektöründe kıdemli avukat Peter Homberg Almanya'ya ilaç ihracatı, lisanslama ve ihale kurallarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Son olarak Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Yatırım Ajansı Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Adem Akkaya Kuzey Ren Westfalya Eyaletindeki yatırım fırsatları ve özellikle sağlık ve ilaç sektörüne yönelik detaylı bilgi aktardı. 

FİNLANDİYA SAĞLIK TEKNİK HEYET ZİYARETİ, 11 - 14 ARALIK 2019, HELSINKI

Küresel ilaç ve sağlık teknolojileri firmalarının Finlandiya'yı AR&GE üssü olarak konumlandırmaları, kamu-özel ortaklığında başarıyla yürütülen FinnGen Projesinin etkileri, halkın sağlık verilerinin halk sağlığı planlamasında, tedavi hizmetlerinde ve ilaç geliştirme çalışmalarında etkin kullanılması, verimli ve koordineli işleyen biyobanka sistemi ile Avrupa pazarına Finlandiya üzerinden yatırım yaparak ihracat yapacak Türk ilaç firmaları için genel prosedürler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve Türk sağlık sektörü için Teknik bir Rapor hazırlamak üzere, DEİK/Sağlık İş Konseyi,  Business Finland Türkiye ile işbirliğinde  11-14 Aralık 2019 tarihleri arasında Helsinki'ye teknik sağlık heyeti ziyareti gerçekleştirdi.

Finlandiya'da özel ve kamu kurumlarıyla yukarıdaki alanlarda fikir alışverişinde bulunmak ve bunların yönetim süreçlerini, Türkiye'deki kurumlarla olası işbirliği alanlarını yetkililerle müzakere etmek üzere, 6 kişiden oluşan teknik heyet ziyaretinde Business Finland Helsinki genel merkezi, Espoo kentindeki Orion Pharma ilaç şirketi, Finlandiya Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı, Helsinki Üniversitesi Hastanesi, Finlandiya Kanser Hastanesi, FinnGen Projesinde yer almış çeşitli startup şirketlerinin içinde yer aldığı Aalto Üniversitesi Startup Platformu ve Maria01 Startup Platformu ile toplantılar yapıldı. Heyet ziyaretinin sonuç raporuna aşağıdaki linkten erişilebilmektedir.

https://www.deik.org.tr/contents-fileaction-24341

ITN&DEIK/SAĞLIK İŞ KONSEYİ KOSOVA SAĞLIK HEYETİ ZİYARETİ, 13-16 EKİM 2019, PRİŞTİNE

2015 yılından bu yana paydaşlarından biri olduğumuz teknik yardım ve işbirliği programı olan Uluslararası Organ Nakli Ağı (ITN) sağlık sektörünün uluslararasılaşmasında önemli bir yumuşak güç çalışması olmakta birlikte, sağlıktaki rekabet avantajımızı güçlendiren oldukça etkili bir projedir. Söz konusu Projenin health business ayağında çözüm ortağı olarak DEİK/Sağlık İş Konseyi, ITN'nin kurulduğu 2015 yılından bu yana aktif bir paydaş olarak destek vermektedir.

Kosova Sağlık Bakanlığı'nın daveti üzerine 13-16 Ekim 2019 tarihleri arasında ITN&DEİK/Sağlık İş Konseyi işbirliğinde Priştine'ye organ nakli alanında bir çalışma ziyareti düzenledi. SAİK Koordinatörü ile SAİK üyesi Ankara Güven Hastanesi ve Okan Üniversitesi Hastanesi doktorları heyete katıldı. Program kapsamında Kosova Sağlık Bakanlığı, Kosova Sağlık Sigorta Fonu (NHIF), Priştine Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kosova Merkez Hastanesi, T.C. Priştine Büyükelçiliği ve Kosova TİKA Koordinatörlüğü ile toplantılar yapılarak ülkenin sağlık sektöründeki dinamikleri, sağlıktaki ihtiyaçları ve Türkiye ile hangi alanda işbirlikleri kurulacağına dair görüşmelerde bulunuldu. Bakanlık yetkilileri ve doktorlarla yapılan görüşmelerde Türkiye'nin sağlık sektörü ve organ nakli alanındaki teknik bilgi birikimi ve tecrübesi, yasal mevzuatın uygulanma yöntemi hakkında bilgiler paylaşıldı. Priştine Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde organ nakli branşı temelinde yoğun bakım, genel cerrahi ve tıp hukuku alanlarında Kosovalı doktorlara (telemedicine yöntemiyle ülkenin 6 farklı yerindeki hastanelerdeki doktorlar canlı izlemek üzere) bilgilendirici seminerler verildi ve seminerler Kosovalı doktorların katılımlarıyla interaktif geçti.

KANADA DOKTORLAR VE CERRAHLAR KRALİYET KOLEJİ TANIŞMA TOPLANTISI, 9 EKİM 2019, İSTANBUL

Kanada Doktorlar ve Cerrahlar Kraliyet Koleji(Royal College of Physicians&Surgeons of Canada) Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Craig Ceppetelli ile 9 Ekim 2019 tarihinde DEİK'te bir tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantının amacı, 14 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Türkiye-Kanada İş Forumu'na gelmesi öngörülen Kanada sağlık heyeti hakkında Türk tarafının önden bilgilendirilmesi, sağlık sektöründe ihtiyaçların ve sağlık eğitimi alanlarında Kanadalı üniversitelerle işbirliği imkanlarının görüşülmesi idi. Sayın Ceppetelli, hem Kanada Doktorlar ve Cerrahlar Kraliyet Koleji hem de Kanada Uluslararası Sağlık Eğitimi Birliği'nin (Canadian International Health Education Association-CIHEA) uluslararası işbirliklerini ve Kanada'da tıp eğitimi veren üniversitelerin diğer ülke üniversiteleri ile tıpta uzmanlık eğitiminde Program denkliği işbirlikleri hakkında bilgi verdi.

14 Kasım tarihinde Kanada'dan gelmesi öngörülen heyete medikal firmalar, ilaç firmaları ile Kanada'da tıp eğitimi veren Üniversiteler (Northern Alberta Institute Technology, University of Toronto,Dalhousie University, Western University,  Queens University) iştirak edecektir. Kanada Doktorlar ve Cerrahlar Kraliyet Koleji hakkında daha detaylı bilgiye http://www.royalcollege.ca/rcsite/home-e  link üzerinden erişilebilmektedir.

TİTCK&CECMED ARASINDA İMZALANAN MUTABAKAT ZAPTI, 11 EYLÜL 2019, ANKARA

Türkiye ve Küba arasında ilaç, aşı ve tıbbi cihaz alanında Mutabakat Zaptı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Küba'daki muadil kurumu Küba Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi (CECMED) arasında 11 Eylül 2019 tarihinde imzalandı. Mutabakat Zaptı; iki ülkenin sağlık alanındaki iş birliğini artıracak ve iki ülke ürünlerine karşılıklı olarak daha hızlı erişim imkânı sağlayacaktır. Mutabakat Zaptı, özellikle inovatif molekül geliştirme ve onkoloji çalışmalarında önemli tecrübeye sahip olan Küba ile karşılıklı uzman değişimi, teknoloji transferi, kanser aşısı ve klinik araştırmalar konusunda bilgi paylaşımı, mevzuat alanında tecrübe paylaşımı gibi konuları da kapsamaktadır. Mutabakat Zaptı metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 

Küba Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi (CECMED) Başkanı Dr. Rafael Perez Cristia ve BioCubaPharma Başkan Yardımcısı Mayda Mauri Perez'in 10-12 Eylül 2019 tarihleri arasında resmi toplantılar yapmak üzere Türkiye'yi ziyaretinde, Küba sağlık heyeti ile Türk ilaç ve biyoteknoloji firmaları arasında 11 Eylül 2019 Çarşamba günü Ankara'da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda iki ülke arasında ilaç, biyoteknoloji ve biyofarmasötik ürünler alanlarında karşılıklı işbirliği imkânlarının görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi. 

Toplantının akabinde, Türkiye llaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Küba Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi (CECMED) arasında ilaç, aşı ve tıbbi cihaz alanında Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat Zaptı; iki ülkenin sağlık alanındaki iş birliğini artıracak ve iki ülke ürünlerine karşılıklı olarak daha hızlı erişim imkânı sağlayacaktır. Mutabakat Zaptı, özellikle inovatif molekül geliştirme ve onkoloji çalışmalarında önemli tecrübeye sahip olan Küba ile karşılıklı uzman değişimi, teknoloji transferi, kanser aşısı ve klinik araştırmalar konusunda bilgi paylaşımı, mevzuat alanında tecrübe paylaşımı gibi konuları da kapsamaktadır. Mutabakat Zaptı metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

KÜBA BIOCUBAPHARMA BAŞKAN YARDIMCISI MAYDA MAURI PEREZ İLE TOPLANTI, 31 MAYIS 2019, İSTANBUL

Küba'daki ilaç ve biyoteknoloji alanındaki tüm araştırma merkezleri ve şirketlerin çatı kuruluşu olan BioCubaPharma'nın Başkan Yardımcısı Mayda Mauri Perez ile Sağlık İş Konseyi yetkilileri arasında kısıtlı katılımlı bir görüşme gerçekleştirildi. Sağlık heyeti olarak Şubat 2019 tarihinde Küba'ya yaptığımız ziyarette görüşmeler yaptığımız Moleküler İmmünoloji Merkezi, Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Merkezi, Finlay Aşı Enstitüsü gibi 34 şirket ve araştırma merkezinden sorumlu olan BioCubaPharma ile Türk ilaç ve biyoteknoloji sektörü arasında önümüzdeki dönemde yapılabilecek olası iş birliği alanları görüşüldü.

DEİK SAĞLIK HEYETİ KÜBA ZİYARETİ, 23-28 ŞUBAT 2019, HAVANA

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur himayelerinde ve DEİK organizasyonunda ilaç, biyoteknoloji ve sağlık hizmetleri firmalarından oluşan 15 kişilik üst düzey sağlık heyeti, 23-28 Şubat 2019 tarihleri arasında Küba Havana'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz'ün başkanlık yaptığı heyete T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler Daire Başkanı Dr. Abdullah Sert ile Hasbiotech, Abdi Ibrahim, Tüm Ekip İlaç, Türk Eczacılar Birliği, Novagenix İlaç, Kalan, Okan Üniversitesi Hastanesi, Cuba Momentum firmalarının üst düzey yetkilileri ve Sağlık İş Konseyi Koordinatörü Başak Canbulat katıldı.

Ziyaretin amacı; Şubat 2018 tarihinde Küba'ya yapılan sağlık araştırma ziyareti sonrası DEİK tarafından hazırlanan Küba Sağlık Sektörü İnceleme Raporu'nda sağlık hizmetleri ve ilaç alanında potansiyel işbirliği alanlarının kamu ve özel sektör tarafından olumlu değerlendirilmesi; hali hazırda Küba'ya ihracat veya ithalat yapan firmaların Kübalı makamlarla yaşadıkları bürokratik ve finansal sorunların üst düzey bir heyet ziyareti ile muhataplarla çözüm önerilerinin müzakere edilerek sonuca varılması ve son olarak genetik/ilaç araştırma merkezlerinin yerinde ziyaret edilerek Türk biyoteknoloji ve ilaç firmaları için işbirliği alanlarının müzakere edilmesi idi.

Küba'daki ilaç ve biyoteknoloji alanındaki tüm araştırma merkezleri ve şirketlerin çatı kuruluşu olan BioCubaPharma ile Moleküler Immünoloji Merkezi (CIM), Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Merkezi (CIGB), Küba Sağlık Hizmetleri Kurumu (SMC), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) Küba'daki eşdeğer kurumu olan CECMED (Center of State Control for Medical Drugs and Medical Devices), Carlos Finlay Aşı Enstitüsü, Küba Sağlık Bakanlığı, MEDICUBA ve Onkoloji ve Radyobiyoloji Merkezi (INOR) ziyaret edilerek yetkililerle kurumlar arası işbirliği, Küba'daki medikal ihalelere giriş ve Türkiye'de üretilen medikal malzeme, cihaz ve ilaçların Küba'daki resmi kurumlara kaydı ve ihracatı ile ilgili görüşmeler yapıldı. Heyetteki 4 firma (ilaç, biyoteknoloji firmaları ile üniversite hastanesi) Küba'nın ilaç araştırma merkezleri ile çeşitli molekül ve ilaçların AR&GE çalışmalarının ortak yürütülmesi, bazı ilaçların Türkiye'de ruhsatlanma ve pazarlama haklarının satın alınması ile Kübalı doktorların Türkiye'deki hastanelerinde görev yapması ile ilgili İyi Niyet Bildirgesi (MoU) imzalandı. Ayrıca heyette yer alan Türk Eczacılar Birliği (TEB) ile BioCubaPharma arasında İyi Niyet Bildirgesi (MoU) imzalandı.

 

DEİK/SAĞLIK İŞ KONSEYİ CEZAYIR SAĞLIK HEYET ZİYARETİ, 8-11 ŞUBAT 2019, CEZAYİR

DEİK/Sağlık İş Konseyi Cezayir Sağlık Heyet Ziyareti, 8-11 Şubat 2019

DEİK/Sağlık İş Konseyi (SAİK) 8-11 Şubat 2019 tarihleri arasında Cezayir'in başkenti Cezayir şehrinde Türkiye'nin sağlık hizmetlerini ve ürünlerini tanıttığı ve Cezayirli doktorlara farklı medikal branşlarda doktor seminerleri düzenlediği bir heyet ziyareti gerçekleştirdi. 8 Şubat 2019 tarihinde T.C. Cezayir Büyükelçisi Sayın Mehmet Poroy ve eşinin ev sahipliğinde Büyükelçilik Rezidansında heyetimiz onuruna Akşam Yemeği verildi. Sayın Poroy, Türkiye ile Cezayir arasındaki genel siyasi ve ticari ilişkileri heyete  aktarırken, ülkenin genel dinamikleri ile sağlık sistemi hakkında doktorlarımızı bilgilendirdi. Heyet katılımcısı doktorlarımız bu ziyaret ile Cezayir'de kalıcı sağlık işbirliklerini kurmak üzere temaslarda bulunmayı hedeflediklerini ve Cezayirli doktorlarla ilişkilerini devam ettirmeye kararlı olduklarını, Türkiye'de kendi branşlarındaki akademik Kongre'lere onları davet edeceklerini, Uluslararası Organ Nakli Ağı Platformunda 4 senedir yapılageldiği üzere, Cezayirli doktorlara ihtiyaç duydukları medikal branşlarda eğitim vermeyi ve karşılıklı teknik işbirliği yapmayı arzu ettiklerini vurguladılar.  

9 Şubat 2019 tarihinde Cezayir Aurassi Otel'de 8 farklı branşta; organ nakli, gastroenteroloji, hepatoloji, girişimsel radyoloji, pediatrik kardiyovasküler cerrahi, medikal onkoloji, göğüs cerrahisi, pediatrik hematoloji, kemik iliği nakli Cezayirli ilgili branş doktorlarına bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Heyete Ankara Güven Hastanesi, Acıbadem Sağlık Grubu, Kolan Sağlık Grubu, Medistate Hastanesi, Emsey Hastanesi, Medical Park Sağlık Grubu, Organ Nakil Koordinatörleri Vakfı'ndan doktorlar ile Onko&Koçsel İlaçları, Pietra Sağlık Turizmi şirketi ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan yetkililer katılım sağladı. Türkiye'de onkoloji ilaçları üreten Onko&Koçsel ilaç firması yetkilisi de heyete katılarak, Cezayir'in zaten ihtiyaç duyduğu hormon ilaçları ve kanser ilaçları alanındaki ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikle, Türkiye'deki üretilen onkoloji ilaçlarını doktorlara anlattı. Seminerlere ülke çapında hizmet veren branş derneklerinden, devlet hastanelerinden doktorlar, ilaç firmaları yetkilileri katıldı. Yaklaşık 80 Cezayirli doktor ve sağlık profesyonelinin katıldığı seminerler boyunca verimli oturumlar ve Cezayirli doktorların aktif katılımlarıyla geçti. Aynı gün heyetin Cezayir'e geliş amacıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Sağlık İş Konseyi Üyesi Aygen Yenigün ve DEİK/Sağlık İş Konseyi Koordinatörü Başak Canbulat tarafından Cezayirli gazetecilere Türkiye'nin Cezayir'in sağlık sektöründe her alanda uzun dönemde Partner bir ülke olmak istediği vurgulandı.

Türk sağlık heyet ziyaretinin Cezayir basınındaki yansımalarına aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

https://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18493

10 Şubat 2019 tarihinde DEIK/Sağlık heyeti Cezayir Sağlık Bakanlığı, Cezayir İlaç Kontrol Kurumu ve Cezayir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Cezayir'in sosyal güvenlik kurumu CNAS yetkilisinin hazır bulunduğu toplantılarda, iki ülke arasında yapılabilecek karşılıklı sağlık işbirliği adımlarını görüştü. 11 Şubat 2019 tarihinde T.C. Cezayir Büyükelçisi Sayın Mehmet Poroy ve eşinin teşrifleriyle, Cezayirli doktorların da katıldığı ve Türk doktorlarımızla fikir alışverişinde bulundukları Networking Yemeği düzenlendi. 

LONDRA MERKEZLİ ULUSLARARASI ASİSTANS FİRMALARI İLE GÖRÜŞME, 29-30 EKİM 2018, LONDRA

LONDRA MERKEZLİ ULUSLARARASI ASİSTANS FİRMALARI İLE GÖRÜŞME, 29-30 EKİM 2018

Londra merkezli uluslararası asistans firmalarından, Collinson Group'un asistans firması Intana Global ile Healix International grubunun asistans şirketi Healix Global firmalarının iş geliştirme müdürleri ile toplantılar yapıldı.

Asistans firmalar anlaşmalı oldukları uluslararası sağlık sigorta firmalarını ve müşteri portföyündeki şirketlerin çalışanlarını yurtdışında hasta olduklarında anlaşmalı oldukları özel hastanelere yönlendirdiklerini; Türkiye'deki birkaç büyük özel sağlık kuruluşunun dışında, Türkiye'nin özel sağlık sektörünün ve sağlık hizmetlerinin bu kadar gelişmiş olduğunu; hastanelerin Afrika, Orta Doğu, Körfez, Balkanlar ve Avrasya ülkelerine yayılmış olduklarını, uluslararası işbirliklerinin bu kadar gelişmiş olduklarından haberdar olmadıklarını belirtti. Bu asistans firmalar, ya uluslararası sağlık sigorta firmalarıyla iş birliği yaptıklarını ya da doğrudan yurtdışındaki çok uluslu şirketler, hükümet kuruluşları, NGO'lar, büyük kurumsal yapılarla işbirliğinde çalıştıklarını vurguladı. Bu uluslararası kurumsal müşterilerine Türkiye'nin özel sağlık kuruluşlarının da anlaşma listesinde yer alabilmesi için önerilerde bulunacaklarını belirttiler. Bununla ilgili ayrıca müşterileriyle görüşmeler yapılacaktır.

Görüşmeler yapılan uluslararası asistans firmaları yetkilileri, kendilerinin de üyesi oldukları "Uluslararası Asistans Firmalar Grubu"nun (International Assistance Group-IAG) ve "Uluslararası Seyahat Sağlığı Sigortacılığı Topluluğu"nun (International Travel Health Insurance Community-ITIC) yıllık toplantılarında, Türk özel sağlık sektörünün çatı organizasyonu olan DEİK/Sağlık İş Konseyi'nin kendini diğer tüm asistans firmalara tanıtması gerektiğini belirterek, bu toplulukların yıllık toplantılarına bizi davet ettiler. https://www.international-assistance-group.com/  ve  https://www.itic.co/  

TÜRK EXİMBANK SAĞLIK SEKTÖRÜ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ, 23 EKİM 2018, İSTANBUL

TÜRK EXİMBANK SAĞLIK SEKTÖRÜ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ, 23 Ekim 2018

Türk Eximbank yetkilileri, sağlık sektöründe faaliyet gösteren mal ve hizmet ihracatçılarına yönelik sunulan kredi ve sigorta çeşitlerini DEİK üyesi sağlık sektörü temsilcilerine sunumla anlattı.

Türk Eximbank yetkilileri tarafından sunulan kredi ve sigorta ürünleri bazında destekler hakkında ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren özel hastaneler, özel sağlık grupları, Türkiye merkezli ilaç ve biyoteknoloji firmaları, medikal ekipman ve tıbbi malzeme üreticilerinin yurtdışındaki fabrika, hastane, sağlık tesisi veya benzeri sağlık yatırım projeleri için hizmet sektörlerinde Banka'nın ileriye dönük üzerinde çalışmalar yaptığı kredi finansman ürünleri hakkında ve sektör temsilcilerinin soru&cevaplarıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan bir seminer düzenlendi.

ETİYOPYA SAĞLIK HEYETİ TÜRKİYE ZİYARETİ, 23-30 EYLÜL 2018, İSTANBUL – ANKARA

ETİYOPYA SAĞLIK HEYETİ TÜRKİYE ZİYARETİ, 23-30 EYLÜL 2018

Etiyopya ile Türkiye arasında sağlık sektörü alanında 2017 yılında başlayan karşılıklı iş birliği sürecinde, iki ülke sağlık profesyonellerinin birbirlerini daha yakından tanıyabilmesi, Türk sağlık sistemi ve özel sağlık kuruluşlarının altyapısı ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin yerinde incelenmesi bakımından Etiyopya'dan bir sağlık heyeti, DEİK ev sahipliğinde 23-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye'de ağırlandı.

Etiyopya Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının görevlendirdiği farklı branşlardan 10 doktor, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini yerinde görmek, güçlü olduğu tedavi alanlarıyla ilgili Türk doktorlarla fikir alışverişinde bulunmak ve iki ülke arasında sağlık işbirliği alanlarını artırabilmek amacıyla, Türkiye'de DEİK/Sağlık İş Konseyi üyesi hastaneleri ve klinik yeterliliklerini yerinde gözlemledi.

6 gün süren ziyaretin ilk günü heyet ile Konsey üyesi sağlık profesyonelleri DEİK ofisinde bir tanışma toplantısı ile bir araya geldi. DEİK/Sağlık İş Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı Türkiye'nin özel sağlık hizmetleri, Konsey'in yapısı ve uluslararası işbirlikleri hakkında bilgi verdi. Paydaşlarından biri olduğumuz Uluslararası Organ Nakli Ağı Platformu (ITN) Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, Türkiye'nin organ nakli alanındaki birikimini, tecrübesini ve bu deneyimlerin yurtdışındaki doktorlar ve sağlık profesyonelleriyle paylaşıldığı teknik yardım ve işbirliği Projesi olan Uluslararası Organ Nakli Ağını (ITN) ve 4 yıl boyunca yapılan faaliyetleri aktardı.

DEİK/Sağlık İş Konseyi Koordinatörü Başak Canbulat tarafından koordine edilen program boyunca İstanbul ve Ankara'daki çeşitli hastaneleri ziyaret eden doktorlar, T.C. Sağlık Bakanlığı'nda Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü'nde Türkiye'nin genel sağlık sistemi, kamu sağlık politikası, genel sağlık verileri ve yurtdışındaki sağlık yatırımları ve işbirlikleri hakkında bilgi aldı. Heyet iş görüşmelerinin ve hastane ziyaretlerinin yanı sıra İstanbul'da tarihi yarımadadaki tarihi ve kültürel mekanlar ile Ankara'da Anıtkabir, Ankara Kalesi ve çevresindeki tarihi mekanları da ziyaret etti. İstanbul ve Ankara'da heyet onuruna verilen akşam yemeklerine, DEİK/Sağlık İş Konseyi Üyesi Dr. Genco Çetinkanat ve diğer hastane doktorları, üst düzey yöneticileri ile Etiyopya'nın eski ticaret müşaviri ve şu an T.C. Ticaret Bakanı danışmanı olan Zülfikar Kılıç ve T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Tarık Aksoy katıldı.

DEİK/Sağlık İş Konseyi üyesi hastanelerin geçen yıl Etiyopya'da sağlık işbirliğini ve sağlık turizmini geliştirmek için yaptığı girişimlerin sonrasında gelen doktorlar, Türkiye'deki sağlık sistemindeki dönüşümden, son 15 yıllık periyottaki sağlık verilerinde görülen ciddi iyileşmeden ve genel sağlık göstergelerinden ciddi etkilendiklerini aktardı.

Özel sağlık kuruluşlarının bir kısmı ile kendi üniversite hastaneleri ve üniversiteleri arasında eğitsel ve teknik işbirliği programları başlatmaya istekli olduklarını ifade eden heyet,  aynı zamanda kendi sağlık kuruluşlarında sunamadıkları tedaviler için bu hastanelerdeki doktorlara yönlendirmeye istekli olduklarını belirtti.

Heyette, Etiyopya'daki Mekelle Üniversite Hastanesi, Jimma Üniversite Hastanesi, Gonder Üniversite Hastanesi, Bahir Dar Üniversite Hastanesi, Hawassa, Black Lion Hastanesi ve St Paul's Millenium Hastanesi'nden doktorlar yer aldı. ​

ULUSLARARASI ORGAN NAKLİ AĞI PLATFORMU TEMSİLCİLERİ DEİK BAŞKANIMIZ NAİL OLPAK'I ZİYARET ETTİ

ULUSLARARASI ORGAN NAKLİ AĞI PLATFORMU TEMSİLCİLERİ DEİK BAŞKANIMIZ NAİL OLPAK'I ZİYARET ETTİ

DEİK/Sağlık İş Konseyi'nin paydaşlarından biri olduğu Uluslararası Organ Nakli Ağı Platformu'ndan (ITN) Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, Türkiye Karaciğer Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Yaman Tokat ve Organ Nakil Koordinatörleri Derneği Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar, DEİK Başkanı Nail Olpak'ı 17 Eylül 2018 tarihinde makamında ziyaret etti.

Ziyarette; kurulduğu 2015 yılından bu yana DEİK/Sağlık İş Konseyi'nin paydaşlarından biri olduğu Uluslararası Organ Nakli Ağı Platformu'nun (ITN) 3 yıllık zaman diliminde gerçekleştirdiği uluslararası sağlık iş birliği faaliyetleri, teknik ve eğitsel işbirliği çalışmaları ve yabancı Sağlık Bakanları ile görüşmeler ve yabancı doktor heyetleri seminerleri Başkan Olpak'a aktarıldı. Platform tarafından ve T.C. Sağlık Bakanlığı destekleriyle, 17-21 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya'da Rixos Sungate Otelinde gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Organ Nakli Kongresi ve Sağlık Bakanları Zirvesi hakkında bilgi verilerek, Sayın Olpak Kongre açılışına davet edildi. Kongre ve Sağlık Bakanları Zirvesi'ne DEİK üyesi sağlık kuruluşları, ilaç şirketleri ve medikal şirketlerin aktif katılım sağlamaları hususunda destek talep edildi.

Ayrıca Sağlık İş Konseyi'nin iştirakçilerinden biri olduğu Istanbul Kalkınma Ajansı tarafından güdümlü proje desteği kapsamında finanse edilen Uluslararası Organ Nakli Ağı Merkezi (ITN Center) hakkında bilgi verildi.

*Uluslararası Organ Nakli Ağı Merkezi Projesi aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 100 Günlük Eylem Planı'nda da yer almaktadır.

ÇAD SAĞLIK BAKANI VE HEYETİ İLE TANIŞMA TOPLANTISI, 18 NİSAN 2018, İSTANBUL

ÇAD SAĞLIK BAKANI VE HEYETİ İLE TANIŞMA TOPLANTISI

Çad Sağlık Bakanı Aziz Mahamet Saleh ve beraberindeki sağlık heyeti ile DEİK/Sağlık İş Konseyi üyesi sağlık kuruluşlarının temsilcileri arasında 18 Nisan 2018 günü İstanbul'da tanışma toplantısı düzenlendi.

Tanışma toplantısında DEİK Başkanı Nail Olpak, Türk iş dünyasının kuruluşu DEİK hakkında ve Türkiye ile Çad arasındaki ticari ilişkiler hakkında genel bilgiler verirken, Türkiye Organ Nakli (ITN) Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci 2015 yılından bu yana yürütülmekte olan Uluslararası Organ Nakli Ağı Platformu (ITN) ve DEİK işbirliği hakkında bilgi verdi. DEİK/Sağlık İş Konseyi (SAİK) Başkanı Prof.Dr. Gazi Yiğitbaşı Türkiye'nin özel sağlık sektörüne kısaca değinerek, yurtdışındaki ülkelerle sağlık işbirlikleri kurmak üzere faaliyetler yürüten sağlık kuruluşlarının üyesi olduğu SAİK hakkında bilgi verdi. Ardından Çad Sağlık Bakanı Aziz Mahamet Saleh, Çad'ın sağlık sistemi hakkında kısaca bilgi verdikten sonra Türkiye'deki sağlık kuruluşları ve medikal sektör firmalarıyla ticari ve teknik işbirliklerini geliştirmeyi arzuladıklarını vurguladı ve Türkiye'den bir sağlık heyetini Çad'a davet etti. 

KÜBA SAĞLIK HEYET ZİYARETİ ve SONUÇ RAPORU

KÜBA SAĞLIK HEYET ZİYARETİ ve SONUÇ RAPORU

30 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri arasında Küba'nın başkenti Havana'da gerçekleştirilen Türkiye - Küba Ekonomik İlişkilerinin III. Teknik İzleme Toplantısı kapsamında, T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Metin başkanlığında Küba'ya giden teknik heyete eşlik etmek ve Küba'da Türk sağlık sektörü için sağlık alanında potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirmek, sağlık otoriteleri ile görüşmeler yapmak üzere DEİK/Sağlık İş Konseyi temsilcisi Küba heyetine katılım sağladı.

Küba Sağlık Hizmetleri Kurumu(SMC), Havana Tıbbi Bilimler ÜniversitesiUlusal Onkoloji ve Radyobiyoteknoloji Merkezi (INOR) ile Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Merkezi'nde (CIGB) yetkilileriyle sağlık ve eğitim işbirliği konularında toplantılar yapıldı. 

Küba devletinin sağlık ve eğitim sektörlerindeki ileri vizyonu ile biyoteknoloji, moleküler farmakoloji, genetik mühendisliği alanlarında Kübalı bilim insanlarının değerli çalışmaları sonucu, ülkede sık görülen ve ölümcül nitelikle olan bazı hastalıkların tedavilerinde ve aşı alanında önemli ilerlemeler sağlandığı gözlemlenmiş ve  Küba'nın dünyaya sağlık ürünleri ve hizmetleri ihraç eden önemli bir ülke konumuna geldiği tespit edilmiştir. Ülkemiz ile Küba arasında henüz "İkili Sağlık İşbirliği Anlaşması"nın olmadığı; yüksek öğrenim alanında Türkiye'den bazı üniversitelerin eğitim alanında işbirliği başlatmak üzere  Küba'ya geldiği ve görüşmelerin halen devam ettiği; biyoteknoloji ve ilaç sanayinden bazı firmaların Küba'daki araştırma merkezleriyle ticari işbirlikleri geliştirdikleri kaydedilmiştir. Küba sağlık sektörü hakkında daha detaylı bilgilerin yer aldığı, Küba sağlık sektörü inceleme ziyareti sonuç raporuna aşağıdaki linkten üyelerimiz erişebilmektedir.

http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-16359

YAŞLI & ENGELLİ BAKIM TURİZMİ İLE SAĞLIK BAKIMI, TIBBİ REHABİLİTASYON VE ESENLENDİRME MERKEZLERİ HAKKINDA MEVZUAT ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISI, İSTANBUL

Yaşlı & Engelli Bakım Turizmi ile Sağlık Bakımı, Tıbbi Rehabilitasyon ve Esenlendirme Merkezleri Hakkında Mevzuat Çalışmalarının Değerlendirilmesi Toplantısı, 5 Aralık 2017

Yaşlı & Engelli Bakım Turizmi alanında hazırlanan yönetmelik metinlerinin değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıya MEVA Bakımevi genel müdürü Vildan Kandemir, Ankara Güven Hastanesi ve Çayyolu Yaşam Merkezi UHM Müdürü Tuğba Arız, A-Dora Huzurevi Müdürü Aynur Gökkaya, AY Huzurevi genel müdürü Kemal Fatih Aydoğan, Acıbadem Mobil Konaklamalı Bakım Hizm. Direktör Yardımcısı Dr. Ahmet Fırat Küçükköse, EMSEY Sağlık Grubu Fizik ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şafak Karamehmetoğlu, EMSEY Sağlık Grubu Kamu ile İlişkiler Direktörü Halit Ümit Dikker katıldı.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan  "Sağlık Bakımı, Tıbbi Rehabilitasyon ve Esenlendirme Merkezleri Hakkında Yönetmelik Taslağı" ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yaşlı ve Engelli Bakım Turizmi Hakkında Yönetmelik Taslağı"  üzerinde sektörün fikirleri ve önerileri alındı. T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, yaşlı bakım merkezleri ve hizmetlerinin sağlık turizmi yönetmelik çalışmalarının tek bir Yönetmelik, tek bir Ruhsatlandırma ve tek bir Denetim mekanizması altında yaratılması yönünde ortak karar alındı ve ilgili Bakanlıklarla paylaşılacak. 

“DÜNYA MÜSLÜMAN TOPLULUKLARI 2. KONGRESİ” KATILIMCI YABANCI DOKTORLARA SAİK SUNUMU, İSTANBUL

"Dünya Müslüman Toplulukları 2. Kongresi" Katılımcı Yabancı Doktorlara SAİK Sunumu, 30 Kasım 2017

Sağlık-Der tarafından İstanbul Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen "Dünya Müslüman Toplulukları 2. Kongresi" nde "Türk Sağlık Sistemi ve Sağlık Turizminin Rolü" başlıklı bir sunum SAİK Koordinatörü Başak Canbulat tarafından gerçekleştirildi.  

1. ULUSLARARASI BÖBREK NAKLİ KURSU KATILIMCI DOKTORLARI İLE TANIŞMA TOPLANTISI, İSTANBUL

1. Uluslararası Böbrek Nakli Kursu Katılımcı Doktorları ile Tanışma Toplantısı, 15 Kasım 2017

DEİK/Sağlık İş Konseyi olarak paydaşlarından biri olduğumuz Uluslararası Organ Nakli Ağı Platformu (International Transplant Network) ev sahipliğinde, 16-18 Kasım 2017 tarihlerinde "1. Uluslararası Böbrek Nakli Kursu" İstanbul'da The Marmara Oteli'nde düzenlendi. Kurs, 5 hastanenin ameliyathanesinden TRT'nin yapacağı canlı organ nakli yayın operasyonları, alanında uzman ve tanınmış organ nakil cerrahlarının böbrek naklinin çeşitli konularında vereceği eğitimleri içeren Program'da, karar verici nitelikteki yabancı uzman hekimler (genel cerrahi ve üroloji branşları) katıldı.

Kurstan bir gün önce 15 Kasım Çarşamba günü DEİK ofisinde  09.00-11.00 arasında SAİK üyesi hastanelerin temsilcileri ile Böbrek Nakli Kursu Katılımcı Doktorları arasında Tanışma Toplantısı düzenlendi. Toplantıya SAİK Üyesi Kerem Topuz başkanlık ederek "Türkiye'nin Sağlık Sistemi ve Sağlık İş Konseyi'nin Gelişen Sistemdeki Rolü" üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Ardından ITN Proje Koordinatörü Çiğdem Tunçkanat 2015 yılında başlayan ITN Projesi ve başından bu yana destek veren DEİK/SAİK işbirliği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Katılımcı doktorlar;  Burkina Faso,Fil Dişi Sahili, Mısır, Kenya, Madagaskar, Moritanya, Mozambik, Nijer, Senegal, Sudan, Çad, Zambiya, Yemen,Moldova, Malezya, Kırgızistan, Bulgaristan ve Belarus ve Ermenistan ülkelerindendir.  

Katılımcı hastane temsilcileri (UHM Müdürleri) ile yabancı doktorlar networking yaparak, hastanelerde böbrek nakli alanında sunulan tedavi hizmetleri ve gözlemci doktor eğitim programları hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

ETİYOPYA SAĞLIK HEYETİ ZİYARETİ, 24-27 EYLÜL 2017, ADDİS ABABA

DEİK/Sağlık İş Konseyi, 24-27 Eylül 2017 tarihleri arasında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya bir sağlık heyet ziyareti düzenlendi. Ziyaretin çıkış noktası; Türk Hava Yolları'nın Addis'de işbirliği yaptığı seyahat acentalarının, hali hazırda Tayland'a ve Hindistan'a sağlık turizmi paketleri sunarak Etiyopyalı hasta yönlendirmesi üzerine Etiyopya'nın sağlık turizmindeki potansiyelinin fark edilmesi ve Türkiye'nin de bu pazardan pay alabilmesi amacıyla Addis Ababa'ya bir heyet ziyareti gerçekleştirildi.

DEİK/Sağlık İş Konseyi üyesi 4 farklı yararlanıcı kurumdan toplam 8 kişiden oluşan katılımcı profili ile Afrika'nın politik merkezi olan Addis Ababa'da resmi kurumlar ile görüşmeler  yapıldı. İlk gün Etiyopya Sağlık Bakanı, Etiyopya Doktorlar Birliği, Etiyopyalı sigorta firmaları temsilcileri ile sağlıkta işbirliği konuları görüşüldü. İkinci gün DEİK ve T.C. Addis Ababa Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Türk Hava Yolları Addis Ababa Müdürlüğü destekleriyle, Addis Ababa Sheraton Otel'de "Türk Sağlık Sektörü Road Show" Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Türkiye'nin özel sağlık hizmetleri heyet lideri İlyas Benveniste tarafından katılımcılara anlatılarak, heyete iştirak eden sağlık kuruluşu yetkilileri  kendi hastanelerinin sunumlarını yaptı. Road Show toplantısına Etiyopyalı hastaları Tayland ve Hindistan'a sağlık turizmi paketleri sunarak gönderen seyahat acentaları, sağlık turizmi şirketleri, klinik sahipleri ile tıbbi malzeme ve ilaç ithalatı yapan medikal firma yetkilileri katıldı ve üye sağlık kuruluşlarımızla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Etiyopya Sağlık Heyet Ziyareti Sonuç Raporuna aşağıdaki ek üzerinden erişebilmektedir.

 

NİJER SAĞLIK BAKANI VE BERABERİNDEKİ SAĞLIK HEYETİ İLE TOPLANTI

Nijer Sağlık Bakanı Dr. Idi  Illiassou Mainassara ve beraberindeki sağlık heyeti ile SAİK üye hastaneleri arasında İstanbul'da Wyndham Grand Otel'de bir çalışma kahvaltısı düzenlendi. Çalışma kahvaltısında Türkiye- Nijer arasındaki ticari ilişkiler hakkında bilgi aktaran Türkiye – Nijer İş Konseyi Başkanı Murat Efendi Ataer'in ardından, Sağlık İş Konseyi Başkanı Dr. Genco Çetinkanat, Türkiye'nin özel sağlık hizmetleri altyapısı, hizmet kalitesi ile SAİK olarak diğer ülkelerle yapılan işbirliklerini anlattı. Nijer Sağlık Bakanı Dr. Mainassara, Nijerli hastaların yurtdışında tedavisi, sağlık personelinin yetiştirilmesi ve karşılıklı know-how transferi yapılması amacıyla ITN Platformu ile MoU yaparak işbirliğini resmileştirme niyetinde olduklarını belirtti.

Aynı gün akşam Baltalimanı Angel Blue Restoranında sağlık sektörünün yöneticileriyle Networking Yemeği'nde biraraya gelen Nijerli heyet, bazı hastanelerle eğitsel ve hasta transferi işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

CİBUTİ SAĞLIK BAKANI İLE TOPLANTI

Cibuti Sağlık Bakanı Dr. Djama Elmi Okieh'ın Türkiye'yi ziyareti dolayısıyla Ankara'daki resmi görüşmelerinin ardından, 17 Mart 2017 Cuma günü İstanbul'da DEİK ofisinde Türk özel sağlık sektörünün temsilcilerinin Sayın Bakan ile biraraya geldiği bir toplantı yapıldı.

Toplantıya Türkiye-Cibuti İş Konseyi Başkanı Volkan Kazova ve Sağlık İş Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Genco Çetinkanat eş başkanlık ederken, Sayı  Kazova Türkiye ile Cibuti arasında ticari ilişkiler hakkında bilgi verirken, Sayın Çetinkanat Türk özel sağlık sektörü ve sağlık turizmi alanının gösterdiği gelişmeyle ilgili bir sunum yaptı. Sayın Bakan Okieh de Cibuti sağlık sektörünün genel sistemini ve ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili kısa bir konuşma yaptı.

Türk özel sağlık sektörünün medikal ekipman, tıbbi malzeme, medikal cihaz, ilaç sektörü ve özel hastanelerinden önde gelen firmaların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, her bir firma gerek sundukları ürünler ve hizmetlerle ilgili bilgi verirken, gerekse Cibuti Sağlık Bakanlığı ile işbirliği konularını görüştüler. Sayın Bakan'ın proaktif olduğu toplantının sonunda Sayın Bakan ile firma temsilcileri arsında birebir görüşmeler de yapıldı.

Cibuti Büyükelçiliği irtibat

Banu Yakut: banu@djiboutiembassy.com.tr

Tel: 0312 491 95 13/14

MOZAMBİK SAĞLIK ÇALIŞMA HEYET ZİYARETİ

DEİK/Sağlık İş Konseyi'nin paydaşları arasında olduğu, 5 üniversite ve 6 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşan ve Mart 2015'ten bu yana yürütülmekte olan Uluslararası Organ Nakli Ağı (ITN) Projesi kapsamında, Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) organizasyonuyla Mozambik'in başkenti Maputo'ya 15-20 Ocak 2017 tarihleri arasında bir sağlık çalışma ziyareti düzenlendi.

Mozambik Sağlık Bakanlığı ile Uluslararası Organ Nakli Ağı Platformu arasında karşılıklı işbirliğinin  geliştirilmesi, sağlıkta ihtiyaçların tespit edilmesi ve ticari işbirliği fırsatlarının müzakere edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaretin sonuç raporu ve ilgili dosyaları aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulur.

https://www.deik.org.tr/contents-fileaction-14049 

4. ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ YABANCI BASIN HEYETİ ÇALIŞTAYI, ISTANBUL - İZMİR

15 farklı ülkeden 25 yabancı basın temsilcisinin katılımlarıyla İstanbul'da The Marmara Oteli'nde 4.  Organ Bağışı ve Nakli Yabancı Basın Heyeti  Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay'da TİKA Başkan Yardımcısı Süreyya Er TİKA'nın sağlık ile ilgili insani yardım hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi verirken, DEIK Genel Sekreteri Mustafa Mente Türkiye'nin genel ekonomik durumu ve DEİK'in faaliyetleriyle ilgili katılımcılara bir sunum yaptı. Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ata Bozoklar ile Organ Nakil Koordinatörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Rahmi Baykan bu Çalıştay'ın ve genel olarak Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi'nin amacını, faaliyetlerini ve gazetecilere vermek istediği mesajı aktardı.

Heyet, İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi ve Hastanesi ile İzmir Kent Hastanesini ziyaret ederek organ nakil merkezlerini yerinde ziyaret etti. Doktorlarla ve yöneticilerle organ bağışı ve nakil süreci hakkında bilgi aldılar.

3. ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ AVRASYA VE KÖRFEZ ÜLKELERİ BASIN HEYETİ ÇALIŞTAYI

III. Organ Bağışı ve Nakli Çalıştayı Hilton Taksim Oteli'nde düzenlendi. Avrasya ve Körfez ülkelerinden basın mensuplarının yer aldığı heyet ile 7 ve 8 Eylül 2016 tarihlerinde Basın Toplantısı ve Çalıştay, ardından hastane ziyaretleri düzenlendi. Basın toplantısında türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci yaptı.

DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Akdeniz Özelli Türkiye'nin genel ekonomik görünümü ve DEİK hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından aynı zamanda moderatör olan DEİK/Sağlık İş Konseyi Koordinatörü Başak Canbulat, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyeli hakkında ve 6 yıllık geçmişe sahip olan Sağlık İş Konseyi'nin faaliyetleri ve sağlık turizminin gelişimine katkısı  hakkında bilgi verdi. 

2. ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ AVRASYA VE AFRİKA ÜLKELERİ BASIN HEYETİ ÇALIŞTAYI

II. Organ Bağışı ve Nakli Basın Çalıştayı İstanbul Hilton Bomonti Otel'de düzenlendi. Afrika ve Avrasya ülkelerinden basın mensuplarının yer aldığı heyet ile 24 Ağustos Çarşamba günü Basın toplantısı ve 25 Ağustos Perşembe günü Çalıştay düzenlendi. Basın toplantısında, açılış konuşmalarını Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci ve Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cemal Ata Bozoklar yaptı.

DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Asli Akdeniz Özelli Türkiye'nin genel ekonomik görünümü ve DEİK hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından DEİK/ Sağlık İş Konseyi Koordinatörü Başak Canbulat, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyeli hakkında ve 6 yıllık geçmişe sahip olan Sağlık İş Konseyi'nin faaliyetleri ve sağlık turizminin gelişimine katkısıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Çalıştay'da "Uluslararası Organ Nakli Ağı" Projesi ile dünyada Organ Bağışı ve Organ Nakli'nin yeri üzerine sunumlar yapıldı. Türkiye'de ilk yüz naklini yapan doktor ekibinden Dr. Polat Biçici Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan yüz nakli, çift kol nakli ve rahim nakli hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Türkiye'de organ nakli olmuş hastaların hikayeleri kendi ağızlarından dinlendi ve yaşadıkları süreçleri hastalar basın mensuplarıyla paylaştı. Organ nakli ve bağışının toplumdaki sosyal etkisi dolayısıyla medyanın organ bağışı ve nakli alanında yaptığı haberler ve medyanın topluma olan etkisi üzerine bir oturum düzenlendi. 

 

1. ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİ AFRİKA ÜLKELERİ BASIN HEYETİ ÇALIŞTAYI

Türkiye Organ Nakli Vakfı koordinasyonunda yürütülen 70 ülkeyi kapsayan Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamında, Afrika ülkelerinden gelen gazetecilerle İstanbul'da bir basın toplantısı düzenlenmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, SESRIC ve DEIK tarafından desteklenmekte olan Proje'de 5 üniversite ve 5 sivil toplum örgütü yer almakta olup, basın heyetleri organizasyonlarının Ağustos ve Eylül ayları içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  

Proje'nin 2. fazı olan basın heyetleri organizasyonunda ilk grup Afrikalı gazetecilerden oluşan heyet 17-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında İstanbul ve İzmir'de hastane ziyaretlerinde bulunarak, ülkemizin organ nakli alanında gösterdiği gelişmeler hakkında yetkililerden bilgi aldı. İstanbul'da düzenlenen basın toplantısına DEİK Genel Sekreteri Mustafa Mente, Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanı Tamer Taşkın, Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, Organ Nakil Koordinatörleri Derneği Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar, Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ata Bozoklar ve Plastik Cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan katıldı. 

Basın toplantısının ardından Afrikalı gazeteciler heyeti, Proje'nin finansal paydaşlarından Acıbadem Sağlık Grubu'nun Atakent Hastanesi ile Memorial Sağlık Grubu'nun Şişli Hastanesini ziyaret ederek organ nakil merkezlerini yerinde gözlemleyerek, organ nakli doktorlarıyla görüşmelerde bulundu. Heyet son gün İzmir'de İzmir Kent Hastanesi organ nakil merkezini ziyaret ederek, Kent Hastanesi organ nakli doktorlarının sunumlarını dinledi.

 

İRAN SAĞLIK HEYETİ ZİYARETİ

İran Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde, İran'ın başkenti Tahran'da 14-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen İran Sağlık Zirvesi'ne, DEİK/Sağlık İş Konseyi adına katılım sağlandı. Zirve İran Sağlık Bakanı Dr. Hassan Ghazizadeh Hashemi'nin katılımlarıyla Tahran'da düzenlendi. Zirve Güney Kore, Japonya, Danimarka, Belçika, Hollanda, Avusturalya, İtalya, İngiliz firmaları temsilcilerinin ve sağlık profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği bir etkinlik oldu. DEİK/Sağlık İş Konseyi üyesi Acıbadem Sağlık Grubu,  Memorial Sağlık Grubu, Dünya Göz Hastaneleri ve Lokman Hekim Sağlık Grubu temsilcileri katıldı. Güney Koreli medikal firmalar Samsung ve Daewoo başta olmak üzere, 4 Güney Koreli firmanın  6 hastane projesini İran'da başlattığı, İtalyan Herrison ve CMC firmalarının 4 projeyi aldığı seminerlerde aktarıldı. İtalya ise Meşhed'de,Meşhed Üniversitesiyle işbirliğinde bin yataklı bir hastanenin projesini imzaladı. DEİK/Sağlık İş Konseyi üyesi Acıbadem Sağlık Grubu, Memorial Sağlık Grubu, Dünya Göz Hastaneleri ve Lokman Hekim Sağlık Grubu temsilcileri katıldı. Güney Korelilerin İranlılarla işbirliğinde bir genel hastane inşaatına başladıkları ve işletmesini beraber yürütecekleri Zirve'de duyuruldu. Asya ülkelerinden sağlık yatırımcılarının medikal cihaz firmalarıyla işbirliğinde bu Zirve'ye katıldıkları gözlemlendi. Ayrıca Türkiye'den  Dr. İhsan Şahin (Sıla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve T.C. Sağlık Bakanlığı PPP Danışmanı)  sağlık kampüsleri hakkında bilgi vererek grup olarak yurtdışına yaptıkları sağlık yatırımları hakkında bir sunum yaptı.

İstatistiklere göre İran'da her 1.000 kişiye 1 yatak düşmektedir. İran'da toplam 570 hastanenin olduğu, 40 hastanenin yapım aşamasında bulunduğu, 152 hastanenin ise inşaatına devam edildiği veya başlaması için finansman desteğine ihtiyaç bulunduğu belirtildi. Laboratuarlarının teknolojik anlamda yenilenmesi gerektiği, görüntüleme merkezlerinin de (565 görüntüleme cihazı) yeni teknolojik cihazlarla donatılmasına ihtiyaç duydukları belirtildi. İran'ın, Türkiye'ye veya başka ülkelere sağlık turizmi yapmayı planlamadığı; aksine kendisini bölgede sağlık turizminde bir merkez olarak güçlü  konumlandırmaya çalıştığı, bu Zirve ile İran'a sağlık yatırımları çekmeye çalıştıkları gözlemlendi ve sıklıkla İranlı yetkililerce belirtildi.

14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Zirve'nin tüm programlarına heyet olarak katılım sağlanırken, İran Sağlık Bakanı Dr. Hassan Ghazizadeh Hashemi'nin sahibi olduğu Noor Göz Hastanesi ile bir özel hastane olan Gandhi Genel Hastanesi ziyaret edildi. Noor Göz Hastanesi Genel Direktörü Jamal Shoheibi tarafından hastane heyete gezdirildi ve bir toplantı gerçekleştirildi. İran sağlık sisteminin altyapısının, medikal cihaz donanımının ve klinik yeterliliğinin Türkiye'deki en başarılı göz hastaneleri kadar iyi olduğu ve yurtdışında hasta çektikleri gözlemlendi. Eskiden Suudi Arabistan'dan hasta geldiğini ancak son bir yıldır bu ülkeden hasta alamadıkları belirtildi. Afganistan, Azerbaycan ve Irak'tan hastaların yoğun olarak İran'a pek çok branşta tedavi amacıyla geldiği vurgulandı. Hastaların İran'daki özel sağlık kuruluşlarını seçmesinin temel nedeninin, tedavilerin uygun fiyatlı olması ve hastanelerin sigorta firmalarıyla işbirliği yapıyor olmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Göz doktorlarının İran'da özel hastanelerde tam zamanlı çalışanlar oldukları, hastanelerin çağrı merkezlerinin çok önemli olduğu, yasalara göre hastane girişinde bir şikayet masasının da bulunduğu ve hastanelerin sigorta firmalarıyla (bazı tedavilerde) işbirliğinde çalıştıkları vurgulandı. İran'da 33 sağlık sigorta firmasının mevcut olduğu ve ilasik tedavisi hariç tüm göz tedavilerinin İranlı özel sağlık sigortaları tarafından karşılandığı belirtildi. İran'da 3 devlet göz hastanesi olduğu, 3 özel göz hastanesinin faaliyette bulunduğu yapılan görüşmelerde aktarıldı. Shiraz'da ayrıca özel bir hastanenin var olduğu; Tebriz, Meşhed ve İsfahan'da da özel göz hastanelerinin var oldukları belirtildi.

Zirve esnasında İran Sağlık Bakanlığı Yabancı Yatırımlar Komitesi Üyesi ve Bakan Danışmanı Dr. Amir M. Javadi, Tedavi Hizmetleri Planlama Yrd. Dr. Ali Maher ve Uluslararası İlişkiler Departmanı İkili Ekonomik İşler Daire Başkanı Dr. Jalal Naeli ile görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerde İran'ın sağlık sistemine, hastanelerine ve kliniklerine yabancı yatırımların çekilmesinin Bakanlığın öncelikli hedef politikaları arasında olduğu, başka ülkere İran vatandaşlarını sağlık amacıyla göndermeyi planlamadıkları, dolayısıyla Türkiye ile sağlık turizmine sıcak bakmadıkları belirtildi. Ancak bazı sofistike ve ileri düzey cerrahi ameliyatlar ve tedavilerde, yurtdışına hasta gönderebildiklerini ve tabi bu işbirliğini eğitsel ve teknik işbirliğini kurdukları ortaklarıyla yaptıkları vurgulandı.

Türkiye'den Sıla Sağlık Grubu, (hem DEİK Üyesi, hem CEO'su; aynı zamanda DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı)İran'da iki hastanenin projesinin hizmete sunulması için İran Sağlık Bakanlığı ile Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Toplam 700 milyon ABD Doları tutarında olacak 2 üniversite hastanesinden biri Tahran'da (1.000 yataklı), diğeri ise Kerman (750 yataklı) şehrinde kurulacaktır. Türkiye'den daha fazla sayıda özel sağlık kuruluşumuzun İran'da sağlık yatırımları ve sağlık işbirlikleri yapmaları teşvik edilmektedir.

 

GABON SAĞLIK HEYETİ İLE TANIŞMA TOPLANTISI

T.C. Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde, Gabon'dan gelen bir sağlık heyeti ile Tanışma Toplantısı düzenlendi. Gabon Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yrd. Bay Felix Ndong Obiang, Başbakan Yrd. 1.Diplomatik Danışmanı Bay MBay Michel Obiang Meyo, Gabon Andondje Universitesi Hastanesi Medikal Direktörü Bayan Anne-Marie Ambourhouet Bigmann ve Gabon'un Ankara Büyükelçiliği Temsilcisi katıldı. Toplantıya T.C. Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Sevim Tezel Aydın ve Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü İkili İlişkiler Departmanı Başkanı Diş Hekimi Abdullah Sert ve Konsey üyeleri Emsey Hastaneleri genel müdürü Prof.Dr. Hayreddin Yekeler, Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Michael Adams, Anadolu Sağlık Merkezi Uluslararası Pazarlama Direktörü Tolga Konaç, Güven Hastanesi Afrika Bölge Müdürü Somer Emre Al katıldı.

Gabon'un sağlık sistemi hakkında bilgi veren Bay Obiang, Gabon'da hastaların tedavisinin %80'inin sağlık sigorta sistemi üzerinden ödendiğini hastaların Fas, Tunus, Batı Afrika ülkeleri ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tedavi için gönderildiğini anlattı. Güney Afrika Cumhuriyeti ile Gabon'un yapmaya başladıkları sağlık turizmi tanıtım filmini ve çalışmalarına benzer, Türkiye'nin de Gabon ile yapabileceği vurgulandı. Fas ile Gabonlu hastaların tedavisi, Gabonlu doktor ve hemşirelerin eğitimleri alanında işbirliği anlaşmaları olduğu vurgulandı. Bayan Anne-Marie Ambourhouet Bigmann Gabon'dan yurtdışına hasta gönderilmesi süreci hakkında bilgi verdi; hastanın tedavisi ülke içerisinde yapılamıyorsa, yurtdışında bir merkeze gönderilmesi için hastanın raporu Sağlık Sigorta Fonu'nun Komisyonuna sunulmakta, burada değerlendirilerek daha önce Sağlık Sigorta Fonu ile anlaşma yapmış olan üç farklı kurumdan teklif alınır. Maliyet ve kalite farkı göz önüne alınarak hasta tedavisi için ilgili ülkeye gönderilir. Aynı şekilde bu ülke ile doktorların eğitim ve stajında da uzun dönemli işbirlikleri yürütülmektedir.

Gabonluların check-up hizmetini yılda bir kez yurtdışında almak üzere seyahat ettikleri vurgulandı. Türk özel sağlık kuruluşlarının Gabon'lular için hafif tedavileri içeren medikal paketleri, check-up paketlerini THY ofis müdürleri aracılığıyla Gabon'da tanıtabilecekleri belirtildi.

KATAR SAĞLIK HEYETİ ZİYARETİ

7-9 Mayıs 2016 tarihleri arasında DEİK/Sağlık İş Konseyi,Katar'a bir sağlık heyet ziyareti düzenlendi. Heyet ziyaretine DEİK/Sağlık İş Konseyi Başkanı ve İzmir Kent Hastanesi CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, Konsey Yürütme Kurulu temsilcisi Emsey Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hayreddin Yekeler, Emsey Hastaneleri İş Geliştirme Müdürü Michael Adams, Emsey Hastanelerinde doktor Jihad Mahli, Turkish Medlines/Beta Sağlık A.Ş. Genel Müdürü Dr. Hakan Bahadır, Lokman Hekim Hastaneleri Uluslararası İlişkiler Müdürü Tuğba Arız, Florence Nightingale Hastanesi İş Geliştirme Bölge Müdürü Mohammed Alhurmezi ve Memorial Sağlık Grubu Uluslararası İlişkiler Müdür Yardımcısı Fatih Badem ile DEİK/ Sağlık İş Konseyi Koordinatörü Başak Canbulat katıldı. Heyet ziyaretinin amacı, Türkiye'nin Katar'da ‘Sağlıkta Akredite Ülke Listesi'ne' alınabilmesi için karar verici konumdaki yetkililerle görüşmeler yapmak, sağlıkta ihtiyaçları tespit etmek ve olası işbirliği alanlarını görüşebilmekti.

T.C. Doha Büyükelçiliğinin değerli katkılarıyla hazırlanan görüşmeler kapsamında, Katar'da HAMAD Medical Corporation'da doktorlar ve sağlık yöneticileriyle (Mohamed Al Neama, Dr. Mohammed Elbakhit Albasha), Katar Kalp Hastanesi'nde Medikal Direktör ve Kalp Cerrahlarıyla (Essa Al Jussaiman) ile Katar Kamu Sağlığı Bakanlığı'nda (Kamu Sağlığı Müdürlüğü Direktörü Dr. Mohamed Bin Hamad Bin Al Thani) toplantılar gerçekleştirildi.

Toplantılarda, Katar Kamu Sağlığı Bakanlığı'nın ülkeleri akredite ülke listesine alınma prosedürü hakkında bilgi alındı ve yurtdışına hasta gönderme potansiyeli hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Türkiye'nin sağlık potansiyeli ve uzman olduğu branşlarda Katarlı yetkililere bilgi verildi. Katar'da Sağlıkta Akredite Ülke Listesi'nde sadece üç ülkenin yer aldığı (ABD, İngiltere ve Almanya) bu ülkelerin sayısını artırma taraftarı olmadıkları yetkililer tarafından ifade edildi. Ancak liste dışında olan Tayland gibi bazı ülkelere de hastaların gönderilebildiği ve kimi zaman devlet tarafından ödemelerinin yapıldığı belirtildi. 

Katar'dan Türkiye'ye en fazla sayıda hastanın saç ekimi tedavisi için geldiği belirtildi. Bunun en önemli sebebinin Katar'da bu tedavinin hem daha pahalı yapılıyor olması, hem de tedavi başarısının Türkiye'de daha yüksek olması ile turizm ve Türk dizilerinin sağlık turizmine yansıyan kar topu etkisi olduğu söylendi. Tüp bebek (IVF) tedavisi için de Katarlı ailelerin Türkiye'deki bazı özel sağlık kurumlarını tercih ettikleri görüşmelerde DEİK/Sağlık İş Konseyi tarafından dile getirildi. Yapılan görüşmelerde, Katar sağlık sisteminin çok başarılı olduğu ve pek çok sağlık hizmeti ile operasyonları ülkelerinde başarıyla yapabildikleri tespit edilmiştir. Katarlı hastaların ülkemize öncelikle "elective surgery" denilen "tercihe bağlı tedavi" alanlarında, özel tedavi paketleri hazırlanarak Katarlı seyahat acentaları ve sağlık turizmi şirketleri ile işbirliğinde tedavi için çekilebileceği önerilmektedir. Öte yandan Türkiye'nin Katar Sağlık Bakanlığı nezdinde, Sağlıkta Akredite Ülke Listesi'ne alınması için müzakereler ve karşılıklı doktor ziyaretleri devam edecektir.

8 Mayıs 2016 tarihinde ise, T.C. Doha Büyükelçiliği ev sahipliğinde DEİK/Sağlık İş Konseyi tarafından düzenlenen Sağlık Diplomasisi Resepsiyonu'na Katarlı doktorlar, Orta Doğu bölgesinde yüksek hacimli iş yapan Katar merkezli seyahat acentaları, sağlık turizmi aracı şirketleri ve THY Doha Müdürlüğü katıldı.

 

AFRİKALI BASIN HEYETİ İLE TANIŞMA TOPLANTISI

T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Kurumu organizasyonunda Türkiye'ye gelen Sahra Altı Afrika Ülkelerinden 15 kişiden oluşan basın heyeti ile DEİK'te bir tanışma toplantısı düzenlendi.

Uganda, Etiyopya, Gana, Kamerun, Kenya, Nijerya, Sudan, Tanzanya, Somali ülkelerinden gelen gazetecilerle yapılan toplantıya, Türkiye-Afrika İş Konseyleri Doğu Afrikadan sorumlu Koord. Başkan Yrd. Ersin Eren başkanlık yaptı. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticari ilişkiler hakkında bilgi verilen toplantıda, Sektörel İş Konseylerinden Enerji İş Konseyi Başkanı Süreyya Yücel Özden, Lojistik İş Konseyi Başkan Yrd. Sibel Metin, Sağlık Turizmi İş Konseyi Başkan Yrd. Uğur Genç ve Eğitim Ekonomisi İş Konseyi adına Selman Arslanbaş Konseylerin kuruluş amaçları, faaliyetleri, sektörlerin dinamikleri ve Afrika pazarındaki genişleme ve işbirliği stratejileri hakkında bilgi verdi.  Ülkenin hizmet ihracatında önemli yol katettiği sağlık turizmi, eğitim ve lojistik sektörleri hakkında detaylı sunumlar yapıldı.

AFRİKA ÜLKELERİ BÜYÜKELÇİLERİ İLE SAĞLIK DİPLOMASİSİ TOPLANTISI

İstanbul Aydın Üniversitesi Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFRİKAM) ve DEİK Sağlık Turizmi İş Konseyi (SAİK) işbirliği ile 29 Mart'ta, Ankara Sheraton Otel'de, Afrika Ülkeleri Ankara Büyükelçilerinin katılımıyla Afrika ile Sağlık Diplomasisi konulu çalışma kahvaltısı gerçekleştirildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, AFRİKAM Direktörü Prof. Dr. Sedat Aybar ve  DEİK Sağlık Turizmi İş Konseyi (SAİK) Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım, T.C. Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Dr. Öner Güner, T.C. Dış İşleri Bakanlığı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Aykut Kumbaroğlu, TİKA Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halis Kaya, Türk Havayolları Özel Yolcu Segmenti Müdürü Veysel Taş ile Burundi, Demokratik Kongo, Gine, Tunus, Kenya, Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Fas, Gabon, Cezayir, Moritanya, Uganda ve Ruanda Büyükelçi ve Temsilcilerine ilaveten SAİK Üyesi Acıbadem Sağlık Grubu, Batıgöz Hastanesi, Neolife Tıp Merkezi, Emsey Hastanesi, Güven Hastanesi, İzmir Kent Hastanesi, Lokman Hekim Hastanesi, Bayındır Sağlık Grubu,  Memorial Sağlık Grubu, Medikal Park Sağlık Grubu temsilcilerinin katıldığı toplantıda Afrika ile sağlık alanındaki ilişkiler masaya yatırıldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Yadigar İzmirli'nin yaptığı ve Afrika ülkelerinin "yapısal faktörler nedeniyle sağlık koşullarının kötü olduğunu, bunun kalkınma açısından dezavantajlı bir durum yarattığını, İAÜ'nin sağlık ve eğitim alanlarında yapılacak akademik çalışmalarda öncü olmayı planladığını ve Afrika kıtasındaki akademik kurumlarla geliştirilecek işbirliklerinin karşılıklı olarak iktisadi kalkınmaya katkı sağlayacağını" vurguladığı konuşmayla başlayan Çalıştay, üç saate yakın sürdü. SAİK Başkanı ve Kent Hastanesi CEO'su, Dr.Ruşen Yıldırım'ın Türkiye'deki Sağlık Sektörüne ilişkin yaptığı sunumun ardından, İstanbul Aydın Üniversitesi, Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sedat Aybar, çalıştayın vurgusunu belirleyen genel çerçeveyi   katılımcıların katkısına açan bir konuşma yaptı. Bunun ardından aşağıdaki hususlar dile getirildi:

 • Afrika ülkeleri küresel iklim değişikliği ve yapısal faktörlerin etkisiyle ciddi bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere önemli sağlık sorunları ile karşı karşıyadır ve bu tür sağlık sorunları Afrika ülkelerinin kalkınma hedeflerine ulaşmasına engel teşkil etmektedir. Afrika kıtasında sağlık konusunun kalkınma perspektifinden çalışılması sadece Türkiye'de değil, Afrika ile derin tarihsel bağları olan Batı'da da henüz yeterli ilgiyi görmüş değildir. Bu alanda yapılan çalışmalar daha çok hastalık odaklı ve zaman kısıtlı ele alınmakta, pekçok ulusal ve uluslararası kuruluşun, Sivil Toplum Örgütünün, insani yardım teşkilatlarının ve hayırsever bireylerin kurdukları yardım kuruluşlarının başlattıkları girişimler, uygulama süreleri tamamlandığında gündemden kalkmakta ve unutulmaktadır. Sağlık alanında ihtiyaç duyulan hastalık odaklı bir yaklaşımın ötesinde kalıcı ve sağlık sorunlarıyla baş edebilecek kapasitenin yaratılmasına yönelik çabalardır. 
 • Sağlık hizmetlerinin giderek daha fazla kalkınma çalışmalarının bir parçası olarak görülmeye başlanması, Türkiye'nin Afrika açılımına denk gelmiştir. Sağlık da aynı eğitim gibi bir yandan ülkemiz ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirirken diğer yandan Afrika'nın kalkınma odaklı sorunlarıyla başetmek için kilit öneme sahip bir alan teşkil etmektedir. Sağlık bağlantılı kalkınma sorunlarına cevap vermek, kıtayla eğitim, akademik işbirliği, öğretim alanlarında karşılıklı değişim ve işbirlikleri programlarının uygulamaya konmasını gerektirmektedir. 
 • Afrika'daki sağlık problemleri ve sağlık alanında Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında tesis edilebilecek işbirliği çok boyutlu olup sağlık personeli eğitimi ve değişiminden, Afrika'da hastanelerin açılması ve sağlık turizmine kadar pek çok alanda işbirliği yapmak mümkündür. Ödeme sistemlerinden, sosyal güvenlik sistemlerine, özel hizmet sağlayıcılar ve kamu kuruluşları arasındaki işbirliğinden ilaçlar, farmasötik ürünler ve tıbbi cihazlara kadar geliştirilebilecek pek çok alan bulunmaktadır.
 • Türkiye, son on dört yılda sağlık reformlarında önemli bir aşama kaydetmiş olup uluslararası arenada sağlık sektöründe önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Bu çerçevede sağlık diplomasisi platformu içinde, sağlık reformu sürecinde edindiği deneyimleri Afrika ülkelerine aktarması, Afrika ülkelerinin bu yoldaki çabalarına ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine önemli bir destek sağlayacaktır.
 • Tropik ve Afrika merkezli yaygın hastalıkların araştırıldığı uzman hastanelere ve eğitim kurumlarına sahip olmayan Türkiye'de kapasite inşa etmek için bu alanlarda araştırmalar yapan Batı'daki ve Afrika kıtasındaki eğitim ve araştırma kurumlarıyla daha yakın işbirliklerinin geliştirilmesi gerektirmektedir. Böylece Türkiye, kıtadaki birincil sağlık sorunlarının çözümüne (geniş halk yığınlarına yönelik temel sağlık hizmetleri) katkı yaparken, kıtadaki sağlık sektörü görünürlüğünü arttıracaktır. Bunun yurt içi sağlık sektörü getirileri önemi artan sağlık turizmi şeklinde olacaktır.          
 • Sağlık hizmetleri alanında gelişmiş bir konumda bulunan Türkiye'ye geçtiğimiz yıl Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden toplam 500.000 hasta, sağlık turizmi kapsamında tedavi olmaya gelmiştir. Türkiye'de göz hastalıkları, ortopedik cerrahi, organ nakli, kanser tedavisi, beyin cerrahisi gibi pek çok sofistike alanda yüksek teknoloji ve eğitimli tibbi personelle hizmet verilmektedir. Afrika ülkelerinin kendi ülkelerinde gerçekleştiremedikleri tedaviler için hastalarını Avrupa veya Amerika yerine  Türkiye dünyada en fazla JCI tarafından akredite olmuş sağlık kuruluşuna sahip ülke olan Türkiye'ye göndermesi, aynı hizmeti üçte bir maliyetle alabilmesine olanak tanıyacak, bu da Afrika hükümetlerinin bütçelerini olumlu etkileyecektir.
 • Hastanelerimizin Afrika kıtasına yatırım yapmaları, karşılıklı işbirlikleri ile kıtada yaygınlaşan yatırım yelpazesinde yer almaları kamunun geliştirdiği ikili ilişkiler kapsamında sağlanmalıdır. Bunun için kredilendirme, teşvikler, sigorta hizmetleri, yatırım kolaylıklarının sağlık sektörüne sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
 • Altyapı ve ulaşım alanları sağlık turizminin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Afrika'da 50 noktaya uçan Türk Havayolları, 2016 yılı itibariyle Ekonomi Bakanlığının Hasta Yol Mevzuatı programına dahil olarak Afrika'dan gelecek hastaların yol masraflarının %50'sini tedavi bitiminde ülkelerine döndükten sonra iade etmeye başlamıştır. Bu uygulamanın da daha fazla kişinin faydalanmasına olanak sağlayacak şekilde Afrika ülkeleri nezdinde duyurulması faydalı olacaktır.
 • Afrika ülkeleri sağlık turizmine ek olarak sağlık alanında Türkiye'den yatırım ve teknoloji transferi de beklemektedir. Halen hazırda sağlık sektöründe sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen pekçok girişim yaygınlaştırılabilir ve Türk sağlık sektörünün kıtadaki görünürlüğü kuvvetlendirilebilir. Bu anlamda yayınlar, THY tanıtım billboard'ları, Türk günü türünden organizasyonlar kıtada gerçekleştirilebilir. Bunlar için kamu – özel sektör işbirliği sağlanması yararlı olacaktır.   
 • Sağlık hizmetleri çok geniş bir alanı kapsamakta olup her Afrika ülkesinde farklı sistemler uygulanmaktadır. Örneğin Fas'ta yurt içinde tedavisi mümkün olan bir hastalık için yurt dışına hasta çıkması yasak olurken, devlet yapısının güçlü olduğu bazı Afrika ülkelerinde kamu-özel sektör işbirliği modeli, kapasitesi yeterli olmayan ülkelerde özel hastane yatırımları düşünülebilir. Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki sistemsel farklılıkları anlaması ve sağlık sektöründe işbirliği ve destek modellerini ona göre şekillendirmesi gerekmektedir. Burada kaynak israfına engel olmak için üniversite-kamu-özel sektör işbirliğinde yol açıcı, yol gösterici çalışmaların yapılması gerekmektedir.
 • Afrika ile Sağlık sektöründe işbirliği yalnızca hastane yatırımlarını değil, ilaç üretimi ve medikal cihazların da dahil olduğu geniş bir alanı kapsamaktadır. Halen hazırda bu alanlarda yol kat edilmiş olmasına rağmen bu yeterli değildir. 
 • Afrika'da bazı ülkelerde gelişmiş tıbbi cihaz eksikliği çekilirken, bu tür cihazların mevcut olduğu bazı ülkelerde ise cihazları kullanacak personel bulunamamaktadır. Özellikle tıp teknolojisini kullanacak sağlık personeli eğitimi ve değişimi de işbirliğinin geliştirilebileceği bir alan olarak görülmektedir. Bu ihtiyaçların tespit edilmesi ve bu ülkelere yönelik çalışmalar yapılması yukarıda bahsedilen kalkınma hedeflerine ulaşmak bakımından kaynak israfının önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Arama çalışmaları yapılması sağlık alanında bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.
 • Diplomaların karşılıklı tanınması konusu, genel olarak eğitim alanında olduğu gibi tıp eğitiminde de halledilmesi gereken bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Yurtdışında tıp eğitimi görmüş Afrikalıların Türkiye'de uzmanlık eğitimi alabilmesinin de önünün açılması gerekmektedir. Bu konuda YÖK mevzuatı karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ele alınmalı, Türkiye'nin uyumlu olduğu Bologna süreci ile Afrika kökenli üniversite mezunlarının, tıp, hemşirecilik, eczacılık fakültelerinin statüsü standartlaştırılmalı ve bu yönde çalışmalar başlatılmalıdır.
 • Türkiye'deki ilaçların prospektüslerinin yalnızca Türkçe olması, Türkiye'de sağlık hizmeti alan yabancıları olumsuz etkilemektedir. Prospektüslerin Türkçe dışındaki dillerde de hazırlanması beklenmektedir.
 • Afrika kıtası söz konusu olduğunda halka yönelik sağlık hizmetlerinden başlayarak, sağlık turizmine kadar olan geniş yelpazede başarılı olmanın şartının sadece özel – kamu işbirliğinin koordinasyonunun sağlanması değil, kamuda bu alanla ilgili olan farklı bakanlıkların, departmanların, müsteşarlıkların da örneğin Yurtdışı Türkler ve Akraba topluluklar tarzı bir yapı altında, "deniz aşırı ülke ilişkileri" koordisayonun sağlanması gerekmektedir. 

 

AFRİKA KALKINMA BANKASI SEMİNERİ VE SAĞLIK SUNUMU

T.C. Hazine Müsteşarlığı koordinasyonunda DEİK ve Afrika Kalkınma Bankası (AfKB) işbirliğiyle, 28 Ocak 2016 Perşembe günü 09.30-16.00 saatleri arasında, İstanbul River Plaza'da "Afrika 50 Yatırım Fonu Projeleri ve İş Fırsatları" konulu bir seminer düzenlendi. 

Afrika Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Fonu ve Nijerya Güven Fonu tarafından oluşturulan Afrika Kalkınma Bankası Grubu'nun, 53'ü Afrika'dan ve 25'i kıta dışından olmak üzere toplam 78 üyesi bulunmaktadır. Grup, üye ülkeler arasında ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak amacıyla kredi vererek, kalkınma projeleri ve programlarının hazırlanması ve uygulanması için teknik yardım sağlamaktadır.
Türkiye, 2013 yılından beri Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirmesine imkân sağlayacak olan Afrika Kalkınma Bankası Grubu'nun üyesidir. Söz konusu üyelikle birlikte Türk şirketleri, kıta ülkelerinde, kurum tarafından finanse edilen projelerin ihalelerine katılabilecek ve yeni iş imkanları bulacaktır.
Program kapsamında, uzmanlar farklı sektörlerde 50 yatırım projesi ve kredi olanakları üzerine bilgilendirme yapmış, firmalar AfkB uzmanlarıyla birebir görüşmelerde bulunmuştur. Seminer kapsamında AfkB Sağlık Analist Şefi Fabrice Sergent (Chief Health Analyst) tarafından Afrika'da sağlık sektörü için sunulan kredi olanaklarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirildi.  
T.C. Hazine Müsteşarlığı koordinasyonunda DEİK ve Afrika Kalkınma Bankası (AfKB) işbirliğiyle, 28 Ocak 2016 Perşembe günü 09.30-16.00 saatleri arasında, İstanbul River Plaza'da "Afrika 50 Yatırım Fonu Projeleri ve İş Fırsatları" konulu bir seminer düzenlendi. 
Afrika Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Fonu ve Nijerya Güven Fonu tarafından oluşturulan Afrika Kalkınma Bankası Grubu'nun, 53'ü Afrika'dan ve 25'i kıta dışından olmak üzere toplam 78 üyesi bulunmaktadır. Grup, üye ülkeler arasında ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak amacıyla kredi vererek, kalkınma projeleri ve programlarının hazırlanması ve uygulanması için teknik yardım sağlamaktadır.
Türkiye, 2013 yılından beri Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirmesine imkân sağlayacak olan Afrika Kalkınma Bankası Grubu'nun üyesidir. Söz konusu üyelikle birlikte Türk şirketleri, kıta ülkelerinde, kurum tarafından finanse edilen projelerin ihalelerine katılabilecek ve yeni iş imkanları bulacaktır.
Program kapsamında, uzmanlar farklı sektörlerde 50 yatırım projesi ve kredi olanakları üzerine bilgilendirme yapmış, firmalar AfkB uzmanlarıyla birebir görüşmelerde bulunmuştur. Seminer kapsamında AfkB Sağlık Analist Şefi Fabrice Sergent (Chief Health Analyst) tarafından Afrika'da sağlık sektörü için sunulan kredi olanaklarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirildi. 
Afrika Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Fonu ve Nijerya Güven Fonu tarafından oluşturulan Afrika Kalkınma Bankası Grubu'nun, 53'ü Afrika'dan ve 25'i kıta dışından olmak üzere toplam 78 üyesi bulunmaktadır. Grup, üye ülkeler arasında ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak amacıyla kredi vererek, kalkınma projeleri ve programlarının hazırlanması ve uygulanması için teknik yardım sağlamaktadır.
Türkiye, 2013 yılından beri Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirmesine imkân sağlayacak olan Afrika Kalkınma Bankası Grubu'nun üyesidir. Söz konusu üyelikle birlikte Türk şirketleri, kıta ülkelerinde, kurum tarafından finanse edilen projelerin ihalelerine katılabilecek ve yeni iş imkanları bulacaktır.
 
Program kapsamında, uzmanlar farklı sektörlerde 50 yatırım projesi ve kredi olanakları üzerine bilgilendirme yapmış, firmalar AfkB uzmanlarıyla birebir görüşmelerde bulunmuştur. Seminer kapsamında AfkB Sağlık Analist Şefi Fabrice Sergent (Chief Health Analyst) tarafından Afrika'da sağlık sektörü için sunulan kredi olanaklarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirildi.  
 
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFRİKA & SAİK YUVARLAK MASA TOPLANTISI

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAU) Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFRİKAM) ve DEİK Sağlık Turizmi İş Konseyi Yürütme Kurulu tarafından 21 Ocak 2016 tarihinde, DEİK'te Afrika ile Sağlık Turizmi konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Afrika ile Sağlık Turizmine ilişkin olarak kıtadaki mevcut durum ve sektörün faaliyetlerine dair aşağıdaki tespitler gerçekleştirildi:

 • Afrika ile sağlık turizminde Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin önündeki en büyük rakipler olarak yer alırken, Kenya, Güney Kore, Nijerya, Fas ve Cezayir de diğer yerli rakipleri oluşturmaktadır.
 • Türkiye sağlık turizmi alanında pazara geç girmiş olmakla birlikte, THY Genel Müdürü Temel Kotil'in açıkladığı üzere 2017 yılı itibariyle Afrika'da her ülkeye uçacak olan THY uçuşlarının da sunduğu fırsatlarla önemli bir atılım gerçekleştirebilme potansiyeline sahiptir.
 • Türkiye'nin sağlık sektöründe halihazırda Moritanya, Kenya, Fas, Ruanda, Gambiya, Fildişi Sahili gibi Afrika ülkelerinden kendi imkanlarıyla hasta getiren çok güçlü oyuncular var. Ancak bu sayının ve faaliyet hacminin artması gerekiyor.
 • Afrika'ya yönelik sağlık turizmi faaliyetleri kapsamında şu sorunların ortak olarak yaşandığı dile getirildi: etkin tanıtım, vize temini, başvurularda yasadışı göç amaçlı sahtecilik, yüksek fiyatlı uçuşlar. Özellikle sahtecilikle mücadelede, Afrika ülkelerindeki sağlık ataşelerinin sayısının artırılmasının faydalı olabileceği değerlendirildi.  
 • Türkiye TİKA ile birlikte sağlık alanında önemli insani yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Bu tür faaliyetlerin Afrika'da Türkiye'ye yönelik olumlu algının gelişmesine önemli bir katkısı var. Sağlık turizmi sektöründe Afrika'nın sunduğu fırsatlardan yararlanabilmek için iki yönlü bir iletişim kurulması gerekiyor. Örneğin Hindistan hükümeti 2009 yılında 53 üyeli Afrika Birliği ile imzaladığı ve başlattığı "Pan African e- Network" Projesi kapsamında, 2004 yılında 5 farklı ülkede (Kenya, Morityus, Nijerya, Dem. Kongo ve Mısır) üniversitelerle anlaşıp tele-medicine sistemi kurdu. Bilgi ihraç edildiği zaman bunun önemli bir olumlu geri dönüşü gerçekleşiyor. SAİK bünyesinde hem hasta hizmeti veren hem de akademik anlamda önemli hocaların toplandığı hastanelerimizin Afrika ile akademik ilişkiler kurarak, bilgi ihracı yoluyla Afrika ülkelerinin Türkiye'ye bağlanmasında oynayabileceği önemli bir rol mevcut.
 • Afrika'ya sağlık turizmi sektöründe halihazırda el yordamıyla yapılan açılımın akademik çalışmalarla desteklenmesi gerekiyor. Afrikalı hastaların yurtdışında önemli ölçüde Hindistan'ı tercih ettiği bilinmekle birlikte bu tercihin arkasında yatan nedenler, talebin gelir ve fiyat elastikiyeti, kalitenin, fiyatın, sigortanın mı, kullanılan teknolojinin, ortak din olgusunun ne ölçüde önemli olduğu gibi konularda elimizde çalışmalar mevcut değil. Belirlenecek hedef ülkelere yönelik olarak bu tür çalışmaların yapılması, strateji belirleme ve politika üretme açısından büyük fayda sağlayacaktır. Hitap edilecek gelir grupları ve pazarlama faaliyetlerine karar verilmesi aşamasında Afrikalı hastaların talepleri, fırsat maliyetlerini araştıran çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Sahra Altı Afrika ülkelerinde sağlık turizmi alanında kalıcı faaliyet yürütebilmek için özellikle eğitsel ve teknik işbirliğini geliştiren, know-how aktaran sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verilmesi gerekiyor. Afrika'da şeker hastalığı ve hipertansiyon yaygın görülen rahatsızlıklar. TİKA ve THY işbirliği ile sağlık taraması şeklinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilebilir, bu tür projeler kapsamında belirli sayıda hastaya bedelsiz tedavi imkanı sunulabilir. Bu alandaki Batılı rakip ülkelerin kıtaya bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle girdiği görülüyor. Orta ve uzun vadede Afrika'da sosyal sorumluluk projeleri yürütülmesi için TİKA, THY ve ilgili Büyükelçilerimizin görüşü alınıp halihazırda hangi ülkelerde çalışıldığının öğrenilmesi ve SAİK olarak know-how aktarımı noktasında projelere dahil olunması faydalı olabilir. Özellikle THY'nin bu tür projelere hazır olduğu bilinmektedir.
 • DEİK ve AFRİKAM işbirliğinde Afrika ile sağlık turizmine yönelik çalışmalara davet ve dahil edilmesinde fayda görülen paydaşlar şu şekilde belirlendi: Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Afrika ülkelerinde görev yapan Büyükelçilerimiz, Afrika ülkelerinin Türkiye'deki Büyükelçileri, ticaret müşavirlerimiz, THY'nin ilgili müdürleri, TİKA koordinatörleri, sağlık turizmi yapan veya yurtdışından hasta getiren tüm kuruluşlar, yurtdışından öğrenci getirme niyetinde olan üniversiteler, hastanelerin yurt dışındaki temsilcileri. Tüm bu paydaşların düzenlenecek etkinlikler vesilesiyle biraraya getirilmesi, bu çalışmaların sağlık diplomasisi çerçevesinde gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır.
 • SAİK son iki senedir Afrika'da Nijerya, Sudan, Kenya ve Cezayir'e yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu ülkeler başta olmak üzere AFRİKAM ve DEİK olarak Afrika ile sağlık diplomasisi faaliyetleri kapsamında hedef ülkelerin belirlenmesi faydalı olacaktır. Bu bölümlenme coğrafi bölgelere, dil ve ortak din olgusuna göre gerçekleştirilebilir. 
 • Afrika'da hedef ülkelerde sağlık hizmet satın alıcıları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Hasta gelişi iki kanaldan gerçekleşiyor. Ya kurumsal yapı üzerinden ya da bireysel girişimlerle oluyor:

o Kurumsal yapılar üzerinden hasta gelişinde, hasta ya sağlık bakanlığı üzerinden veya sağlık bakanlığına bağlı bir sigorta fonu üzerinden, maliye bakanlıkları, Polis teşkilatı, savunma bakanlığı, özel sigorta firmaları, üçüncü parti organizasyonları TPA'lar ilgili ülkedeki bazı çok uluslu şirketlere, o ülkenin en büyük yerel bankasına sağlık sigortası kapsamında yurt dışında tedavi poliçesi veya imkanı sunan, çözümler üreten firmalardır), sağlık sosyal yardımlaşma dernek ve vakıfları, çalışanlarını tedavi için yurtdışına gönderen uluslararası petrol ve maden firmaları, yine çalışanlarını yurt dışına gönderebilen Cibuti Port gibi yerel liman işletmeleri.

o Bireysel girişimler genellikle aracı kuruluşlar, seyahat acenteleri, doktorların referansı, yerel hastanelerle işbirliği, sağlık turizmi portalları ve sosyal medya araçları üzerinden olabiliyor.

 • Afrika'dan bireysel girişimle gelen hastalarda ödeme sistemi cepten olurken kurumsal kanallardan gelen hastalar bir mekanizmaya bağlı olarak geldiği için hastanın yönlendirilmesi ve takibi ile ödemeleri daha garantili bir sistem üzerinden gerçekleşiyor.
 • SAİK, Sahra Altı Afrika'da belli başlı sorunlar olan medikal vize veya ödeme sistemi sorunları nedeniyle daha çok kurumsal yapılarla işbirliği mekanizmaları oturtulmasına yönelik çalışmalara ağırlık vermiş durumda.
 • Tek tek sağlık kuruluşlarının bireysel girişimlerinden ziyade, devletlerarası ikili anlaşmalar yoluyla kurulacak kurumsal ilişkiler Türkiye'nin Afrika sağlık turizmi pazarında daha etkin var olmasını sağlayacaktır.
 • Nisan ayı itibariyle Sağlık Bakanlığı, ilki Londra'da olmak üzere, yurt dışında belirli ülkelerde sağlık turizmi koordinasyon ofisleri kurmayı planlıyor. Afrika'da da bu ofislerden kurulması gündemde. Özellikle Afrika ülkelerinde kamu sektörünün rolü düşünüldüğünde, özel sektör sağlık kuruluşlarımız yerine sağlık bakanlığımızı muhatap almak isteyen ülkeler ağırlıktadır.
 • Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrencilerle mezun olduktan sonra irtibatın kaybedilmemesi, bu kişilerden yararlanılması gerekiyor. Sağlık Turizmi ve eğitim ekonomisi iş konseylerinin bu konuda işbirliği yapabileceği değerlendiriliyor. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) da kendisine bu konuda bir misyon belirlemiş görünüyor. YTB tarafından yapılacak bu seneki mezunlar çalıştayına halihazırda başka ülkelerde olan mezunların da davet edilmesi planlanıyor. Türkiye'den mezun olan öğrencilerden sağlık turizmi sektöründe de faydalanılması gerekiyor. Bu öğrencilere ilişkin bilgilere eğitim ekonomisi iş konseyi tarafından yürütülecek bir proje kapsamında ulaşılabileceği düşünülüyor.

Alınan Kararlar:

 • AFRİKAM ve DEİK işbirliği ile Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Afrika İlişkileri Konferansı hazırlık çalışmaları kapsamında Afrika'dan hedef ülkelerin belirlenmesine karar verildi.
 • 5 Şubatta, 9.30'da, DEİK'te AFRİKAM Yönetimi ve katılımcıların yeniden biraraya gelmesine karar verildi.
 • Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan Konferans öncesinde Afrika Büyükelçileri, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, TİKA ve THY temsilcilerinin katılımıyla Mart'ın ilk haftasında (29 Şubat-4 Mart arası) Ankara'da bir "Afrika ile Sağlık Diplomasisi" çalıştayının düzenlenmesinin faydalı olacağı dile getirildi.

 

ULUSLARARASI ORGAN NAKLİ PLATFORMU İLE SUDAN SAĞLIK HEYETİ ZİYARETİ

Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) tarafından yürütülmekte olan ‘Gelişmekte olan Ülkeler için Organ Nakli Ağı' Projesi (ITN) kapsamında Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan gelen talepler sonucunda, TONV ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği işbirliğinde Sudan'a bir sağlık heyeti ziyareti düzenlenmiştir. Program kapsamında Hartum'da düzenlenen toplantılar, workshoplar ve hastane ziyaretleri, Sudan Gastroentrologlar Birliği Başkanı ve Hartum Ticaret Müşavirimizin destekleriyle 2,5 haftalık bir ön çalışma sonucu hazırlanmış ve 3 tam gün ziyaret olarak programlanmıştır.

Program kapsamında, ilk gün Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan Federal Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Isameldin Mohammed Abdalla başkanlığında Sudanlı organ nakli, gastroentrolog, nefrolog ve genel cerrah doktorların yer aldığı salonda heyetimiz arasında bir toplantı yapıldı. Toplantıda Sudan'ın organ nakli alanındaki yeterlilikleri, mevzuatı, organizasyonel kapasitesi ile Türkiye ile Sudan arasında yapılabilecek karşılıklı işbirliği alanları üzerine görüşmeler yapıldı. Bir tam gün nefrologlar, gastroentologlar ve yoğun bakım doktorları ile ayrı ayrı toplantılar yapılarak, eksiklikler ve yaşadıkları sorunlar not edildi. Son gün organ nakli yapılan Hartum ve civarındaki devlet hastaneleri ziyaret edildi.

Yapılan görüşmelerden alınan sonuçlar;

*  Sudan'da Ulusal Sağlık Sigorta Sistemi (National Health Insurance Scheme-NHIS) mevcut. Sudanlı hastaların yurtiçindeki organ nakli masrafları NHIS bütçesinden karşılanmaktadır. Yurtdışına organ nakli tedavisi için gönderilen hastanın tedavisinin 1/3'i devlet tarafından karşılanmaktadır.

* Sudan'dan yurtdışına organ nakli tedavisi için hastalar Hindistan, Ürdün ve Mısır'a gönderilmektedir.Türkiye'ye tedavi amacıyla hasta gönderme niyetinde oldukları gözlemlenmekte ve bu ITN işbirliği projesi, eğitsel işbirlikleri dolayısıyla Sudanlı doktorların ve Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki hastanelerde Sudanlı hastaların tedavisini değerlendirmeye daha hızlı göz önüne alacakları gözlemlenmektedir.

*  Böbrek ve kornea organ nakilleri Sudan'da yapılmıştır ve halen yapılmaktadır. Sudan'da 3 kamu hastanesinde (birinde aynı zamanda pediatrik organ nakli mevcut ) ve 1 özel sağlık kuruluşunda böbrek nakilleri yapılmaktadır. 2014 yılında 180 hastanın canlı donorden böbrek nakli gerçekleştirilmiştir. Karaciğer nakli Sudan'da şimdiye kadar hiç yapılmamıştır. Karaciğer naklinin yapılması arzu edilmekte ve yakın planda yapılmaya başlanması hedeflenmektedir.  Sadece uzman doktorlar için organ nakli ile ilgili spesifik bir eğitim programı yürütülmektedir. Ülke çapında 52 merkezde, yıllık dializ hastası sayısı yaklaşık 5000 civarındadır. 

Sudanlı yetkililerin talebi üzerine, Sudan Federal Sağlık Bakanlığı ile DEİK/SAİK'in de paydaşı olduğu Uluslararası Organ Nakli Platformu arasında bir MoU imzalanmıştır. MoU metninde karşılıklı işbirliği alanları içerisinde teknik yardım, eğitim ve  Abroad Treatment" alanı belirlenmiştir. Sudanlı hastaların tedavisinin, ITN Platformu'nun bir paydaşı olan DEİK aracılığıyla DEİK üyesi hastanelerde yapılması, Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından teşvik edilecektir.

ORTA DOĞU & KÖRFEZ, KUZEY AFRİKA BASIN HEYETİ İLE TANIŞMA TOPLANTISI,

T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Kurumu ev sahipliği, Türk Hava Yolları ve DEİK/Sağlık Turizmi İş Konseyi işbirliğinde Orta Doğu-Körfez ve Kuzey Afrika Ülkelerinden gelen Basın Heyeti ile DEİK'te Tanışma Toplantısı yapıldı. 

DEİK'in kuruluş amacı, işleyişi ve faaliyetleri hakkında DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından Sağlık Turizmi İş Konseyi Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım Türkiye'nin genel ve özel sağlık sistemi, özel sektörün sağlık turizminde yaptığı atılım ve sağlık turizmi potansiyeli hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından gazetecilerle soru&cevap kısmına geçildi. 

Gazetecilerin ağırlıkla üzerinde durduğu konular; uygun fiyatla son teknoloji ve kaliteli tedavi hizmetlerinin Türkiye'deki sağlık kuruluşlarında nasıl sunulabildiği, sağlık turizminde rakip ülkeler dikkate alındığında yurtdışı pazarlamada nasıl bir strateji izlendiği konularıyla ilgili sorular soruldu. THY'nin yabancı hastaların uçak biletlerinde % 50 indirim sağlayacağı ve hastanelerin bu uçak bileti avantajını getirecekleri yabancı hastalarına uygulamaya başlayacakları duyruldu.

7. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ, ISTANBUL

19-20 Kasım 2015 tarihlerinde Türkiye Sağlık Turizmi Derneği tarafından 7. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi'nin İstanbul'da Silence Otel'de gerçekleştirilecektir. 

Destekleyen kuruluşlar arasında olduğumuz Kongre'nin programı, sponsorluk paketi dosyası ve B2B görüşmelere katılması öngörülen heyet listesi ekli dosyalarda bilgilerinize sunulur. DEİK üyelerine sponsorluk ve stand katılım bedellerinde % 50, kayıt ve konaklamada % 20 indirim sağlanmaktadır. 

Kongre'ye katılım sağlamak isteyen üyelerimizin organizasyon firması Tablet İletişim (Ahmet Çolak; ahmet@tabletiletisim.com, cep tel: 05335159459) ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

İSLAM ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ORGANİZASYONU 5.SAĞLIK BAKANLARI TOPLANTISI

İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı Organizasyonu 5. Sağlık Bakanları Toplantısı, T.C. Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde 17 - 19 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti. 

Üye sağlık kuruluşlarımızdan temsilcilerin katıldığı Konferans'a  56 ülkeden Sağlık Bakanı veya Bakanlıklardan üst düzey yetkililer katıldı. Konferans'ta Sudan Sağlık Bakanı, Uganda Sağlık Bakanı, Gambiya Sağlık Bakanı, Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı, Katar Sağlık Yüksek Konseyi yetkilileri ve Burkina Faso Sağlık Bakanlığı Kabine Direktörü ile birebir görüşmeler gerçekleştirildi. 

BATI AFRİKA SİGORTA FİRMALARI İLE SAĞLIK TURİZMİ ODAKLI TOPLANTI

Afrika Sigorta Firmaları Federasyonu (FANAF) üyesi sigorta firmalarının genel direktörlerinden oluşan heyet ile SAİK üyesi sağlık kuruluşları (uluslararası pazarlama direktörlerinin katılımlarıyla) temsilcileri arasında DEIKte bir toplantı düzenlendi. 

Toplantıya Fransızca konuşan ülkelerden Togo, Fil Dişi Sahilleri Cumhuriyeti, Ruanda, Senegal, Mali, Kamerun, Gabon, Burkina Faso'dan sigorta firmaları temsilcileri geldi. 

Toplantıda, heyet yetkilileri Afrika ülkelerinde sigorta firmalarının müşterilerine yurtdışında sağlık/tedavi hizmetleri için sundukları sağlık sigorta poliçeleri olup olmadığı ve bu konuda hangi ülkelerdeki sağlık kuruluşlarıyla anlaşmalar yaptıkları soruldu. Ülke içinde gerek yetersiz medikal donanım ve altyapı, gerekse deneyimli doktor ekibi eksikliği sebebiyle tedavisi mümkün olmayan hastalıklar için hastaların, sağlık sigorta poliçeleri kapsamında yurtdışında sigorta firmasının anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarına gönderdikleri belirtildi. Batı Afrika ülkelerindeki sağlık sigorta firmalarının hastaları yurtdışında MAGREP ülkelerine (Cezayir, Tunus ve Fas) yönlendirdikleri vurgulandı. Türk sağlık kuruluşları yetkilileri, Afrikalı sigorta firmalarının yurtdışında anlaşmalı oldukları sağlık kuruluşları listesine Türk hastanelerinin nasıl girebileceklerini öğrenmek istediklerini belirtti. Bunun yanı sıra, Afrika'daki uluslararası maden ve petrol firmaları ve özel devlet destekli kuruluşlar için sağlık sigorta firmalarının hazırladığı özel sağlık sigorta poliçelerinde Türk sağlık kuruluşlarının yer alabilmesi için nasıl aksiyon alınması gerektiği ile ilgili Afrikalı heyete sorular yöneltildi. FANAF başkanı, FANAF'ın Şubat 2016'da Fildişi Sahilleri Cumhuriyeti Avicennes kentinde düzenlenecek olan ve tüm Afrika'dan sigorta firmalarının katılacağı büyük sigorta toplantısına, Türk sağlık kuruluşlarını ve Türkiye'de de faaliyet gösteren çok uluslu sağlık sigorta firmalarını networking yapmaya ve bu işbirliklerini birebir firmalarla görüşmeye, konuyu gündeme taşımaya davet etti.

Heyetteki sigorta firmalarının diğer üzerinde durduğu husus, Afrika ülkelerine en fazla yatırım yapan ve işbirliği tesis eden Çin'den sonra ikinci sırada gelen Türk yatırımcılarının artık hastane, sağlık yatırımları da yapmasıydı. Her ne kadar hastane inşaatlarının kolay ve hızlı yapılabilen projeler olduğu ancak uzun dönemli başarılı hastane işletmeciliğinin kolay olmadığı ve büyük risk ve yatırımları gerektirmesi sebebiyle, Türk sağlık kuruluşlarının Afrika'da herhangi bir ülkeye 1. ve 2. adım projeleri gerçekleştirdikten sonra giriş yapmak isteyebileceği belirtildi. Bu 1. ve 2. adım projelerin; o ülkede öncelikle bir ön tanı kliniği ve irtibat ofisinin kurulması, karşılıklı tıbbi eğitim işbirlikleri ve hasta transferi portöfüyünün sağlanmasının ardından, Türk sağlık grupları tarafından o ülkede ciddi genel bir hastane yatırımının planlanabileceği vurgulandı.   

 

10. DÜNYA SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ

5-7 Eylül 2015 tarihleri arasında, Dubai merkezli organizatör firma Grand Aurum Marketing & Marta Consulting tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde 10. Dünya Sağlık Turizmi Kongresi düzenlendi. Dubai hükümeti, Dubai Sağlık Otoritesi ve Dubai Sağlık Serbest Bölgesi tarafından desteklenen Kongre'ye üyemiz olan beş sağlık kuruluşu katılım sağladı.

Kongre'ye Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden sağlıkta karar verici kamu sağlık kurumları, savunma kurumları ve özel sağlık kurumları (Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri, Katar Sağlık Bakanlığı,v.b.) yetkilileri ile Sahra Altı Afrika ülkelerinden tur operatörleri ve sağlık turizmi aracı kurumlarından yetkililer katıldı. Sabahtan öğleye Kongre oturum konuşmaları ve öğleden sonra firmalar arası ikili iş görüşmeleri yapıldı.

DEİK/Sağlık Turizmi İş Konseyi  olarak katılım sağladığımız ve üyelerimiz adına networking yaptığımız Kongre hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki websitesinden ulaşılabilmektedir. 

http://worldhealthtourismcongress.org/dubai/

YENİ ATANAN CEZAYİR BÜYÜKELÇİSİ MEHMET POROY İLE TANIŞMA TOPLANTISI

Yeni atanan T.C. Cezayir Büyükelçimiz Mehmet Poroy ile tanışmak üzere, Cezayir'de iş yapan Türkiye'den pekçok firmanın katılım sağladığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Sağlık Turizmi İş Konseyi üyesi Acıbadem Sağlık Grubu yetkilileri İlyas Benveniste, Maria Kurtuluş ile Memorial Sağlık Grubu yetkilisi Fatoş Yılmaz katıldı.

Cezayir'de Türk firmalarının karşılaştığı güçlükler, mevzuatsal sorunlar ve üzerinde durulması gereken konular Sayın Büyükelçi'ye aktarıldı ve tartışıldı. İş yapma bakımından dünya sıralamasında 180 ülke arasında 154.sırada gelen Cezayir'deki bankacılık sisteminin birtakım sıkıntıları üzerinde duruldu. Türk firmalarının Cezayir'deki ihalelere ancak Cezayir'deki devlet bankalarından veya Cezayir'deki Avrupalı bankalardan alabilecekleri teminat mektupları ile katılabildikleri, bazen bu durumun Türk yatırımcıyı çifte komisyon ödemeye ittiği ve ihale alındıktan sonra bile teminat mektubu temini hususundaki bürokratik sorunların ciddi sıkıntılar yarattığı vurgulandı. Tüm bunların Türk yatırımcıyı Cezayir'de zor duruma soktuğu belirtildi.  

Sayın Büyükelçi mevcut problemleri ve çözüm önerilerini dikkate alarak, yeni görevinde elinden geldiği müddetçe çözüme kavuşturmaya çalışacağını belirtti. Ayrıca THY'nin günde üç sefer Cezayir uçuşu ile başka şehirlerle birlikte Türkiye'den Cezayir ülkesine sefer sayısının bu yıl, haftada 27 sefer uçuşa çıktığını ekledi. 

Cezayir'deki sağlık turizmi fırsatları ve Türkiye'ye gelen hasta profili üzerinde duruldu. Kanser cerrahisi tedavileri, kronik hastalıklardan kalp-damar hastalıkları ve şeker hastalıklarının tedavisi için Cezayir'deki hastaların ülkedeki zayıf ve yetersiz sağlık sistemi ve altyapısı dolayısıyla Türkiye'deki bazı sağlık kuruluşlarında sağlık hizmeti almak üzere buraya geldikleri belirtildi. Cezayir'de sağlık harcamalarının (hastane ve ilaç harcamaları) %80'nin devlet tarafından karşılandığı, özel sağlık sigortacılığının payının %5'lerde kaldığı anlatıldı. CNAS adlı "Maaşlı Çalışanların Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu" kurumu ile Cezayir'de sunulamayan bazı hastalıkların tedavileri alanında, bazı Türk özel sağlık kuruluşlarının işbirlikleri yaptıkları aktarıldı. Bir Türk sağlık grubunun Cezayirli başka bir sağlık grubu ile sağlık alanında karşılıklı eğitsel ve klinik tedaviler alanlarında ortaklık anlaşması yapmak üzere oldukları belirtildi.     

Cezayir'den Türkiye'ye gelmek isteyen hastaların T.C. vizesi alırken vizelerin kısa dönemli  (1 ay) verilmesi durumunda, bir ayı aşan uzun dönemli tedavilerde gerek hastanın yeniden Türkiye'de bulunduğu ilde, hem de hastayken, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne giderek vize süresini uzatmaya çabalamasının sıkıntı yarattığı veya hastanın Türkiye'ye gelmeden evvel 1 aylık vize ile uzun dönemli tedavi için Türkiye'de kalamayacağını hissettiğinde Türkiye'de tedavi olmaktan vazgeçmesinin, Cezayir'den hasta transferinde önlerine çıkan temel engeller olduğu aktarıldı. Ayrıca Cezayirli hastanın Türkiye'de bir sağlık kuruluşunda tedavi olmaya karar verdiğinde, yurtdışına para transferi yapamamasından ötürü Türkiye'deki hastaneye tedavi paketinin kapora/ön ödemesini yapamamasından ötürü sıkıntıların ortaya çıktığı belirtildi. Sayın Büyükelçi Cezayirli hastalara T.C.vizesinin 1-3 ay sınırı içinde maksimum süreyle verilmesi için, hastane T.C.Cezayir Büyükelçiliği ile irtibata geçtiği noktada, ellerinden gelen desteği verebileceklerini vurguladı.

Sağlık Turizmi Araştırma Notu toplantıdaki katılımcılar ve Sayın Büyükelçi ile paylaşıldı.

 

YENİ ZELANDA TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖR GÜNÜ

Yeni Zelanda Ticaret ve Yatırım Ajansı tarafından İstanbul Çırağan Sarayı'nda Türkiye-Yeni Zelanda Sağlık Sektör Günü düzenlendi. 

Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Jonathan Curr, Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Chai Chuah, Yeni Zelanda Counties Manukau Bölge Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Lee Mathias'ın katılımlarıyla, Yeni Zelandalı sağlık modernizasyon firmaları temsilcilerinden oluşan iş insanları heyeti ile Türk sağlık sektörü temsilcilerinin katıldığı Yeni Zelanda ve Türk sağlık sektörlerinin tanıtımı ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Üyelerimizin katılım sağladığı toplantıda, DEİK/SAİK'i temsilen Yürütme Kurulu üyesiAslı Akyavaş özel sektörün sağlık turizminde kazandığı ivme, Konsey'in diğer ülkelerde şu ana kadar yapmış olduğu ve halen sürdürdüğü sağlık işbirlikleri hakkında Yeni Zelandalıları bilgilendirici bir sunum yaparak, hükümetin ve özel sektörün sağlık turizmindeki birtakım hedef ve verilerine dikkat çekti.

Toplantının ilk kısmı olan 10.00-14.00 arasında Yeni Zelandalı sağlık firmalarına Türk özel sağlık sektörü hakkında ve sağlık turizmi dolayısıyla artan sağlık bilgi sistemleri ihtiyaçlarıyla ilgili bilgiler verildi. Öğleden sonra 14.00-18.00 arasında tüm Türk özel sağlık sektör temsilcilerine açık olan genel toplantıda Yeni Zelandalı sağlık modernizasyon ve sağlık bilişimi firmalarından temsilciler; sağlık bilişimi firmasıOrion Health, dünyanın en büyük keçi sütünden mama üreticisi Dairy Goat, yeni doğan yoğun bakım üniteleri ve uyku apnesi makineleri üreticisi Fisher&Paykel Healthcare, meme kanseri taramasında getirdiği yenilikçi çözümleri ile Volpara Solutions, hastane güvenlik sistemleri üreten Gallagher Securities, hastane inşaatlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için önemli projeler yürüten Robinson Seismic ve hastane bilişim sistemleri üreten Cortell Health firmasının temsilcileri konuşmalar yaptı.

Yeni Zelandalı sağlık heyeti Anadolu Sağlık Merkezi, Gebze ve Acıbadem Maslak Hastanesini ziyaret etti ve yetkililerle fikir alışverişinde bulundu.

 

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA GÜNEY AFRİKA SAĞLIK HEYET ZİYARETİ

3-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu organizasyonunda Güney Afrika Cumhuriyeti'ne SAİK sağlık heyet ziyareti düzenlendi. 5-7 Mayıs 2015 tarihleri arasında Johannesburg'da düzenlenen Afrika Sağlık Kongre ve Fuarı'nda DEIK standı ile yer alınarak, Türkiye'nin sağlık turizmi sektörü tanıtıldı ve firmalarla görüşmeler gerçekleştirildi.

SAİK Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Dış Ticaret Uzmanı Sedat Erdoğdu ile Ankara Güven Hastanesi ve Bozlu Holding'in Neolife Tıp Merkezi uluslararası pazarlama direktörleri ve DEİK Koord.Yrd. Başak Canbulat heyette yer aldı. 

Heyet ziyareti kapsamında, 4 Mayıs 2015 Pazartesi günü Güney Afrika Medikal Turizm Derneği (Medical Tourism Association of S.A.) üyeleri Lorraine Melvill ve Dr. Robyn Holgate ile çalışma kahvaltısı yapıldı.

Güney Afrika sağlık sistemi ve sağlık turizmi sektörü hakkında fikir alışverişinin yapıldığı Dernek yöneticileri tarafından, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin sağlık turizminde agresif bir oyuncu olmadığı ve özel hastanelerin sağlık turizmi yapabilmek adına özel bir bütçe, departman ve çalışma ayırmadıklarının altını çizdi. Sahra Altı Afrika ülkelerinden hastaların medikal tedavi ihtiyaçları ve en yakın ulaşılabilir tedavi hizmetlerini sunabildiği için Johannesburg veya Cape Town'daki özel hastaneleri tedavi amacıyla tercih ettikleri belirtildi.  

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde özel hastanedeki doktorların kuruma bağlı yani kurumun kadrosunda çalışmadıkları, her zaman bağımsız çalıştıkları belirtildi. Yani bir doktor birden fazla özel hastanede çalışabilmektedir. Özel hastanelerin radyoloji üniteleri bikaç doktor tarafından özel radyoloji hizmeti veren bir şirket tarafından işletilebilmektedir.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde özel hastaneciliğin gelişmiş olduğu ve özel hastane yönetciliğinin 3 büyük ve önemli grup tarafından domine edildiği tespit edildi; Netpark Sağlık Grubu,  Mediclinic Sağlık Grubu ve Life Hospital Sağlık Grubu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde özel hastanelerde en sık görülen hastalıklar dolayısıyla enfeksiyon hastalıkları, organ nakil merkezleri, travma merkezleri, yanık üniteleri ve pediatri branşlarının çok gelişmiş ve yaygın oldukları gözlemlendi. Öte yandan karaciğer nakli, beyin cerrahisi ve kalça protez ameliyatlarında Türkiye'nin daha başarılı ve önde olduğu yetkililerce belirtildi. 

G.A.'daki A plus hastanelerle Türkiye'deki A plus hastanelerle karşılaştırıldığında medikal teknoloji bakımından bizlere yakın seviyelerde oldukları gözlemlenmiştir. Ancak hastane binalarının eski oluşu ve bizdeki hastaneler kadar modern olmaması gözlemlenmiştir. Ancak hastane yöneticiliğinde kurumsal oldukları gözlemlenmiştir. Üç büyük hastane gruplarında uluslararası hasta departmanı ve uluslararası hasta servislerinin bizdekiler kadar büyük bütçeli olmadığı ve sağlık turizmine ciddi önem ve bütçe ayrılmadığı için bu hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildiği tespit edilmiştir.

4 Mayıs 2015 Pazartesi günü Netcare Milpark Hastanesi ziyaret edilerek hemşirelik hizmetleri direktörü Ronel van der Watt ile bir toplantı yapılarak özel hastanecilik ve Netpark sağlık grubu hakkında bilgi alındı.

Tropikal ve bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman bir enstitü olan National Health Laboratory Services ile özel hastanelerin işbirliği yaptığı kaydedildi.

5 Mayıs 2015 Salı günü Mediclinic Sandton Hastanesi ziyaret edildi.

5-6 Mayıs 2015 tarihlerinde Afrika Sağlık Fuarı'nda Sahra Altı Afrika Ülkelerinden Botswana, Zimbabwe, Kenya, Nijerya, Nabimya, Zambiya ve Tanzanya ülkelerinden gelmiş doktor, medikal turizm acentası ve medikal cihaz, ekipman sağlayıcısı firma sahipleri ile üyelerimiz ve DEIK personeli arasında birebir görüşmeler yapıldı. Konsey faaliyetleri ve Türk özel sağlık turizmi sektörü tanıtıldı. İngilizce ve Fransızca hazırlanan dökümanlar ziyaretçilerle paylaşıldı.

6 Mayıs 2015 Çarşamba günü T.C. Pretoria Büyükelçisi'nin rezidansında yapılan Networking Resepsiyonu'nda T.C.Pretoria Büyükelçisi, T.C.Pretoria Ticaret BaşMüşaviri ve yerelden katılan Türk işadamları ile Türkiye'den gelen medikal firmalarla görüşmeler yapıldı.

7 Mayıs 2015 Perşembe günü Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nda üst düzey yetkililerle bir toplantı yapıldı.

Toplantıya Dr. Terence Carter (Tertiary Services and Workforce Management), Dr. Aquina Thulare (National Health Insurance Technical Specialist), Mr. Ndinannyi Mphaphuli ve Mr. Solani Khosa (PPP Health Specialist) katıldı.

G.A.'da toplam 4-5 organ nakil merkezi olduğu belirtildi. Dünyada ilk kalp naklinin 1960'lı yılların sonunda Christiaan Barnard tarafından Cape Town'da yapıldığı göz önüne alındığında, ülkenin organ nakli tedavisinde başarı istatistiklerinin yüksek seviyelerde olduğu gözlemlenmektedir. 

Gelir dağılımında ciddi eşitsizliğin görüldüğü G.A.'da vatandaşların sahip oldukları gelire göre devlet ve özel sağlık sigorta ödeme paylarının düzenlendiği vurgulandı.

8 Mayıs 2015 tarihinde Cape Town'da iki sağlık kurumu ziyaret edildi, bunlardan biri Red Cross Çocuk Hastanesi diğeri ise dünyada ilk kalp naklinin yapıldığı Netcare Christiaan Barnard Memorial Hastanesi idi. Red Cross Children's Hospital'da yıllardır pediatrik kardiyoloji cerrahı olarak yıllardır çalışan Prof.Dr. Alp Numanoğlu ile bir toplantı yapıldı ve G.A.'nın sağlık sistemi hakkında görüşüldü. Hastanede sunulan sağlık hizmetleri ve branşlar hakkında bilgi alındı.

Ardından Netcare Christiaan Barnard Memorial Hastanesi genel müdürü Chris Tilney ile bir toplantı yapıldı. Toplantıda gerek Cape Town bölgesinde varolan sağlık ihtiyaçları ve sunulan tedavi hizmetleri hakkında bilgi alındı, gerekse Cape Town'daki özel sağlık kuruluşlarının sağlık turizmine bakışı değerlendirildi. Afrika'nın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Cape Town'daki Netcare hastanesinin de sağlık turizmi alanında proaktif çalışmalar içerisinde olmadığı tespit edildi. 

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA KUVEYT SAĞLIK ÖN HEYET ZİYARETİ

Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen SAİK Yürütme Kurulu toplantısında, Kuveyt Sağlık Bakanlığı ile yürüyen sağlık turizmi işbirliği projesi çerçevesinde, Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan DEIK'e davet geldiği, davette; Türk doktorları birkaç sefer periyodlarda Kuveyt'te ağırlamak istedikleri, kendi doktorları ile tanıştırmak ve ileride hasta transferi sürecini başlatabilmek için Türk doktorları, sağlık kurumlarını daha fazla Kuveyt'te görmek istedikleri dile getirilmişti. YK'da alınan karar ile Kuveyt'e 3-4 kişiden oluşan bir ön heyet ziyaretinin gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

18-21 Nisan tarihlerinde T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Daire Başkanı Özge Dumlupınar, Sağlık Turizmi İş Konseyi Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım, Başkan Vekili Dr. Hasan Kuş ve DEİK Koord.Yrd. Başak Canbulat'ın katılımlarıyla, Kuveyt'te sağlıkta karar verici kurumlarla görüşmek üzere 2 günlük sağlık ön heyet ziyareti düzenlendi. Kuveyt Büyükelçiliğimizin özverili çabaları ve destekleriyle, Kuveyt Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü, (Divan Al-Amiri) Kuveyt Emirlik Sarayı Dış İlişkiler Müsteşarı, Kuveyt Universitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kuveyt Sağlık Bakanlığı'na bağlı ve tüm yurtdışı hasta transferi süreçlerini yürüten "Abroad Treatment" Departmanı ekibi ile sağlık işbirliği görüşmeleri yapıldı.

Temmuz 2013tarihinde Konsey Başkanı'nın Kuveyt'i ilk ziyareti ve Kuveyt Büyükelçimizin refakatlari ile Kuveyt Sağlık Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı ile görüşmeleri ile başlayan sağlık işbirliği sürecinde, Aralık 2013 tarihinde Kuveyt Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda (aralarında Kuwait The Times editörünün de yer aldığı) Kuveytli 12 kişiden oluşan doktor heyeti, DEİK/Sağlık Turizmi İş Konseyi evsahipliğinde Türkiye'deki sağlık kurumlarını yerinde görmek ve ziyaret etmek üzere Istanbul, Ankara ve İzmir'de ağırlandı. Masrafları Sağlık Turizmi İş Konseyi üyeleri tarafından karşılanan ve 8 gün süren heyet ziyaretinde, Türk hastaneleri yerinde ziyaret edilerek Türk doktorlarla tanışmaları, onların yaptıkları tedavilerle ilgili sunumları dinlemeleri ve sağlık kurumlarının kapasitesi ve altyapılarını yerinde görmeleri sonucu Türk sağlık sektörü hakkında olumlu bir izlenim edindiler.Ayrıca Ankara ziyaretlerinde, T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik'i makamında ziyaret ederek Türk sağlık sistemi ve politikası hakkında bilgi almaları, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nde (sağlık turizminde geniş kapsamlı teşvikleri veren genel müdürlük) Genel Müdür Uğur Öztürk ve Daire Başkanı Özge Dumlupınar'ın katıldığı toplantılarda hükümetin ve özel sektörün sağlık hizmet ihracatına verdiği önem ve desteklenen sağlık turizmi hakkında bilgi paylaşıldı. Kuveyt ile Türkiye arasında olası sağlık işbirliği protokolü ve müzakerelerin süreci hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştu.

Söz konusu Kuveytli doktor heyeti ülkelerine döndüklerinde 2014 yılının ilk aylarında Kuveyt Sağlık Bakanlığı'na Türk özel sağlık sektörü hakkında olumlu bir rapor iletmişti. Hatta bu rapordan sonra ilk pilot hasta, DEIK veya T.C. Dışişleri Bakanlığı'na haber verilmeden, üye sağlık kuruluşumuz İzmir Kent Hastanesi'ne fizik tedavi ve rehabilitasyon dalında tedavi almak üzere geldiği ve tedavi süresinden daha fazla İzmir'de kalarak tedaviden memnun kaldığını Kuveyt'e döndüğünde Sağlık Bakanlığı'na iletiyor. Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği tarafından hastanın masrafları tamamen İzmir Kent Hastanesi'ne ödeniyor.

19-20 Nisan 2015 tarihlerinde Kuveyt'e yapılan ön heyet ziyaretinde, Türkiye'nin, Kuveyt Sağlık Bakanlığı tarafından "hasta gönderilebilir ülke listesine" koyulması ile hasta transferi sürecinin önünde herhangi bir engel kalmadığı, ayrıca bir sağlık işbirliği protokolü yapılmasına gerek olmadığı  görüşmelerle teyit edildi. Kuveyt Sağlık Bakanlığı yetkilileri, DEIK aracılığıyla birkaç sefer Türk doktorları Kuveyt'te ağırlamak istediklerini, kendi doktorlarıyla tanışmalarını ve Türk doktorların Kuveyt'te kısa zaman dilimlerinde (1 hafta) tıbbi içerikli workshoplar yapmalarını ve en yakın zamanda Türk özel hastaneleri ile işbirliği yapmayı talep ettiklerini vurguladı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı yetkilileri Türkiye'den deneyimli  Türk doktorlarını uzun dönemli olarak Kuveyt'te sağlık kurumlarında istihdam etmek istediklerini belirtti. Kuveyt Sağlık Bakanlığı yetkilileri DEIK'ten, Kuveyt ile sağlık işbirliği yapmaya açık olan üye sağlık kuruluşlarının genel tanıtım yazıları, ön plana çıkan tedavi alanları ile (seçilmiş) doktorlarının CV'lerinin yer aldığı bir dosyanın hazırlanarak kendilerine iletilmesini rica etti. Söz konusu bilgiler e-mail ortamında Kuveyt Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Müdürü Dr. Yasmin Abdulghafour ile Haziran ayında paylaşıldı, telefon ve e-maille konu hatırlatıldığı halde herhangi bir gelişme olmadı. Kuveyt Büyükelçimizin yönlendirmesi ile söz konusu bilgilerin  dosyalanarak Kuveyt Sağlık Bakanlığı'na gönderilmesi kararlaştırıldı. Eylül ayının ilk haftası söz konusu dosya Kuveyt Sağlık Bakanlığı'na gönderilecektir.

Aynı ziyarette Kuveyt Emirlik Sarayı Dış İlişkiler Müsteşarı Mazin Al.Essa ile yapılan görüşmede, Kuveyt Sağlık Bakanlığı'nın ve Kuveyt'ten hasta gönderen diğer kurumların Türk özel sağlık kuruluşları ile sağlık işbirlikleri yapmaya niyetli olduklarını, bunu olumlu karşıladıklarını ve Kuveyt Emirlik Sarayı olarak elinden gelen desteği vereceğini vurguladı. 2015 yılının Türkiye ile Kuveyt arasındaki olumlu dış ilişkiler dolayısıyla, bu zamanın doğru zaman olduğunu vurgulayarak, geç kalmadan bu işbirliğinin temellerinin atılması gerektiğini vurguladı. Sayın Al Essa Kuveyt'ten yurtdışına tedavi amacıyla Kuveytli hastaların 3-4 kurum tarafından gönderildiğini; bunların Kuveyt Sağlık Bakanlığı, Kuveyt Emirlik Sarayı, Kuveyt Savunma Bakanlığı ve Kuwait Petroleum Corporation olduğunu vurguladı. 

Son olarak Kuveyt'teki tek tıp fakültesi olan Kuveyt Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Abdulmohsin Y. Al- Abdulrazzak ile yapılan görüşmede, Sayın Al- Abdulrazzak'ın Türkiye'yi birkaç defa ziyaret ettiği ve Türk doktorlarla çalıştığı ve medikal yetkinlik bakımından Türk doktorları ve hastanelerini gayet başarılı ve ufuk açıcı bulduğunu vurguladı. Türkiye'deki tıp fakülteleri ve hastanelerle Sağlık işbirlikleri yapmaya çok istekli olduklarını belirterek, Türk özel Sağlık sektörü ile Kuveyt'teki Sağlık kurumları arasında sağlık işbirliğinin kurulmasında tıbbi ve akademik bakımdan destekleyeceklerini belirtti.

 

THY İLE İŞBİRLİĞİNDE SUUDİ VE CEZAYİRLİ DOKTOR HEYETİ İLE ÇALIŞMA YEMEĞİ

THY El Kasım Müdürlüğü tarafından organize edilen, Suudi Arabistan ve Cezayir ülkelerinden farklı branşlarda doktorlardan oluşan sağlık heyeti ile DEIK/ Sağlık Turizmi İş Konseyi üyeleri arasında Çalışma Yemeği düzenlendi. Heyet, Türk özel sağlık sektörünü daha yakından tanımak, Türk doktorların tıbbi yeteneklerini yerinde gözlemleyebilmek ve olası sağlık işbirliklerini bire bir görüşmek adına,  3 günlük program kapsamında Istanbul'daki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti. 

SAIK Başkan Vekili Dr. Hasan Kuş, heyeti DEİK ve Sağlık Turizmi İş Konseyi'nin amacı, faaliyetleri ve diğer ülkelerle yapılmış olan sağlık işbirlikleri hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı. Suudi doktorlar adına Dr.Mohammed Rashid Al Fagih sağlık sistemi ve finansman yöntemi hakkında bilgi vererek, Suudilerin sağlık turizmine bakışını ve hangi ülkelerle sağlık işbirlikleri yaptığı hakkında bilgi verdi. 

Heyet başkanlarının konuşmalarından sonra yemeğe katılan tarafların katılımcıları kendilerini tanıttılar ve ülkeler arasındaki işbirliği ile ilgili görüş ve önerilerini aktardılar. Heyet  Konsey üyeleriyle ile irtibatta kalarak, önümüzdeki dönem sağlık işbirliklerini geliştirmek istediğini vurguladı.

 

NİJERYA SAĞLIK HEYETİ TÜRKİYE ZİYARETİ

Nijerya'nın Lagos Eyaleti Valiliği koordinasyonunda, bir sağlık heyeti 17- 24 Ocak 2015 tarihleri arasında Türkiye'deki sağlık profesyonelleriyle toplantılar yapmak, üye sağlık kuruluşlarımızı ziyaret etmek ve tıbbi yetkinliklerini yerinde incelemek üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'de hastane ziyaretleri gerçekleştirdi.

20 Ocak 2015 tarihinde İstanbul'da Point Otel'de yapılan Tanışma Toplantısında heyet Nijerya'nın sağlık sistemi, sağlığın eğitimi, ülkelerindeki sağlık ve tedavi ihtiyaçları hakkında bilgi veren bürokratlar, Nijerya'dan çeşitli ülkelere hastalarını gönderdiklerini ve sağlık kuruluşlarıyla işbirlikleri yaptıklarını vurguladı. Bu işbirliklerinin Türkiye'deki sağlık kuruluşlarıyla da gerçekleştirilmesini arzu ettikleri vurgulandı.

Nijerya'daki sağlık yatırımları ve hükümet teşvikleri hakkında katılımcıları bilgilendiren IFC Nijerya sağlık yatırımları uzmanı ve sağlık profesyonelleri Türkiye'deki özel sağlık kurumlarını Nijerya'da yatırım yapmaya davet etti.

Nijerya ile Türkiye arasında (tıp öğrencilerinin ve doktorların) eğitimi, dönemsel staj yapmaları ve sağlık işbirliklerinin oluşturulması niyetleri karşılıklı olarak aktarıldı.

Lagos Eyaleti Valiliği Türk özel sağlık sektörü ile; Nijerya Federal hükümeti de T.C.Sağlık Bakanlığı ile sağlık işbirliği ilişkilerini daha çok geliştirme arzusunda olunduğu vurgulandı. 

 

TÜRKİYE SAĞLIK MEZUNLARI KURULTAYI

Kurucu kuruluşlarımızdan TÜMSİAD tarafından 4-6 Aralık 2014 tarihleri arasında  İstanbul Renaissance Polat Otel Yeşilyurt'da2. Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı düzenlendi.

Destek veren kuruluşlar arasında yer aldığımız Kurultay'da, Türkiye'deki üniversitelerin sağlık ile ilgili branşlarından mezun yabancılar (yabancı uyruklu doktor, eczacı, dişhekimi, sağlık yöneticisi) Türk sağlık sektörü profesyonelleriyle biraraya gelerek, ortak sorunlar tartışıldı. Türkiye'den mezun olmuş yabancı hekim ve diğer sağlık meslek mensuplarının Türkiye'nin gönüllü birer sağlık elçisi olarak, Türkiye ile olan bağlarının güçlendirilmesi ve karşılıklı işbirliği fırsatlarının yaratılması amacıyla, Kongre oturumlarının yanı sıra ikili görüşmeler ile sağlık kurumu gezileri de düzenlendi.

TÜMSİAD Başkanı Dr. Hasan Sert'in açılış konuşmasıyla başlayan Kurultay'da TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Doç.Dr.Kudret Bülbül, Acaristan Sağlık Bakan Yardımcısı Levan Gorgiladze, Makedonya Devlet Bakanı, Kosova Sağlık Bakanı Ferid Agani ve son olarak ev sahibi ülke olarak T.C. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu konuşmalarını gerçekleştirdi.

T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan üst düzey bürokrat ve uzmanların katıldığı sağlık alanında bilgi ve tecrübe paylaşımının, sağlık turizminde işbirliklerinin tartışıldığı Kurultay, T.C. Sağlık Bakanlığı, TİKA, T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yanı sıra pek çok kamu kurumu tarafından desteklendi.

4 Aralık 2014 tarihinde "Sağlıkta İşbirliği Fırsatları ve Sağlık Turizmi" panelindeSAİK Başkan Vekili Dr. Hasan Kuş, özel sağlık kuruluşlarının sağlık turizmi odaklı sağlık işbirlikleri kurulması çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Kurultay'da DEIK standı ile yer alınarak, Konsey faaliyetleri hakkında yabancı ve yerli katılımcılar bilgilendirildi. Konseyin yabancı dilde hazırlanmış yayınları ziyaretçilerle paylaşıldı.

 

T.C. SAĞLIK BAKANI SAYIN DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU İLE TOPLANTI

T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile DEİK/Sağlık Turizmi İş Konseyi üyeleri arasında, sağlık turizmi sektörünün son dönem gelişmelerini değerlendirmek ve işbirliği bağlarını güçlendirmek üzere İstanbul Hilton Bomonti Otel'de bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Konsey Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım ve Başkan Vekili Dr. Hasan Kuş'un yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Erkan Kandemir, Müsteşar Dr. Eyüp Gümüş, Müsteşar Yardımcısı Dr.Şuayip Birinci ve Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuş katıldı.

Konsey Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım özel sağlık sektörün sağlık turizmi alanındaki çalışmalarını ortak bir misyon ve belirlenen hedefler etrafında yaklaşık 5 senedir başarıyla yürüten Sağlık Turizmi İş Konseyi'nin üyeleri ve son dönemde artan toplantı ve yurtdışı faaliyetleri hakkında Sayın Bakan ve Bakanlık yetkililerini bilgilendirdi. Bakanlık ile işbirliği bağlarını güçlendirmek ve dirsek teması ile çalışma niyetlerini aktaran Sayın Yıldırım, Bakanlığa her türlü bilgi ve desteğin her düzlemde sunulacağını vurguladı.

Sayın Bakan, özel ve kamu sektörlerinin sağlık turizmi çalışmalarını desteklediğini, her bölgenin marka olabilecek alanlarına göre, sağlık turizmi tanıtım politikası uygulanacağının mesajını verdi. Belirli branş tedavilerinde isim yapmış ve başarılı şehir veya bölgelerin ve kamu veya özel sektör sağlık kuruluşlarının tanıtımının yapılacağını belirtti.

19 Kasım 2014 tarihinde TBMM'de geçen TÜSEB yasası hakkında üyeleri bilgilendirdi, söz konusu yasa ile kurulacak olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı hakkında bilgi verdi ve sağlık turizmine ivme kazandıracak bu Başkanlık bünyesinde Türkiye Kanser Enstitüsü, Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitülerinin açılacağının önemlerine dikkat çekti. Hastanelerin kalite anlamında yurtdışında emin adımlarla sağlık işbirliklerini hayata geçirebilecekleri, Bakanlık onaylı bir akreditasyon sisteminin oluşturulacağı ve akreditasyon sistemi güvencesiyle sağlık turizminin daha sağlıklı adımlar ve denetim mekanizmasının varlığıyla yürütüleceğinin altını çizdi. Sayın Bakan, önümüzdeki 6 ay içerisinde Bakanlık bünyesinde Sağlık Turizmi Genel Müdürlüğü'nün kurulacağının müjdesini verdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu  ve Bakanlık arasındaki koordinasyon ve bilgi akışını güçlendirmek adına, sağlık turizmiyle ilgili Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuş'un Sağlık Turizmi İş Konseyi Yürütme Kurulu'nda danışman üye olarak görevlendirildiğini belirtti.

Sayın Bakan, "T.C. Sağlık Bakanlığı olarak güçlü bir icraat ve yol haritasıyla sağlık turizminde yanınızdayız" mesajını verdi. 

Sayın Yıldırım'ın Konsey adına Sayın Bakan'a hediye takdimi ve Konsey üyeleri ile aile fotoğrafı çekimi sonrası toplantı sona erdi. 

 

KANADA KRALİYET SAĞLIK KOLEJİ BAŞKANI DR.ANDREW PADMOS İLE TOPLANTI

Kanada Kraliyet Sağlık Koleji Başkanı Dr. Andrew Padmos ile SAİK üyeleri arasında bir tanışma toplantısı düzenlendi.

Toplantıda sağlık işgücü, tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi, sağlık personelinin mesleki eğitimi, klinik yeterlilik, sürekli profesyonel gelişme ve süreç reformları konuları erafında görüşmeler yapıldı. Özel ve devlet üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetleri sunumu, akademi ile işbirlikleri, hekimlerin çalışma koşulları ile sağlık kurumlarında akreditasyon süreçleri, kalite yönetimi, hasta güvenliği ve klinik araştırmalar üzerine fikir alışverişinde bulunmak üzere toplantılar yapıldı.

Geliş amaçlarından biri de sağlık çalışanlarının devamlı eğitimi, uzmanlık eğitimleri ve karşılıklı olası işbirlikleri ve hastanelerdeki akreditasyon süreçleri hakkında fikir alışverişinde bulunmaktı. Toplantıda özellikle sağlık çalışanlarının sürekli eğitimi, uzmanlık eğitimleri ve akademik kurumlarla karşılıklı olası işbirlikleri üzerinde görüşmelerde bulunuldu. 

 

İSTANBUL ULUSLARARASI MEDİKAL TURİZM KONGRE & FUARI

 İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Medikal Turizm Kongre & Fuarı, T.C.Ekonomi Bakanlığı'nın akredite ettiği Türkel Fuarcılık firması tarafından düzenlenecektir. 

DEİK/Sağlık Turizmi İş Konseyi Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım öğleden sonraki oturumda konuşmacı olarak yer alacaktır.

TÜRK-ARAP EKONOMİ FORUMU (TAF) SAĞLIK TURİZMİ SUNUMU

 Türk Arap Ekonomi Forumu'nda Konsey Başkan Vekili Dr.Hasan Kuş, Türkiye'nin büyüyen hizmet ticareti girdisi sağlayan sektörü sağlık turizmi sektörü hakkında kısa bir sunum gerçekleştirdi. 

TÜRKİYE HASTANE YATIRIMLARI ZİRVESİ

Belçika merkezli Lnoppen organizasyon firması tarafından Ankara'da düzenlenen, "Türkiye Hastane Yatırımları Zirvesi"ne sağlık sektörü yatırımcıları, sağlık turizmi paydaşları, ilgili kamu kurumlarından bürokratlar katıldı.

Sağlık turizminin e-marketingi üzerine bir sunum yapan üye sağlık kuruluşumuz Dünya Göz Hastaneler Grubu Uluslararası Yatırımlar ve İş Geliştirme Direktörü Dr. Bülent Koray Göker'in yaptığı sunum ilgiyle izlendi.

Türkiye'nin sağlık turizminin global piyasalardaki yeri hakkında düzenlenen panelde konuşmacılar arasında yer alan Konsey Başkan Vekili Dr. Hasan Kuş, Liv Hastanesi genel müdürü Meri İstiroti ve T.C. Kalkınma Bakanlığı Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fatih Türkmen ülke olarak sağlık turizminde hangi aşamalar kaydedildi nereye doğru gidiliyor bu konularda görüşlerini belirtti. Sayın Türkmen, 10.Kalkınma Planı çerçevesinde belirlenen sağlık turizminin geliştirilmesi programı ve hedefleriyle, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Kalkınma Bakanlığı olarak sağlık turizmi yapan sağlık kuruluşları için akreditasyon ve teşvik ilişkisinin sağlanacağını ifade etti.

RUS TUR OPERATÖRLERİ İLE TOPLANTI

Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) tarafından Rus tur operatörlerinden oluşan bir turizm heyeti ile DEİK/Sağlık Turizmi İş Konseyi üyeleri arasında bir tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda DEİK/SAİK üyesi katılımcılar kendilerini ve temsil ettikleri sağlık kuruluşu, sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetleri, uluslararası hasta akışı hakkında bilgi verdi.

Rus heyette katılımcılar, Rus müşterilerinin medikal tedavi amacıyla Avrupa'da  Fransa, Almanya, İsviçre ile Çek Cumhuriyeti ülkelerine, ayrıca  en çok İsrail ülkesine seyahat ettiklerini vurguladı. Rusların termal turizm için Macaristan, Slovenya ve İtalya'yı  tercih ettiklerini ifade ettiler.

İsrail ile Rusya'nın 90'ların başında başlayan siyasi ve ekonomik işbirliği sürecinin, sağlık ve eğitim alanlarına uzayan etkisi sebebiyle, İsrail'de yaşayan pek çok Rus kökenli doktorun Rusya'dan gelen hastalarına, ana dillerinde ve Rusya'dan daha uygun fiyatlı ve kaliteli sağlık hizmeti vermelerinin bir sonucu olarak, bugün Rusların medikal tedaviler için en fazla tercih ettiği ülkenin İsrail olduğu ifade edildi. 

Heyet, Türkiyede'ki özel sağlık kuruluşları ile sağlık turizmi alanındaki fırsatları görüşmek ve Rusya'dan Türkiye'ye sağlık turisti göndermeye başlamak üzere İstanbul ziyaretini gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.

DEIK/Sağlık Turizmi İş Konseyi temsilen YK üyesi Aslı Akyavaş, Konsey ve sağlık turizmi hakkında bir sunum gerçekleştirdi. THY'nin medikal turizm paketinin olduğu dolayısıyla uçak biletlerinde indirim olduğunu vurguladı. Heyet ile yapılan toplantının ardından, iki hastane ziyareti yapılarak Ruslara sunulabilecek tedavi paketleri görüşüldü. 

 

STOCKHOLM MEDİKAL TURİZM KONFERANSI, İSVEÇ

Icare adlı sağlık turizmi danışmanlık firması tarafından 8-9 Mayıs 2014 tarihlerinde Stockholm'de, "Stockholm Medical Tourism Conference 2014" konferansı düzenlenecektir.

Konferansa Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden sağlık sektöründen katılımcılar (hastane ve klinik yöneticileri) ile Türkiye'den hastane temsilcilerinin katılımları öngörülmektedir.

Konferans ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki websitesinden ulaşabilirsiniz.

http://medicaltourismconference.se/

ABD TIBBİ TEKNOLOJİLER TİCARET HEYETİ, İSTANBUL - ANKARA - İZMİR
 5-8 Mayıs 2014 tarihleri arasında ABDli 17 medikal teknoloji firmasından oluşan "Tıbbi Teknolojiler Ticaret Heyeti" İstanbul Ankara ve İzmir'de ziyaretler gerçekleştirecektir. Heyette yer alan medikal ekipman, sağlık bilişimi ve mobil sağlık alanında faaliyet gösteren 17 Amerikalı medikal teknoloji firması ile birebir görüşmeler 5 Mayıs 2014 Pazartesi günü Ankara'da, 6 Mayıs 2014 Salı günü İzmir'de ve 8 Mayıs 2014 Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşecektir.5-8 Mayıs 2014 tarihleri arasında ABDli 17 medikal teknoloji firmasından oluşan "Tıbbi Teknolojiler Ticaret Heyeti" 

5-8 Mayıs 2014 tarihleri arasında Türkiye'de ziyaretlerde bulunacak olan 17 ABDli medikal teknoloji firmasından oluşan "Tıbbi Teknolojiler Ticaret Heyeti", medikal ekipman, sağlık bilişimi ve mobil sağlık alanında faaliyet göstermektedir. Birebir görüşmelerin 5 Mayıs 2014 Pazartesi gunü Ankara'da, 6 Mayıs 2014 Salı günü İzmir'de ve 8 Mayıs 2014 Perşembe günü İstanbul'da gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. İlginizi çeken ve görüşmek istediğiniz firma/lar var ise en geç 4 Nisan 2014 Cuma gününe kadar http://www.buyusa.gov/turkey/medikalteknolojilerticariheyeti/firmabasvuruformu/index.asp adresinde bulunan profil formunu doldurup, A.B.D. Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığına iletmeniz gerekmektedir.

İstanbul Ankara ve İzmir'de ziyaretler gerçekleştirecektir.
 
Heyette yer alan medikal ekipman, sağlık bilişimi ve mobil sağlık alanında faaliyet gösteren 17 Amerikalı medikal teknoloji firması ile birebir görüşmeler 5 Mayıs 2014 Pazartesi günü Ankara'da, 6 Mayıs 2014 Salı günü İzmir'de ve 8 Mayıs 2014 Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşecektir.
GÜRCİSTAN ÇALIŞMA, SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SN. DAVİD SERGEENKO İLE ÇALIŞMA KAHVALTISI
İstanbul'da saat 10.00-12.00 arasında, Konsey üyeleri ile Sayın Bakan David Sergeenko arasında bir çalışma kahvaltısı düzenlenecektir. (önümüzdeki günlerde mekanın belirlenmesi öngörülmektedir)

Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın David Sergeenko ile Konsey üyeleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar merkezinde bir çalışma kahvaltısı düzenlendi. Kahvaltıda Sayın Bakan, Gürcistan'da devletin bazı sağlık hizmetlerini, vatandaşları için yurt dışında işbirliği yaptığı sağlık kuruluşlarında karşılandığını ve ağırlıkla onkoloji tedavileri için bunun uygulandığını belirtti. 

Toplantıya Başkanlık eden Konsey Başkan Vekili Dr. Hasan Kuş, Türkiye'deki sağlık sistemi ve sağlık turizmi potansiyeli hakkında bilgi verdi. Türkiye'de Gürcü hastalara tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşu temsilcileri gözlemledikleri konuları Sayın Bakan ile paylaştı. 

Gürcistan ile sağlık alanında eğitim, hasta tedavisi alanlarında karşılıklı işbirliklerinin yapılabileceği ifade edilerek, önümüzdeki dönemde karşılıklı sağlık heyet ziyaretleriyle bu işbirliği yolunun hızlandırılacağı belirtildi. 

 

Sağlık alanında işbirliklerinin ve özellikle kanser tedavisi alanında ileri düzey yöntemleriyle iddialı olan ve hizmet veren sağlık kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle görüşmeler yapmak isteyen Gürcistan Sağlık Bakanı, hali hazırda Bakanlık olarak Türkiye'de birkaç sağlık kuruluşu ile kanser tedavisi alanında işbirliği yapmakta oldukları belirtilmiştir. Gürcistan Sağlık Bakanlığı, Gürcü hastaların bazı kanser tedavileri masraflarını Bakanlık bütçesinden karşılamakta, Bakanlık olarak Türkiye'de işbirliği yaptıkları sağlık kuruluşlarını genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple, Türkiye'de kanser tedavisi sunan sağlık merkezleri temsilcileri ile sundukları sağlık hizmetleriyle ilgili detaylı bilgiler almak ve görüşmeler yapmak üzere, Konsey üyelerimizle Çalışma Kahvaltısı yapılacaktır.Sağlık alanında işbirliklerinin ve özellikle kanser tedavisi alanında ileri düzey yöntemleriyle iddialı olan ve hizmet veren sağlık kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle görüşmeler yapmak isteyen Gürcistan Sağlık Bakanı, hali hazırda Türkiye'de bir merkeze gönderdiği Gürcü hastalarını, birden fazla sağlık merkezi ile görüşmeler yaparak göndermeyi ve Bakanlık bütçesinden karşılamayı öngörmektedir. İstanbul'da saat 10.00-12.00 arasında, Konsey üyeleri ile Sayın Bakan David Sergeenko arasnda bir çalışma kahvaltısı düzenlenecektir. (önümüzdeki günlerde mekanın belirlenmesi öngörülmektedir)
Sağlık alanında işbirliklerinin ve özellikle kanser tedavisi alanında ileri düzey yöntemleriyle iddialı olan ve hizmet veren sağlık kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle görüşmeler yapmak isteyen Gürcistan Sağlık Bakanı, hali hazırda Türkiye'de bir merkeze gönderdiği Gürcü hastalarını, birden fazla sağlık merkezi ile görüşmeler yaparak göndermeyi ve Bakanlık bütçesinden karşılamayı öngörmektedir. 
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ TEŞVİĞİ SEMİNERİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Devlet Yardımları ve AR-GE Dairesi Başkanı Özge Dumlupınar tarafından, İstanbul TOBB Plaza'da 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında bir eğitim semineri düzenlendi. Seminere sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren hastane temsilcileri katıldı. 

Seminerde sağlık turizmi sektörünün yurtdışı tanıtımları için yapacağı pazarlama aktiviteleri için yararlanabilecekleri teşvikler hakkında detaylı bilgi verildi. Destek başvurularında istenen bilgi ve belgeler ile onay sürecinin uzunluğu, hasta yol yardım desteği maddesinde hastanelerin karşılaştıkları sorunlar tartışıldı. Yakın zaman içerisinde Teşviğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde revizelerin yapılması öngörüldüğü ve sektörden görüşlerin, Genel Müdürlüklerine yazılı olarak iletilmesi gerektiği vurgulandı.

CİBUTİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ İLE TOPLANTI

Cibuti Ankara Büyükelçisi ile Konsey üyeleri arasında bir Tanışma Toplantısı yapıldı. Sayın Büyükelçi, Cibuti'nin genel sosyo-ekonomik yapısı, sağlık sistemi ve sağlık harcamaları hakkında bilgi verdi. 

Cibuti'nin lojistik, coğrafi ve askeri açıdan stratejik öneme sahip olduğunu belirten Büyükelçi, ülkesinin 1 milyonluk nüfusu olduğunu belirtti. Komşuları Etiyopya, Eritre ve Somali ile D. Doğu Afrika'nın en küçük ülkelerinden biri olan Cibuti'nin, Doğu Afrika'daki ülkelerin dış ticarete açılan kapı görevini gördüğünü belirtti.

Bölgenin hem stratejik bakımdan, hem de gelecek vaadeden bir özelliğe sahip olması itibarıyla, A.B.D.'nin Afrika'daki tek askeri üssünü (3,500'ün üzerinde asker alayını Afganistan'dan buraya kaydırarak) Cibuti'de kurduğunu, ardından Japonya, Almanya, Italya ve Fransa'nın  da askeri üslerini bu ülkede kurduğunu vurguladı. Türkiye'den 12 inşaat firmasının Cibuti'de bu askeri üslerde projeler yürüttüklerini belirtti. 2015'de Cibuti'deki yabancı ülkelerin askeri üslerinde çalışan asker sayısının 10bini aşmasını beklediklerini vurguladı.

Cibuti hükümetinin yüksek sağlık harcamaları yaptığını belirtti, sağlık harcamaları arasında özel sektörün artık önemli bir yer alması gerektiğini vurguladı.  

 

AFGANİSTAN’DAKİ PPP MODELİ HASTANE İŞLETMECİLİĞİ PROJE TANITIM TOPLANTISI

Jinnah Hastanesi, Jamhariat Hastanesi ve Sheikh Zayed Hastanesi olarak PPP kapsamında yapılan 3 hastaneden bahsedildi.PPP'nin A.B.D tarafından kurulduğu ve bu bağlamda hastaların kendi ceplerinden ödeme yapmamalarını amaçladıkları belirtildi. Bu hastanelerde birçok nitelikli hekim ve insan kaynaklarının mevcut olduğu ve kamu-özel işbirliği sağlık projelerinin ücret kapsamında Dünya Bankası'nın gelişmelere yardımcı olduğundan bahsedildi. Yeterli para ve insan kaynaklarının bulunmadığı, iç bütçenin 20 milyon A.B.D doları olduğundan bahsedildi.

Daha sonra 11 Mart'ta Dubai Pre-Bidders Konferansı gerçekleşeceği ve bu konferansta konuya ilişkin daha çok ayrıntının yer alacağı belirtildi.Toplantının sonunda Türk katılımcılar PPP projesiyle ilgili destekte bulunacaklarını belirttiler.

 

AFRİKA SAĞLIK ZİRVESİ
 
Zirve'de Gana, Kenya, Zimbabwe ve Tanzanya sağlık sistemleri ile doğu Afrika bölgesinin sağlık ve sosyal sigorta sistemleri  detaylı olarak anlatıldı. Bu bölgelerde sağlık ekipman üreticilerinin ve çeşitli sosyal yardım vakıflarının Afrika kıtasında yaptığı ve sürdürdüğü sağlık projeleri anlatıldı. 
Söz konusu ülkelerde sağlık alanındaki PPP ihaleleri ve sağlık sosyal yardım projeleri hakkında bilgi verildi. Genellikle sağlık sigorta sistemlerinin oturmadığı, batı ve doğu afrika sahra altı ülkelerinin genel sağlık politikaları anlatıldı ve Avrupa menşeili ve ABD'li firmaların yaptıkları sağlık sosyal yardım projeleri aktarıldı. 
 
Zirve'de Gana, Kenya, Zimbabwe ve Tanzanya sağlık sistemleri ile doğu Afrika bölgesinin sağlık ve sosyal sigorta sistemleri  detaylı olarak anlatıldı. Bu bölgelerde sağlık ekipman üreticilerinin ve çeşitli sosyal yardım vakıflarının Afrika kıtasında yaptığı ve sürdürdüğü sağlık projeleri anlatıldı. 
Söz konusu ülkelerde sağlık alanındaki PPP ihaleleri ve sağlık sosyal yardım projeleri hakkında bilgi verildi. Genellikle sağlık sigorta sistemlerinin oturmadığı, batı ve doğu afrika sahra altı ülkelerinin genel sağlık politikaları anlatıldı ve Avrupa menşeili ve ABD'li firmaların yaptıkları sağlık sosyal yardım projeleri aktarıldı. 

Zirve'de Gana, Kenya, Nijerya, Zimbabwe ve Tanzanya sağlık sistemleri ile doğu Afrika bölgesinin sağlık ve sosyal sigorta sistemleri detaylı olarak yetkilileri tarafından anlatıldı. O ülkelerde Avrupa ülkelerinin ve ABD'li firmaların desteğiyle yapılan sosyal yardım projeleri aktarıldı. Bu bölgelerde sağlık ekipman üreticilerinin ve çeşitli sosyal yardım vakıflarının Afrika kıtasında yaptığı ve sürdürdüğü sağlık projeleri anlatıldı.

Söz konusu ülkelerde sağlık alanındaki PPP ihaleleri ve sağlık sosyal yardım projeleri hakkında bilgi verildi. Genellikle sağlık sigorta sistemlerinin oturmadığı, batı ve doğu afrika sahra altı ülkelerinin genel sağlık politikaları anlatıldı ve  Avrupa menşeili ve ABD'li firmaların yaptıkları sağlık sosyal yardım projeleri aktarıldı. 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KALKINMA PLANI TOPLANTILARI

T.C. Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı çerçevesinde ortaya konulan sağlık turizmi programı hedefleri doğrultusunda, içeriği oluşturulması gereken "Sağlık Turizmi Eylem Planı" hakkında, özel sektör ve kamu kurumları temsilcilerinin katıldığı toplantılar düzenlendi ve Konsey aktif olarak temsil edildi.

İLLİNOİS VALİ YARDIMCISI CRİSTAL THOMAS İLE TANIŞMA TOPLANTISI

Illinois Vali Yardımcısı Sayın Cristal Thomas, Türkiye'nin genel sağlık politikası, özel ve kamuda sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi ile sağlık kuruluşlarının kazandığı ivmeyi, özel sağlık kuruluşlarının sağlık turizmindeki rolünü yerinde gözlemlemek üzere Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında, Konsey üyeleriyle tanışma toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında son on yıllık dönemde sağlık hizmetlerine erişim ve kalitede meydana gelen değişimler, özel sağlık hizmet sunucularının kaydettiği ivme ve sağlık turizminden aldıkları payın artışı ile sağlık harcamalarındaki çeşitlilik konuları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Sayın Thomas, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ihaleleri yürütülmekte olan Türkiye'deki 29 sağlık kampüsünün inşaat ihaleleri, projelerin içerikleri ve işletmecilik tarafıyla ilgili birtakım sorular yöneltti.

Konsey Başkanı Sayın Yıldırım, 2009-2010 yıllarında Şikago'da doktorlar ve yerel yönetimlerle yapılan temaslar, Türk özel sağlık sektörünün sağlık turizmindeki potansiyeliyle ilgili Kellogg School of Management'a hazırlatılmış bulunan rapor hakkında bilgi verdi.

Diğer İş Konseyleri