Kuruluş Yılı:  2010
Kurucu Başkan: İbrahim Ruşen Yıldırım
İş Konseyi Başkanı: Dr. Mehmet Altuğ
Firma ve Unvanı: Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi

DEİK/Sağlık İş Konseyi (SAİK) 2010 yılında Sağlık Turizmi İş Konseyi adıyla kurulmuş olup, Türk özel sağlık sektörünün yurtdışında ortak tanıtımının yapılması, sektör firmaları tarafından üretilen ilaç, biyoteknolojik ürün ve sağlık hizmetlerinin hedef ülkelere ihracatının artırılması ve uluslararası sağlık işbirliklerinin kurulması amacıyla sektöre destek vermekte, 10 yılı aşkın süredir yurtiçinde ve ağırlıkla yurtdışında etkinlikler ve projeler gerçekleştirmektedir. SAİK, Türk özel sağlık sektörünün yurtdışında ortak tek bir sesi olarak, uluslararası sağlık networkünün kurulmasında ve geliştirilmesinde öncü bir platformdur. Konsey, kamu-özel sektör paydaşlarını bünyesinde bir araya getiren ve yurtdışında ortak bir ses olarak organize olmasını sağlayan bir yapıya sahiptir. Hedef ve potansiyel pazarların sağlık sistemleri, ilaç mevzuatı ve pazara giriş kuralları, sağlık finansman modelleri ve sağlık ödeyicileri hakkında nitelikli bilgi üretmekte; Türk sağlık hizmetleri, ilaç ve medikal sektörün potansiyel pazarlara tanıtılması ve bu pazarlara giriş yapılması için çalışmalar yapmakta; politika yapıcılara etki etmekte; sağlık hizmet sağlayıcıları ile yurtdışında bu hizmetleri talep edenler veya satın alanlar arasında işbirliği bağlantılarını kurmak üzere karşılıklılık ilkesi temelinde projeler geliştirmektedir.
 
SAİK; sağlık iş birlikleri kurmak üzere hedef ülkelere sağlık heyet ziyaretleri, doktor ve sağlık profesyonelleri ile çalışma ziyaretleri, yabancı ülkelerden Türkiye'ye sağlık alım heyetleri düzenlenmektedir. Karşı heyet ziyaretinde ilgili ülkenin sağlık sistemi ve sağlıkta karar verici kurumları önceden analiz edilerek belirli bir program çerçevesinde, resmi kurumlarla ve branş dernekleri ile görüşmeler, ilaç distribütörleri ve sağlık turizmi aracı şirketleri ile B2B toplantılar, sağlık turizmi tanıtım toplantıları ve hastanelerde branş seminerleri düzenlenmektedir. Her ülke ziyaretinde o ülkenin sağlıkta karar verme ve pazara giriş dinamiklerine göre özel sağlık heyet ziyareti programı düzenlenmekte ve ziyaret sonrasında da müzakereler takip edilmektedir. Bu ziyaretlerde iş bağlantıları kurma ve işbirlikleri geliştirmeye ilaveten, öncelikle sağlık bakanlıkları olmak üzere ilgili kamu otoriteleri ile görüşmeler yapılarak eğitsel ve teknik işbirliği projeleri de müzakere edilmektedir.
 
50'den fazla üyesi bulunan SAİK, Türkiye merkezli özel sağlık grupları, özel hastaneler, yaşlı ve hasta bakım merkezleri ve sağlık turizmi şirketleri, Türkiye'de üretim yapan ilaç ve biyoteknoloji firmalarından oluşmaktadır. Sağlık hizmetleri sunan kuruluşlar sağlık hizmet ihracatını artırmaya çalışırken, bunu destekleyecek nitelikte yurtdışına sağlık yatırımları, yurtdışındaki hastane, Sağlık Bakanlığı veya tıp fakülteleri ile eğitim ve teknik yardım işbirliği programları düzenlemekte, sağlık yöneticiliği alanında da yurtdışına know-how transferi sağlamaktadır. İlaç firmaları için ise hedef ve potansiyel ülkelerde pazara giriş kanalları ve yasal düzenlemeler araştırılmakta, ihracat ve ortak yatırım fırsatlarının geliştirilmesi amacıyla karşı heyet ziyaretleri ve bilgilendirici seminerler gerçekleştirilmektedir.
 

Diğer İş Konseyleri