DİJİTAL TEKNOLOJİLER İŞ KONSEYİ

MONEY 20/20’DE DEİK PAVILYONU

DİJİTAL AVRUPA PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

WEB SUMMIT 2023

KACIR: “ARZUMUZ 2030 YILINA GELDİĞİMİZDE ÜLKEMİZDEKİ TEKNOGİRİŞİM SAYISINI 100 BİNE ÇIKARMAK”

DEİK organizasyonunda DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi İstişare Toplantısı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak ve 70'e yakın üyenin katılımlarıyla 10 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, bulut, fintech, mobil, oyun, siber güvenlik, yazılım, yenilikçi, web3, girişim sermayesi ve sağlık teknolojileri'ndeki gelişmeler ele alındı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ülkemizde ticaret diplomasisi denildiğinde akla gelen ilk kurum olan DEİK bünyesinde Şubat 2022'de kurulan Dijital Teknolojiler İş Konseyi, küresel dijital ekonominin gidişatını dikkate aldığımızda hem çok doğru hem de zamanında bir adım. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye'yi küresel bir teknoloji üssü haline getirmek ve teknoloji ihracatımızı artırmak için çalışmaya hazırız" dedi.

Kacır: "Türkiye'den daha fazla Turcorn, daha fazla lider teknoloji girişimi çıkarmak."

Son 21 yılda atılan uzun vadeli kararlı adımlar ile birlikte büyük bir teknoloji ekosistemi inşa edildiğini belirten Kacır, "Bugün 101 teknoparkımızda 2 bin 600'den fazlası kuluçka firması olmak üzere 9 bin 800'den fazla teknoloji girişimi, 100 binden fazla istihdam sağlayarak faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Teknoparklarımızdaki işletmelerimizin ihracat rakamı 10 milyar dolara ulaştı. Sayıları 1.600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz yüksek teknoloji odaklı önemli projelere ev sahipliği yapmakta. 2023 Küresel Start-up Ekosistemleri Raporu'na göre İstanbul'un girişimcilik ekosistem değeri yüzde 103 büyüdü ve Güçlü Erken Aşama Ekosistemler sıralamasında 1. sırada yer aldı. Aynı zamanda İstanbul, erken aşama fonlama ve yatırımcı faaliyetleri ile teknoloji yeteneklerini işe alma becerisinde Avrupa'nın en iyi 10 Ekosistem arasında bulunuyor. Bu başarı, ekosistem ve kamunun yakın iş birliğinin eseri. Arzumuz 2030 yılına geldiğimizde ülkemizdeki teknogirişim sayısını 100 bine çıkarmak. Türkiye'den daha fazla Turcorn, daha fazla lider teknoloji girişimi çıkarmak. Küresel dijital ekonomide pazar değil, ürün ve hizmet ihraç eden bir ülke olmak. Ekosistemimizi üst sıralara taşımak istiyorsak globali hedefleyen girişimler çıkarmalı ve yereldeki girişimlerimizi de yurt dışına açacak şekilde evirmeliyiz. Bunun için Turcorn 100 Programı ile Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemine yeni Turcornlar kazandırmayı hedefliyoruz. DEİK ve Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nin üyeleriyle iş birliği içerisinde ortak girişimler başlatarak, büyük çaplı etkinliklere katılım sağlanması, girişimci ve iş insanlarının karşılıklı ziyaretlerinin artırılması yoluyla iş birliği imkânlarının geliştirilmesi de ikili ticari ve ekonomik ilişkilere ivme kazandıracaktır" dedi.

Erkul: "Fortune 500'deki marka ve unicorn sayısını artırmayı hedefliyoruz"

DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul ise, "DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi olarak, ekonomik büyümemizin lokomotifi dijital teknolojiler ekosistemimizin globalleşmesi, uluslararası finansmana erişim, dijital dönüşüm, yeni trendlere uyum ve regülasyonlar konularında çalışmalar yürütmeyi amaçlıyoruz. İş Konseyimiz, ükemizin 2030 vizyonunu ortaya koymak, Fortune 500'deki marka ve unicorn sayısını artırmayı, Türkiye'nin bir teknoloji merkezi haline getirerek diğer ülkelerle dijital koridorlar oluşturmayı, Türkiye teknoloji ihracatını artırmayı,  dijital teknolojiler alanında yurt içi ve yurt dışı iş birliklerini artırarak, start-up'larla birlikte Türkiye'deki sanayi şirketlerinin dijital dönüşümüne destek olmayı hedefliyoruz" dedi. Yurt dışı girişim sermayesi fonları ile Türkiye'deki start-up, scale-up ve yerli girişim sermayesi fonlarını bir araya getirecek platformların oluşturulmasını sağlayarak sektöre yapılan girişim sermayesini hem adet hem de hacim olarak artırmayı istediklerini belirten Erkul, "Firmaların karşılaştığı sorunları tespit etmek ve regülasyonlar konusunda ilgili kamu kuruluşlarına yönelik öneriler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Çolak: "Dijital Teknolojiler İş Konseyi üyelerimiz, dijital alandaki başarılarını ve potansiyellerini anlatıyorlar"

DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak ise, "Ar-Ge harcamalarımızın milli gelirimize oranı yüzde 1.3 seviyelerinde. Bunu kademeli biçimde yüzde 3'lerin üzerine taşımak öncelikli hedefimiz. Ulusal yapay zeka stratejimizde belirtildiği gibi 2025 yılında bu alanda 50.000 kişinin üzerinde istihdam hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Turcorn 100 programı ile potansiyel görülen teknoloji girişimleri ölçeklendirilerek küresel pazarlara açılması hedefleniyor. Ticaret Bakanlığımız e-Turquality-Bilişimin Yıldızları programı ile ihracata hazırlık ve sonrasında uluslararası pazarlarda tutundurma desteklerini sunuyor" dedi. DEİK'in 152 İş Konseyinin, 144'ünün ülke bazlı, 8 tanesinin de sektörel ve özel amaçlı olduğunu belirten Çolak, 2022 yılında kurulan Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nin en genci olduğunu söyledi. Çolak, "Dijital Teknolojiler İş Konseyini inşaa ederken, çıkaracağımız unicorn sayısını artırarak ülkemizin teknoloji ihracatını yükseltmek hedefiyle yola çıktığımızda yüzlerce firmadan üyelik talebi aldık. Bulut, fintek, mobil, oyun, siber güvenlik, yazılım, yenilikçi teknolojiler, girişim sermayesi, sağlık teknolojileri ve Web3/Blokchain komitelerinde çalışan üye şirketlerimizle DEİK'in en önde gelen İş Konseylerinden birisi oldu. Son dönemde yabancı devlet yöneticilerinin ve iş dünyası kuruluşlarının Türkiye ziyaretlerinin neredeyse tamamında Dijital Teknolojiler İş Konseyi üyeleri dijital alandaki başarılarını ve potansiyellerini anlatma imkanı buluyorlar. Dijital Teknolojiler İş Konseyi, ülke temelli İş Konseylerinin adeta doğal üyeleri haline geldi. İş Konseyimiz, devletimizin ve iş dünyamızın vizyonunun bir neticesi olarak, Türk dijital sektörünün uluslararası platformlarda temsil edilmesi adına, üzerine düşen görevi yapmaya hazır hale geldi. DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyimiz, 13-16 Kasım 2023 tarihlerinde Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenecek Web Summit 2023'te pavilyon ile ülkemizi temsil edecek. Avrupa'nın en büyük dijital teknolojiler organizasyonu olarak bilinen Web Summit 2023'te, 160'tan fazla ülkeden 75.000'den fazla katılımcının ve yüzlerce firmanın stant ile yer alması bekleniyor. İş Konseyimizin, dijital teknolojilerin her alanında kurumsal iş birlikleri ve uluslararası tanınırlığı konusunda katılımcılara ve ülkemize büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Toplantının açılış konuşmalarının ardından firma temsilcilerinin soru-cevap ve talepleri değerlendirildi.

DİJİTALLEŞMEDE POTANSİYELİ YAKALAMAK AB FON FIRSATLARI TOPLANTISI

Dijital Teknolojiler İş Konseyimiz, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı iş birliğinde "Dijitalleşmede Potansiyeli Yakalamak AB Fon Fırsatları" Toplantısını Erdem Erkul ve  Bülent Özcan başkanlığında hibrit olarak gerçekleştirdi. 

Toplantıda, AB'nin dijitalleşme alanında sağladığı finansman fırsatları, Dijital Avrupa, Ufuk Avrupa  ve Sınır Ötesi İş Birliği programları ele alındı. 

📽️ https://youtu.be/Ol8bt4oxK0c

BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN YURT DIŞINA AÇILIMINDA FİNANSMANIN ÖNEMİ: BİLİŞİMİN YILDIZLARI (E-TURQUALİTY) DESTEK PROGRAMI, PREFİNANSMAN VE TÜRK EXİMBANK DESTEKLERİ TANITIM TOPLANTISI

DEİK DİJİTAL TEKNOLOJİLER İŞ KONSEYİ KURULDU

DEİK'İN YENİ ROTASI DİJİTAL TEKNOLOJİLER

Türk iş dünyasının kuzey yıldızı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ticari diplomasideki gücünü ve küresel network ağını Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarıyla buluşturmak için önemli bir adım daha attı. Türkiye'nin yeni bir dijital teknolojiler merkezi haline gelmesi hedefiyle kurulan DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi, bu alanda öne çıkan 9 alt sektörü kapsayan komiteleriyle birlikte teknoloji ihracatının artması ve dünyanın ilk 500 şirketi arasına Türkiye'den yeni oyuncular eklemeye odaklandı.

DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi ile Türk şirketleri için diğer ülkelerle dijital koridorlar oluşturmayı stratejik öncelikleri arasına alan DEİK, teknoloji ve dijitalleşme alanında DEİK'in bir platform olmasını amaçlıyor. Fintech, oyun (Gaming), siber güvenlik, girişim sermayesi, yazılım teknolojileri, yenilikçi teknolojiler, bulut teknolojileri, mobil teknolojiler ve sağlık teknolojileri alanlarındaki dijital ekonominin geleceğine odaklanan DEİK, Türkiye'den dünyaya açılan yeni unicorn ve decacornların çıkmasına öncülük edecek.

Olpak: "Teknoloji alanında Türkiye için diğer ülkelerle dijital koridorlar açacağız"

Türkiye'nin teknoloji ekosistemine yön veren yenilikçi şirketleri ve sektörde başrol oynayan iş insanlarını Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nde buluşturduklarını dile getiren DEİK Başkanı Nail Olpak, "Küresel ekonomi açısından yeşil ve dijital dönüşümü bir arada yaşadığımız ve ikiz dönüşümü konuştuğumuz bir süreçten geçiyoruz. Biz bu süreçleri ‘'Yeşil Ekonomi'' ve ‘'Dijital Ekonomi'' süreci olarak adlandırıyoruz.  Özellikle salgınla birlikte hayatın her alanında yapay zekanın öne çıktığını ve dijital teknolojilerin tüm disiplinlerinin bizi içine aldığını görüyoruz. Dolayısıyla gözümüzü ‘Dijital Ekonomi' kavramına çevirmiş durumdayız. Biz de DEİK olarak, Türk iş dünyasınınkuzey yıldızı olma kimliğimizle ülkemizi dijital teknolojilerin yeni merkezi haline getirmeye odaklanarak Dijital Teknolojiler İş Konseyi'mizi kurduk. Ne mutlu ki DEİK üyeleri ve firmalarımızdan gelen yoğun talep de bu stratejik adımı atmamızda bize en büyük itici güç oldu. Sektörün önde gelen ve potansiyeli yüksek şirketlerini konseyimize dahil ederek, dijital teknolojiler alanında öne çıkan 9 alt sektör özelinde kurduğumuz komitelerimizle birlikte çalışmalarımıza süratle başladık. Bu önemli atılımı gerçekleştirirken Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de bize çok kıymetli desteklerde bulundu. DEİK olarak, dijital teknolojiler alanındaki şirketlerimize, girişimcilerimize, start-up ve scale-up'lara, yurt dışında yeni kapılar açmayı, bu topraklardan yeni dünya markaları çıkarmayı hedefliyoruz. DEİK'in teknoloji ve dijitalleşme alanında bir platform olmasını arzuluyoruz. 151 İş Konseyimizin dünyanın dört bir yanına yayılmış küresel networkünü de ülkemizdeki dijital teknoloji şirketleriyle buluşturacağız. Bu noktada DEİK'in ticari diplomasideki gücünü ve küresel ufkunu kullanarak, ülkemizin diğer ülkelerle dijital koridorlar oluşturmasını hedefliyoruz." dedi.

Olpak: "Start-up'ların DEİK ile dünyaya açılmasını ve Türk decacorn şirketlerin artmasını hedefliyoruz"

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nin Türkiye'nin dijital ekonomideki marka değerini bir üst lige taşımak için çalışacağını vurgulayan Olpak, "Türkiye'de dijital teknolojilerin güncel büyüklüğü yaklaşık 30 milyar dolar seviyesinde. 2022 yılında ise yüzde 10 büyümesi bekleniyor. Globalde ise sektörün büyüklüğü yaklaşık 4,4 trilyon dolara ulaşmış durumda. Türkiye'nin bu alanda yürüyeceği çok büyük bir fırsat yolu var. Siber güvenlikten oyuna, bulut teknolojisinden yazılıma kadar muazzam bir potansiyelimiz söz konusu. Türkiye'den şu ana kadar 6 şirketimiz unicorn olma başarısı gösterirken, bu şirketlerden ikisi 10 milyar dolarlık büyüklüğe erişerek decacorn oldu. İş Konseyimizin üyeleri içinde bu unicornlar arasında yer alan firmalarımız da bizimle birlikteler. Önümüzdeki dönemde DEİK olarak, yurt dışı girişim sermayesi fonları ile Türkiye'deki startup, scaleup ve yerli girişim sermayesi fonlarını bir araya getirecek platformların oluşturulmasını sağlayarak sektöre yapılan girişim sermayesini hem adet hem de hacim olarak artırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin vizyonunu ortaya koyarak, global hedefler ile dijital teknolojilerde dünya ile tam uyumla teknoloji ihracatımıza eşik atlatmak istiyoruz" dedi.

Erdem Erkul: "Dijital teknolojilerde her komitenin spesifik hedefleri ve küresel bir yol haritası var"

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul,İş Konseyi'nin proaktif ve kendine has bir yürütme anlayışıyla faaliyet göstereceğine dikkat çekerek, "Üye yapımız ağırlıklı Türk teknoloji girişimlerinden oluşuyor. Dünyanın en büyük 10 teknoloji şirketi ile iş birliktelikleri yapan, önde gelen yatırımcıları ve girişim sermayesi ile ortaklılığı bulunan şirketler. Piyasa değerlemeleriyüksek, çalışan sayıları, ihracat yaptıkları ülke sayısı gibi veriler ışığında Türkiye teknoloji ekosistemini temsil edebilecek boyutta bir üye yapısına sahibiz. Bu yapı bizi daha da güçlü kılıyor.

Dijital teknolojilerin Türkiye'nin bu alandaki ihracatının da geleceği açısından en önemli alt sektörlerini kapsayan 9 Komite ile spesifik hedefle doğrultusunda çalışmaya başladık. Fintech, oyun (gaming), siber güvenlik, girişim sermayesi, yazılım teknolojileri, yenilikçi teknolojiler, bulut teknolojileri, mobil teknolojiler ve sağlık teknolojileri komitelerimizi kurduk.Komite Başkanlarımız ve Yürütme Kurulu üyelerimizi de tamamen yerli ve milli şirketlerimiz arasından belirledik.

Ülkemizin global vizyonu doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirledik. Öne çıkan bazı hedeflerimizi şöyle sıralayabiliriz;

 • 2030 yılı itibari ile en az 5 fintech şirketinin artan ihracat geliri sayesinde Fortune 500 listesinde yer almasında aktif rol almak.
 • 2025 yıl sonu itibarıyla sektördeki her 4 fintech oyuncusunun en az birinin uluslararası iş yapar hale getirmek.
 • Türkiye'ye yurt dışı kaynaklı girişim sermayesi yatırımlarının sayı ve adedini artırmak.
 • Toplam girişim sermayesi yatırımları içerisinde dijital teknoloji yatırımlarının payını artırmak.
 • Bulut bilişim alanında en az 50 ülkeye ihracat yapan 50 teknoloji şirketine ulaşmak.
 • Ülkemizin dünyada kaliteli, güvenilir yazılım üreten en önemli 10 ülke arasında olmasını sağlamak.
 • Hypercasual oyun dışındaki diğer türlerde mobil oyun geliştiren oyun stüdyosu sayısını  artırmak.
 • Konsol ve PC'lerde AA veya AAA düzeyinde oyun geliştiren stüdyo sayısını artırmak.
 • Sağlık teknolojileri alanında Konsey destekli girişimci ekosistemi ve başarı hikayeleri yaratmak.
 • 5G'de rekabetçi ürün geliştirilmesive6G standartlarının şekillenmesine öncülüketmek.
 • Türkiye'de mobil geniş bant teknolojilerinde hızlı büyümeyi sağlamak.
 • Siber güvenlik alanında, ticari diplomasi anlayışıyla dış ülke pazarlarının dengeleri' dikkate alınarak hareket etmek ve ulusal siber güvenlik ekosistemine değer kazandırmak.

Bunlarla birlikte, oyun alanında ise uzun vadede en az 2 unicorn ve 1 decacorn daha çıkarmak için Türk özel sektörünün bu alandaki en büyük destekçisi olacağız" şeklinde konuştu. 

Diğer İş Konseyleri