DİJİTAL TEKNOLOJİLER İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2022
Kurucu Başkan: Dr. R.Erdem Erkul
İş Konseyi Başkanı: Dr. R. Erdem Erkul
Firma ve Unvanı: Cerebrum Teknoloji Yazılım San. ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı

DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi, DEİK'in 148'inci İş Konseyi olarak Şubat 2022'de kurulmuştur. Ekonomik büyümemizin lokomotifi dijital teknolojiler ekosistemimizin globalleşmesi, uluslararası finansmana erişim, dijital dönüşüm, yeni trendlere uyum ve regülasyonlar konularında çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır.

Konsey,

 • Ülkemizin 2030 vizyonunu ortaya koymak, Fortune 500'deki marka sayımızı artırmak, ülkemizin çıkaracağı unicorn sayısını artırmak,
 • Türkiye'nin bir teknoloji merkezi haline getirerek diğer ülkelerle dijital koridorlar oluşturmak
 • Türkiye teknoloji ihracatını artırmak
 • DEİK'in 144 Ülke İş Konseyi aracılığıyla firmalarımızın uluslararasılaşmasını teşvik etmek,
 • Dijital teknolojiler alanında yurt içi ve yurt dışı iş birliklerini artırarak start-up'larla birlikte Türkiye'deki sanayi şirketlerinin dijital dönüşümüne destek olmak,
 • Yurt dışı girişim sermayesi fonları ile Türkiye'deki startup, scaleup ve yerli girişim sermayesi fonlarını bir araya getirecek platformların oluşturulmasını sağlayarak sektöre yapılan girişim sermayesini hem adet hem de hacim olarak artırmak ve
 • Firmaların karşılaştığı sorunları tespit etmek ve regülasyonlar konusunda ilgili kamu kuruluşlarına yönelik öneriler geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

İş Konseyi'nin çatısı altında;

 • Bulut Teknolojileri
 • Fintek
 • Mobil Teknolojiler
 • Oyun
 • Siber Güvenlik
 • Yazılım Teknolojileri
 • Yenilikçi Teknolojiler
 • Girişim Sermayesi
 • Sağlık Teknolojileri
 • Web3-Blockchain Komiteleri aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Diğer İş Konseyleri