TÜRKİYE - GİNE İŞ KONSEYİ

TÜRKİYE-GİNE İŞ FORUMU SONUÇ RAPORU

DEİK Türkiye-Gine İş Konseyi tarafından 28 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Gine İş Forumu'na ilişkin Sonuç Raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Diğer İş Konseyleri