TÜRKİYE - KENYA İŞ KONSEYİ

KENYA TİCARET HEYETİ SONUÇ RAPORU, 29 OCAK– 01 ŞUBAT 2019
DEİK/Türkiye-Kenya İş Konseyi olarak, 29 Ocak-01 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Kenya Ticaret Heyeti programına ilişkin sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır. 
 
Forum'a katılım gösteren Kenyalı firmaların listesi ve Forum çervesinde yapılan sunumlar http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18431 bağlantısında yer almaktadır.

Diğer İş Konseyleri