TÜRKİYE - KENYA İŞ KONSEYİ

KENYA TİCARET HEYETİ SONUÇ RAPORU, 29 OCAK– 01 ŞUBAT 2019
DEİK/Türkiye-Kenya İş Konseyi olarak, 29 Ocak-01 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Kenya Ticaret Heyeti programına ilişkin sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır. 
 
Forum'a katılım gösteren Kenyalı firmaların listesi ve Forum çervesinde yapılan sunumlar https://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18431 bağlantısında yer almaktadır.
Türkiye - Kenya Infografikleri
T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Beraberindeki Özel Sektör Heyetinin Uganda ve Kenya Resmi Ziyareti Sonuç Raporu

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs- 2 Haziran 2016 tarihleri arasındaki Uganda ve Kenya resmi ziyaretleri kapsamında, DEİK tarafından özel sektör heyet ziyareti düzenlenmiştir. 

Ziyarete ilişkin sonuç raporu ve katılımcı listeleri ekte yer almakta olup, Forumlar esnasında gerçekleştirilen sunumlara https://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/7052 bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Diğer İş Konseyleri