TÜRKİYE - JAPONYA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 1986
Kurucu Başkan: Şarık Tara
Türkiye Tarafı Başkanı: Ahmet Çalık
Firma ve Unvanı: Çalık Holding A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluşu: Keidanren
Karşı Kanat Başkanları: Tsugio Mitsuoka ve Kei Uruma
Firma ve Unvanı: IHI Corporation  Yönetim Kurulu Başkanı ve Mitsubishi Electric Corp. Başkan ve CEO'su

Turgut Özal'ın 1985 yılı Mayıs ayında Japonya'yı ziyaretinin ardından, Hükümet'in ekonomik ilişkileri geliştirmeye verdiği önem ve öncelik çerçevesinde Şarık Tara'nın Kurucu Başkanlığı'nda DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi, 1986 yılı Nisan ayında DEİK ve KEIDANREN arasında varılan işbirliği mutabakatı çerçevesinde kurulmuştur. Konsey, 17 Ekim 1986 tarihinde ilk genel kurulunu yaparak faaliyete geçmiştir.

Konsey'in kuruluşunda Türkiye ve Japonya arasındaki sınai ve ticari ilişkileri geliştirmek, çeşitli sektörlerde belirlenen projelerin gerçekleşmesine yardımcı olmak üzere danışmanlık yapmak, görev alanına giren hususlarda tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirmek, Türk ve Japon işadamları arasında doğrudan temas ve diyalog imkanı yaratmak, Japon firmalarını Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik etmek  amaçlanmıştır.

Diğer İş Konseyleri