TÜRKİYE - MALEZYA İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 1995
Türkiye Tarafı Başkanı: Prof. Dr. Temel Kotil
Firma ve Unvanı: TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Genel Müdür
Karşı Kanat Kuruluşu: Malezya Ulusal Sanayi ve Ticaret Odası
Karşı Kanat Başkanı: 
Firma ve Unvanı:

DEİK/Türkiye - Malezya İş Konseyi dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın bu ülkeye ziyareti sırasında 1995 yılında Malezya Ulusal Sanayi ve Ticaret Odası ile imzalanan anlaşma ile kurulmuştur. DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi öncelikle Malezya ile Türkiye arasında ticaret, yatırım, teknik işbirliği, teknoloji transferi, AR-GE, turizm, eğitim programları konularında ortak girişimleri artırmak ile teşvikleri kolaylaştırmanın yanında, Malezya ve Türkiye'deki girişimciler arasında doğrudan ticari ilişkileri teşvik etmek ve böylece aralarındaki ticari ve endüstriyel faaliyetlerin güçlenmesini sağlamak gibi hedefler belirlemiştir. Ticaretteki dengenin de Malezya lehine olduğu düşünülürse söz konusu ticaret açığının öncelikle giderilmesi ve uzun vadede kapatılması yönünde Malezya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının ve yatırımların arttırılması yönündeki çalışmaların yanı sıra Malezya'ya çeşitli ticaret heyetleri düzenleyecektir. İslami bankacılık, ağır sanayi ve helal gıda alanında Malezya ile işbirliğine gidilmesi de öncelikli hedefler arasındadır.

Diğer İş Konseyleri