TÜRKİYE - MALEZYA İŞ KONSEYİ

TÜRKİYE – MALEZYA İŞ KONSEYİ HEYET ZİYARETİ, 14-18 OCAK 2019, KUALA LUMPUR

Türkiye – Malezya İş Konseyi'nin 14 Ocak – 18 Ocak 2019 tarihleri arasında Malezya'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Malezya Ülke Bülteni

Diğer İş Konseyleri