TÜRKİYE - PAKİSTAN İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 1988
Kurucu Başkan: Şerif Egeli
Türkiye Tarafı Başkanı: Atilla D. Yerlikaya
Firma ve Unvanı: AG Anadolu Holding A.Ş., Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkanı
Karşı Kanat Kuruluş: Federation of Pakistan Chambers of Commerce & Industry
Karşı Kanat Başkanı: Amjad Rafi
Firma ve Unvanı:  M.R. Maggoon and Sons, Yönetici Müdür

DEİK/Türkiye–Pakistan İş Konseyi ilk kurulan iş konseylerinden biridir. İki ülke arasında mevcut olan siyasi ve kültürel dostluğun ekonomik alanda da geliştirilmesi ve bunun kurumsal bir çatı altında yürütülmesinin gereği, Türk iş dünyasında dile getirilmeye başlanmasının ardından DEİK çatısı altında DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi'nin Türk Kanadını oluşurma çalışmalarına 1987 yılında başlandı. İş Konseyi 16 Ocak 1988 yılında kuruldu. Son dönemde İş Konseyi iki ülke iş dünyasına karşılıklı ekonomik potansiyellerin anlatılması konusunda daha fazla çaba sarfetmektedir.

Diğer İş Konseyleri