TÜRKİYE - PAKİSTAN İŞ KONSEYİ

T.C. Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve Beraberindeki İşadamları Heyeti’nin Pakistan Ziyareti Sonuç Raporu, 17-18 Şubat 2015

Diğer İş Konseyleri