TÜRKİYE - PAKİSTAN İŞ KONSEYİ

PAKİSTAN ÜLKE BİLGİ NOTU, MART 2022
SONUÇ RAPORU: INTERCONNECTED BUSINESS SERIES: TÜRKİYE-PAKİSTAN
T.C. Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve Beraberindeki İşadamları Heyeti’nin Pakistan Ziyareti Sonuç Raporu, 17-18 Şubat 2015

Diğer İş Konseyleri