TÜRKİYE - SİNGAPUR İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2004
Kurucu Başkan: Mehmet Pınar Aran
Türkiye Tarafı Başkanı: İbrahim Süha Güçsav
Firma ve Unvanı: İsgüçsav Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluşu: Singapur İş Federasyonu
Karşı Kanat Başkanı: David Yang
Firma ve Unvanı: Port of Singapur Authority, CEO

Asya-Pasifik Bölgesi'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan Singapur ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin kurumsal bir çatı altında sürdürülmesi ve sermaye birikimi yoğun olan Singapur'dan Türkiye'ye yatırım çekilebilmesi amacı ile Singapur ile İş Konseyi kurulması gündeme gelmiş ve Konsey Kuruluş Anlaşması, Singapur Cumhurbaşkanı'nın 2009 Haziran ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında DEİK ve Singapur İş Federasyonu arasında imzalanmıştır.

Singapur, Türkiye'nin özellikle 1990'lı yılların ortalarından itibaren genel olarak Asya-Pasifik ülkeleri ile gerçekleştirdiği dış ticarete bakılarak, Türkiye aleyhine bir seyir yaşanan süreçte nispeten eşit bir dış ticaret dengesi kurabildiğimiz ülkelerden biridir. Dünyanın en gelişmiş ve liberal ekonomilerinden biri olması münasebeti ile Singapur ile vize, tarife dışı engel, ulaşım, bürokrasi gibi diğer ülkeler ile çalışan ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunların büyük bir bölümü yaşanmamaktadır. Türk firmaları profesyonel anlamda pazarlama faaliyetlerini yürütmeleri, uygun ortak bulmaları ve Çin, Endonezya, Hindistan gibi ülkelerin son derece aktif oldukları bu pazarda rekabet edebilir koşullarda mal ve hizmetlerini sunmaları halinde bu pazarda yer almaları mümkündür. İş Konseyi de bu doğrultuda çalışmalarına odaklanmıştır.

Ancak genel anlamda Singapur'da, Türkiye ekonomisi ve ürünlerine ilişkin bir imaj ve bilgi eksikliğinin olduğunu ve bunun giderilmesine yönelik faaliyetlere ağırlık verilecektir.

Diğer İş Konseyleri