TÜRKİYE - TÜRKMENİSTAN İŞ KONSEYİ

Nurengiz Eşki
DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 54
E-Posta: neski@deik.org.tr;

Tuğba Bal Bahar
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 55
E-Posta: turkmenistan@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri