TÜRKİYE - İSPANYA İŞ KONSEYİ

Neslihan Damalı
DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 18
E-Posta: ndamali@deik.org.tr

İmen Metenani
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 70
E-Posta: spain@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri