TÜRKİYE - PORTEKİZ İŞ KONSEYİ

Neslihan Damalı
DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 18
E-Posta: ndamali@deik.org.tr

Şenay Mutluer
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 72
E-Posta: portugal@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri