TÜRKİYE - PORTEKİZ İŞ KONSEYİ

PORTEKİZ BİLGİ NOTU, OCAK 2023
PORTEKİZ KASIM AYI BÜLTENİ
PORTEKİZ EKİM AYI BÜLTENİ
PORTEKİZ EKİM AYI BÜLTENİ
PORTEKİZ EYLÜL AYI BÜLTENİ
PORTEKİZ EYLÜL AYI BÜLTENİ
PORTEKİZ AĞUSTOS AYI BÜLTENİ
PORTEKİZ AĞUSTOS AYI BÜLTENİ
PORTEKİZ TEMMUZ AYI BÜLTENİ
PORTEKİZ NİSAN 2020 BÜLTENİ
“TÜRKİYE-PORTEKİZ İŞ KONSEYİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İŞ HEYETİ’NİN TEMASLARI” SONUÇ RAPORU, 17-19 MAYIS 2017, LİZBON-PORTEKİZ

DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi tarafından, 17-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında Lizbon'a bir iş heyeti ziyareti gerçekleştirilmiş olup, anılan heyetin temaslarına ilişkin sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Bülten ve Yayınlar
T.C. Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve Beraberindeki Özel Sektör Heyeti’nin Portekiz Ziyareti Sonuç Raporu, 2-4 Mart 2015

Diğer İş Konseyleri