TÜRKİYE - KATAR İŞ KONSEYİ

İzzet Dundar
DEİK/Türkiye-Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Direktör Vekili
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 29
E-Posta: idundar@deik.org.tr

Aslıhan Berra Helvacı
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 00 / 50 73
E-Posta: qatar@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri