TÜRKİYE - ÜRDÜN İŞ KONSEYİ

İzzet Dundar
DEİK/Türkiye-Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Direktör Vekili
Tel: + 90 212 339 50 29
E-Posta: idundar@deik.org.tr

Ciğdem Birgin
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 49
E-Posta: jordan@deik.org.tr

Metehan Ünal
Ekonomist
Tel: + 90 212 339 50 26
E-Posta: jordan@deik.org.tr

Tuncer Bal
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 51 22
E-Posta: jordan@deik.org.tr

Semih Yıldırım Aşık
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 51 51
E-Posta: jordan@deik.org.tr

Aysun Çil
Katip
Tel: + 90 212 339 51 95
E-Posta: jordan@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri