TÜRKİYE - ETİYOPYA İŞ KONSEYİ

ETİYOPYA TİCARET ODASI VE SEKTÖREL BİRLİKLERİ
Adres: ECCSA Building, 1st Floor, Mexico Square P.O.Box: 517, Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 00251 11 551 82 40
E-posta: ethchamb@ethionet.et
Web: www.ccd.dj

Diğer İş Konseyleri